Siirry sisältöön
Tiedote 19.09.2023

Nokian johtama 120 kumppanin veturihanke kasvatti yli 200 miljoonalla eurolla tutkimus- ja kehitysinvestointeja Suomessa

Business Finland vauhdittaa globaalisti toimivien yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lisäyksiä Suomeen veturirahoituksella. Nokia-veturin ekosysteemikumppanit investoivat Business Finlandin osarahoittamissa projekteissa TKI-työhön yhteensä yli 200 miljoonaa euroa vuosien 2020-23 aikana. Veturihankkeissaan yritykset ratkovat merkittäviä tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Tavoitteena on Suomen kilpailukyvyn kasvattaminen.

Nokian Unlocking Industrial 5G -projekti on ensimmäinen Business Finlandin rahoittamista 19 veturihankkeesta, joka on tullut päätökseen. Kesällä 2023 päättyneessä veturihankkeessaan Nokia kehitti teollisiin 5G-verkkoihin pohjautuvia ratkaisuja.

– Veturirahoituksen ehtona on, että yritys lisää omaa TKI-toimintaansa Suomessa sekä luo veturin roolissa uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä, muistuttaa johtava asiantuntija Karin Wikman Business Finlandista.

Nokian Veturi-hankkeessa kiihdytetty teollisen 5G:n kansainvälisen liiketoiminnan kasvua

Nokian Unlocking Industrial 5G -veturihanke on ollut tärkeä sekä Nokialle että sen kokoaman veturiekosysteemin yritys- ja kehittäjäkumppaneille. Yhdessä kumppanit kehittivät edellytyksiä teollisille 5G-ratkaisuille, jotka luovat uskottavan perustan globaalisti skaalattaville kokonaisuuksille.

– Teollisen 5G:n kehittämisessä on tärkeää tehdä tiivistä ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää yhteistyötä eri toimi- ja tutkimusalojen huippuosaajien kanssa. Veturihankkeen aikana rakennettu laaja ekosysteemiyhteistyö on auttanut Nokiaa vahvistamaan asemaansa yksityisten verkkojen markkinajohtajana osana kasvavaa yritysasiakasliiketoimintaa, sanoo Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Business Finlandin rahoittamissa Nokia-veturin kumppanuushankkeissa on kehitetty esimerkiksi järjestelmäpiireihin ja mikrosiruihin liittyvää osaamista sekä teollisen 5G-verkon suunnittelua, toimintaa ja hyödyntämistä kaivos-, vesi- ja energiasektorilla. 

Nokian veturihankkeen alla on ollut käynnissä yli kymmenen muiden yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kumppanuushanketta, joissa mukana on ollut yli 120 ekosysteemikumppania.

Business Finlandin rahoittamissa Nokia-veturin kumppanuushankkeissa on kehitetty esimerkiksi järjestelmäpiireihin ja mikrosiruihin liittyvää osaamista sekä teollisen 5G-verkon suunnittelua, toimintaa ja hyödyntämistä kaivos-, vesi- ja energiasektorilla. Uuden osaamisen avulla on luotu perusta esimerkiksi reaaliaikaiselle videodatan hyödyntämiselle ja toimintojen etäohjaamiselle, joilla on hyvin keskeinen vaikutus teollisuuden tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Veturitoiminnalla nostetta Suomen menestykseen: koossa jo 1,5 miljardin euron TKI-sitoumukset yrityksiltä

Globaalien yritysten TKI-toiminnan keskittämisellä Suomeen on suuri merkitys, jotta kansallinen tavoite TKI-panosten nostamisesta 4 %:iin BKT:stä onnistuisi.

Veturikonseptimme on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi yritysten kannustamisessa uusiin TKI-investointeihin ja siten luomaan kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen.

– Jotta suunnitellusta valtion TKI-rahoituksen lisäyksestä saataisiin täysi hyöty irti, tulee sen kohdistaminen harkita tarkkaan. Veturikonseptimme on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi yritysten kannustamisessa uusiin TKI-investointeihin ja siten luomaan kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Tällä hetkellä koossa olevan 19 veturin joukko on sitoutunut lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla, sanoo pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandista.

Lisätietoja

Business Finland
Johtava asiantuntija
Karin Wikman
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 723

Nokia
Ohjelmajohtaja
Jarkko Pellikka
jarkko.pellikka (at) nokia.com
+358 40 723 9779

Business Finlandin veturikonsepti pähkinänkuoressa

Veturitoiminnan tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Veturitoimintaa toteutetaan veturiyrityksille suunnattujen haastekilpailujen ja vetureiden kumppaneille suunnatun kumppanuusrahoituksen avulla.

  • Määräajoin järjestettävillä haastekilpailuilla etsitään rahoitettaviksi globaalisti toimivien yritysten ja nk. haastajayritysten erittäin kunnianhimoisia TKI-hankkeita, jotka ratkaisevat isoja tulevaisuuden haasteita. Voittajien valintaperusteina ovat mm. sitoumukset uusista TKI-panostuksista ja -työpaikoista Suomessa sekä yhteistyön rakentamisesta muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Veturihankkeille maksetaan niille myönnetty rahoitus, vain mikäli ne saavuttavat niille asetetut tavoitteet. Ensimmäinen veturien haastekilpailu järjestettiin vuonna 2020.
  • Ekosysteemien muodostumista vetureiden ympärille tuetaan yrityksille ja tutkimusorganisaatioille suunnatulla kumppanuusrahoituksella, jota voi hakea jatkuvasti.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyrityksen hankkeelle ja yhteensä 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoaman ekosysteemin hankkeille. Nk. haastajayrityksen hankkeelle Business Finlandin rahoitus on voinut olla enintään 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa haastajayrityksen kokoamalle ekosysteemille.
Lue lisää vetureista 

Nokian Unlocking Industrial 5G -veturihanke

Hankkeella oli kolme päätehtävää, joilla vaikutettiin suomalaisen teollisuuden tuottavuuden paranemiseen ja tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvuun Suomessa: 1) teollisten 5G:n ratkaisujen kehittämisen ja niiden hyödyntämisen nopeuttaminen, 2) sovellusten käytettävyyden ja skaalautuvuuden varmistaminen sekä 3) ekosysteemien rakentaminen sekä ratkaisujen testaaminen ja validointi yhdessä teollisten kumppaneiden kanssa. Business Finlandin osarahoittama hanke toteutettiin vuosina 2020-2023.
Lue lisää Nokian Unlocking Industrial 5G -veturihankkeesta