Pressmeddelande 08.02.2023

Trots den globala osäkerheten lockade Finland nya utländska företag

Under 2022 kom många nya utländska företag till Finland.

Enligt Invest in Finlands uppföljning kom totalt 300 nya utländska företag till Finland 2022. Rysslands anfallskrig, inflationen och energikrisen påverkade företagens vilja att investera globalt, men Finlands stabila affärsverksamhetsmiljö klarade utmaningarna ganska väl.

300 nya utländska företag kom till Finland förra året. Bara under 2021 och 2017 kom det fler nya utländska företag sett till antalet. Utöver nya investeringar gjorde utlandsägda företag som redan är verksamma i Finland totalt 157 ytterligare investeringar.

– Även om Finland attraherade ett stort antal nya utländska företag förra året, återstår förbättringar i landet. Den internationella konkurrensen om investeringar är hård. I Finland har problemen med tillståndsprocessen hämmat stora industriella investeringar och förbättringar bör aktivt göras för att göra vår affärsverksamhetsmiljö konkurrenskraftig och attraktiv även i kommande osäkra tider, säger Antti Aumo, chef för Invest in Finland.

Flest nya utländska direktinvesteringar sett till antalet kom från Sverige, Storbritannien och USA. Per sektor gjordes de flesta nya utländska investeringarna inom IKT- och hälso- och välfärdsbranschen. Direktinvesteringar från utlandet är en viktig del av tillväxten i Finlands ekonomi och näringslivets utveckling.

– De utländska direktinvesteringarnas inverkan på Finlands ekonomi är betydande. Utländska företag utgör ungefär en procent av alla verksamma företag i Finland, men ändå sysselsätter de hela 20 procent av den privata sektorns arbetskraft. Dessutom betalade de 1,8 miljarder i bolagsskatt och 17,6 miljarder i mervärdesskatt till Finland 2021, sammanfattar Aumo.

NATO-medlemskap och möjligheter till grön omställning

Enligt Business Finlands och Amcham Finlands publicerade rapport Suomi sijaintipaikkana 2023 (Finland som placeringsplats 2023) ansåg 86 procent av de utlandsägda företagen verksamma i Finland och 89 procent av de finländska företagen att Finlands eventuella NATO-medlemskap är en betydande eller måttlig styrka.

– NATO-processen har gjort Finland världskänt och förbättrat den kommersiella bilden av landet. Publiciteten som Finland fått ska nu användas för att attrahera både experter och investeringar, fortsätter Aumo.

Även om Europa håller på att gå in i en lågkonjunktur har Finland goda möjligheter att attrahera investeringar i grön omställning. År 2023 fick en livlig start i Finland när norska Blastr Green Steel valde Ingå som investeringsort för sin gröna stålfabrik.

– Blastr-projektet är ett av Finlands största industriprojekt och en potentiell arbetsgivare. Samtidigt påskyndar projektet utvecklingen av innovationer relaterade till grön omställning och andra investeringar, gläder sig Aumo.

Uudet ulkomaiset investoinnit Suomeen 2022 (pdf på finska)

 

Mer information för medier: 

Antti Aumo, Head of Invest in Finland
Invest in Finland | Business Finland
 
antti.aumo (at) businessfinland.fi 040 505 0477 

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland 
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219 

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att locka investeringar genom att nätverka aktivt med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar också in och upprätthåller information om utländskt ägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland.www.investinfinland.fi 

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi