Siirry sisältöön
Tiedote 08.02.2023

Globaalista epävarmuudesta huolimatta Suomi kiinnosti uusia ulkomaisia yrityksiä

Suomeen tuli kappalemääräisesti paljon uusia ulkomaisia vuonna 2022.

Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen vuonna 2022 yhteensä 300 kappaletta Invest in Finlandin seurannan mukaan. Venäjän hyökkäyssota, inflaatio ja energiakriisi vaikuttivat yritysten investointihalukkuuteen globaalisti, mutta Suomen vakaa liiketoimintaympäristö selvisi haasteista kohtuullisesti.

Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen viime vuonna 300. Vain vuosina 2021 ja 2017 uusia ulkomaisia yrityksiä on tullut kappalemääräisesti enemmän. Uusien investointien lisäksi Suomessa jo toimivat ulkomaisomisteiset yritykset tekivät yhteensä 157 jatkoinvestointia.

– Vaikka Suomi houkutteli viime vuonna uusia ulkomaisia yrityksiä hyvän määrän, pitää Suomessa tehdä vielä parannuksia. Kansainvälinen kilpailu investoinneista on kovaa. Suomessa lupaprosessin ongelmat ovat haitanneet suuria teollisia investointeja ja niihin pitäisi tehdä aktiivisesti parannuksia, jotta liiketoimintaympäristömme olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva myös tulevaisuuden epävarmoina aikoina, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo toteaa.

Eniten uusia ulkomaisia suoria sijoituksia tuli kappalemäärällisesti Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Toimialoittain uusia ulkomaisia investointeja tehtiin eniten ICT- sekä terveys- ja hyvinvointialalle. Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä.

– Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Ulkomaiset yritykset kattavat noin prosentin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä, mutta silti ne työllistävät peräti 20 % yksityisen sektorin työvoimasta. Lisäksi ne maksoivat Suomeen vuonna 2021 1,8 miljardia yhteisöveroa sekä 17,6 miljardia arvonlisäveroja, Aumo summaa.

NATO-jäsenyys ja vihreä siirtymä mahdollisuuksia

Business Finlandin ja Amcham Finlandin julkaiseman Suomi sijaintipaikkana 2023 -raportin mukaan Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä piti huomattavana tai kohtalaisena vahvuutena 86 % Suomessa toimivista ulkomaisomisteisista yrityksistä ja 89 % suomalaisista yrityksistä.

– NATO-prosessi on tehnyt Suomea tunnetuksi maailmalla ja parantanut Suomen kaupallista maakuvaa. Suomen saamaa julkisuutta tulisi hyödyntää nyt sekä osaajien että investointien houkutteluun, Aumo jatkaa.

Vaikka Eurooppa on vajoamassa taantumaan, Suomella on hyvät mahdollisuudet houkutella vihreän siirtymän investointeja. Vuosi 2023 alkoi Suomessa vauhdikkaasti norjalaisen Blastr Green Steelin valitessa Inkoon sijoituspaikaksi vihreän teräksen tehtaalleen.

– Blastrin hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuushankkeista ja mahdollisista työllistäjistä. Hanke kiihdyttää samalla vihreään siirtymään liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja muita investointeja, Aumo iloitsee.

Uudet ulkomaiset investoinnit Suomeen 2022 (pdf)

 

Lisätietoja medialle: 

Antti Aumo, Head of Invest in Finland
Invest in Finland | Business Finland
 
antti.aumo (at) businessfinland.fi 040 505 0477 

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland 
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219 

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi