Siirry sisältöön
Tiedote 07.06.2022

TUTKIMUS: Suomalaiset yritykset nopeampaan kasvuun kansainvälisillä osaajilla

Kuva: Mikko Törmänen

Kansainvälisten työntekijöiden osuuden kasvu lisää yrityksen liikevaihtoa tuoreen tutkimuksen* mukaan. Tutkimuksessa selvitettiin kansainvälisen rekrytoinnin ja kulttuurisesti monimuotoisen henkilöstön tuomia hyötyjä yritysten liiketoimintaan Suomessa.

Kansainvälisten työntekijöiden tuoma liiketoiminnallinen hyöty tuli tutkimuksessa esiin selkeästi. Yritysten liikevaihtohyödyt näkyvät mm. liikevaihdon kasvuna, uusina asiakkaina ja verkostoina. Lisäksi kansainvälinen henkilöstö luo uusia mahdollisuuksia mm. markkina-alueiden laajentamiseen. Kansainvälistä työvoimaa työllistävät yritykset arvioivat muita yrityksiä huomattavasti useammin liiketoimintansa kasvaneen merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana.

Mitä pidempi historia yrityksellä oli kansainvälisen työvoiman hyödyntämisessä, sitä useammin heitä työskenteli myös ylemmissä toimenkuvissa. Ylempiin tehtävänkuviin palkatut kansainväliset osaajat tuovat merkittävää lisäarvoa ja avaavat uusia markkinoita ja verkostoja yrityksille.

– Tutkimus osoittaa, että kun kokemus kansainvälisen työvoiman hyödyntämisessä kasvaa, tuo se yhdessä eri tehtävänkuviin palkatun kansainvälisen työvoiman kanssa yritykselle kaikkein suurimmat hyödyt. Vaikka työvoimapula olisikin yrityksille ensisijainen tarve houkutella kansainvälisiä työntekijöitä, kannattaa yritysten jo varhaisessa vaiheessa suunnitella urapolkuja kansainvälisille työntekijöille, sillä asiantuntija sekä johtotehtävissä työskentelevät kansainväliset osaajat vauhdittavat yrityksen kasvua selkeästi eniten. Toivottavasti tämä tutkimustulos haastaa vielä kansainvälisen työvoiman hyödyntämisen alkuvaiheessa olevia yrityksiä tunnistamaan kansainvälisten työntekijöiden potentiaalin oman yritystoimintansa kannalta, liiketoiminnan kehityspäällikkö Joonas Halla Business Finlandin Work in Finland -yksiköstä kertoo.

Merkittävästi kasvaneet yritykset kokevat muita yrityksiä useammin kansainvälisen rekrytoinnin keskeisiksi hyödyiksi tarvittavan työvoiman saannin, erityisosaamisen tuomat kasvumahdollisuudet ja uudet markkina-alueet.

Kansainvälinen työvoima ratkaisee suomalaisten yritysten osaaja- ja resurssipulan

Tulevaisuudessa kaikki yritykset tarvitsevat menestyäkseen kansainvälisiä osaajia sekä resurssi-, osaamis- että yrityksen vetovoimaisuuden näkökulmista. Kasvu tulee kansainvälistymisestä, ja kulttuurien ja kielten tuntemus tulevat olemaan tärkeä osa yritysten osaamista.

– Työvoima loppuu Suomesta ja kansainvälistä rekrytointia tarvitaan, jotta yritykset voivat kasvaa. Resurssinäkökulma on ensimmäinen askel kansainvälistymiseen. Yritysten kannattaa katsoa myös resurssinäkökulman yli: tällä on vaikutuksia sekä kaupalliseen menestykseen että työnantajaimagoon ja kyvykkyys hyödyntää kansainvälisten osaajien tuomia kaupallisia hyötyjä kiihtyy, tutkimuksen toteuttaneen Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela toteaa.

*Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat vähintään viisi vuotta toimineet yritykset, joiden liikevaihto oli vähintään miljoona euroa ja jotka työllistivät vähintään 10 henkeä. Mukaan valittiin toimialaluokkia teollisuuden sekä informaation ja viestinnän aloilta. Innolink toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina maaliskuussa 2022 ja tulokset perustuvat 600 vastaukseen.

Kulttuurisen monimuotoisuuden hyödyt -tutkimus

Lisätietoa medialle:

Joonas Halla
Manager, Business Development
Work in Finland | Business Finland

joonas.halla (at) businessfinland.fi 050 346 5256

Heli Hemgård
Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland

heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Pekka Vuorela (lisätietoja tutkimuksesta)
Toimitusjohtaja
Innolink Oy
pekka.vuorela (at) innolink.fi 050 571 8804

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi