Siirry sisältöön
Tiedote 18.01.2023

Osaajapula uhkana Suomeen tuleville investoinneille

Sekä suomalaisilla (77 %) että ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä (79 %) on Suomessa pulaa osaajista. Eniten tilanteesta kärsivät suuret ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset (86 %).

Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä. Tuoreen raportin mukaan ulkomaisomisteisista yrityksistä noin puolet suunnittelee palkkaavansa lisää henkilöstöä ensi vuoden aikana, mutta työvoimapula hidastaa jo kuitenkin niiden kasvua.

Business Finlandin ja Amcham Finlandin julkaisemaa Suomi sijaintipaikkana 2023 -raporttia (FDI Barometer 2023) varten haastateltiin 400 kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa, jotka tarkastelevat Suomea liiketoimintaympäristönä. Maailmanlaajuinen kilpailu kansainvälisten yritysten sijoittumisesta uutta liiketoimintapaikkaa päätettäessä kiristyy entisestään ja työvoiman saatavuuden merkitys on kasvanut. Mitkä tekijät puhuvat Suomen puolesta ja mitkä vastaan?

Yhteiskunnan vakaus ja toimivuus, osaava työvoima, elämänlaatu ja tuleva NATO-jäsenyys nousivat Suomen vahvuuslistan kärkeen ulkomaisten yritysten arvioidessa Suomea toimintaympäristönä. Henkilökohtainen tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin puolestaan liiketoimintaympäristön haasteina, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa. Osaavaan työvoiman saatavuus on muuttunut vahvuudesta haasteeksi.

Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Ulkomaiset yritykset kattavat noin prosentin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä, mutta silti ne työllistävät peräti 20 % yksityisen sektorin työvoimasta. Ulkomaiset yritykset maksoivat Suomeen vuonna 2021 1,8 miljardia yhteisöveroa sekä 17,6 miljardia arvonlisäveroja. Ulkomaisomisteisista yrityksistä 27 % aikoo kasvattaa T&K-panostuksiaan ensi vuonna.

– Suomi tarvitsee ulkomaisia yrityksiä Suomen talouden kasvun varmistamiseksi. Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisiä innovatiivisia yrityksiä, jotta pääsisimme hallituksen kunnianhimoiseen tavoitteeseen nostaa T&K-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kansainvälisillä yrityksillä olisi potentiaalia investoida suomalaiseen T&K-kenttään enemmänkin, mikäli tarvittavia muutoksia tehdään toimintaympäristöön. Monissa muissa maissa investointien houkutteluun satsataan huomattavasti enemmän kuin Suomessa, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo kommentoi.

Työvoimapula hidastaa talouskasvua

Raportista selviää, että 57 % ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suunnittelee toimintansa laajentamista Suomessa ensi vuoden aikana ja 49 % lisää henkilöstön palkkaamista. Tärkeä kysymys on kuitenkin, miten Suomi pystyy vastaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Sekä suomalaisilla (77 %) että ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä (79 %) on Suomessa pulaa osaajista. Eniten tilanteesta kärsivät suuret ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset (86 %).

– Osaajien saatavuus on maailmanlaajuisesti kriittinen investointikriteeri. Tämän kyselyn tulokset tukevat sitä, mitä me olemme kuulleet yli sadalta Amcham Finlandin verkostoon kuuluvalta kansainvälisen yrityksen johtajalta – he ovat todella huolissaan siitä, että osaajapulaan ei haeta ratkaisuja riittävän nopeasti. Neljä yritystä viidestä (78 %) kärsii tällä hetkellä osaajapulasta Suomessa. On ehdottoman tärkeää, että Suomen hallitus tekee kaikkensa osaajapulan ratkaisemiseksi, jotta voimme turvata tulevaisuuden investoinnit Suomeen. Ulkomaisten osaajien sijoittumista Suomeen tulee nopeuttaa ja yksinkertaistaa, sekä suomalaisten koulutuslaitosten varmistaa, että tulevaisuuden ammatteihin on riittävästi tekijöitä, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Suomi sijaintipaikkana 2023 -raportti

Kantar TNS keräsi ja analysoi tulokset loka-marraskuun aikana 2022. Tavoitteena oli selvittää uusia tietoja Suomesta yritysten sijaintipaikkana. Kyselyyn osallistui yhteensä 400 vastaajaa, joista 199 oli ulkomaisomisteista. Vastaajista yli 50 prosenttia oli joko yrityksen omistajia tai johtoryhmän jäseniä.

Taustatietoa: Vain noin yksi prosentti eli noin 4500 kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, mutta niiden vaikutus on paljon suurempi. Yritykset työllistävät lähes 280 000 henkilöä, mikä vastaa noin 20 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Tilastokeskuksen käytössä olevien vuoden 2021 lukujen mukaan yritysten liikevaihto oli 113 miljardia euroa. Ulkomaisten yritysten liikevaihdon osuus oli 23 % koko Suomen yritysten liikevaihdosta. Toimialoista teollisuus oli merkittävin henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuina.

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Amcham Finland on kansainvälinen bisnesverkosto, joka edistää ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa sekä helpottaa liiketoimintaansa laajentavien yritysten pääsyä Yhdysvaltain-markkinoille. Liiketoiminnan puolestapuhujana sekä julkisen keskustelun edistäjänä Amcham Finland pyrkii kehittämään Suomen liiketoimintaympäristöä kilpailukykyisemmäksi sekä auttamaan suomalaisia brändejä Yhdysvaltain markkinoille. https://amcham.fi/

Lisätietoja medialle:


Antti Aumo, Executive Director
Invest in Finland | Business Finland
040 5050 477 antti.aumo (at) businessfinland.fi

Heli Hemgård, Communications Manager
Invest in Finland | Business Finland
0409015219 heli.hemgard (at) businessfinland.fi

Alexandra Pasternak-Jackson, CEO
Amcham Finland
045 1366 303 alexandra.pasternak-jackson (at) amcham.fi