Siirry sisältöön
Tiedote 16.01.2024

Yrityksille myönnettiin innovaatiorahoitusta 416 miljoonaa euroa

Nina Kopola, pääjohtaja

Business Finlandin viime vuonna myöntämä rahoitus oli kokonaisuudessaan 726 miljoonaa euroa. Yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus oli yhteensä 599 miljoonaa euroa, josta innovaatiorahoitusta 416 miljoonaa euroa. Tutkimuspuolelle rahoitusta myönnettiin 127 miljoonaa euroa. Business Finlandin asiakkaiden vienti on kasvanut eniten korkean arvonlisän tuotteissa ja palveluissa.

– Innovaatiorahoituksella luodaan uuden kehittämisen kautta Suomelle kilpailukykyä ja kestävää kasvua. Tuottavuuden kasvu on Suomelle avainkysymys ja se syntyy yritysten uusista avauksista ja yritysten innovaatioiden kaupallistamisesta. Menestys syntyy oivaltavien tuote- ja palveluideoiden ja kasvumarkkinoiden kohdatessa, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Kopolan mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta saaneet yritykset panostavat omaa pääomaa reilummin myös itse. Rahoitusta saaneiden yritysten TKI-panostukset olivat yli kaksinkertaiset (16,4 %) yleiseen kasvuvauhtiin verrattuna (5,9 %) vuosien 2021–2022 aikana. Kasvu oli kaksinkertaista myös vuosien 2020–2021 aikana.

Viime vuoden suurimman innovaatiorahoituksen sai Nokia Solutions and Networks, yhteensä 48,9 miljoonaa euroa. Yrityksen veturirahoitushanke päättyi, siinä oli mukana 120 kumppania. Yritysten yhteenlasketut investoinnit TKI-toimintaan vuosien 2020–2023 aikana olivat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.

Yksi esimerkki uudistumisesta on ollut Business Finlandissa viime vuonna aloitettu syväteknologian rahoitus. Tämä Deep Tech -rahoituspilotti edistää tutkimustulosten hyödyntämistä startupeissa ja nopeuttaa niiden markkinoille pääsyä. Rahoitusta myönnettiin lähes seitsemän miljoonaa euroa, yhteensä 17 startupille.

– Syväteknologia eli Deep Tech vahvistaa Euroopan ja Suomen teknologista johtoasemaa ja luo uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen ja kyberuhkien haasteisiin. Syväteknologian startupeilla on potentiaali mullistaa kokonaisia toimialoja.

Asiakasyritysten vienti kasvanut – yleinen viennin tilanne haastava

Business Finlandin asiakasyritysten viennin kehitys on ollut nousujohteista, sillä innovaatiorahoitusta vuonna 2020 saaneiden yritysten vienti on kasvanut aina vuoden 2023 loppuun saakka.

– Aiemmin rahoitettujen startupien ja erityisesti startupien kovin kärki* on kasvattanut vientiään jo kahteen miljardiin saakka. Pk-asiakkaidemme vienti on kasvanut maltillisesti vuodesta 2021. Tämä vastaa noin 25 prosenttia kokonaisviennistä. Korkean jalostusarvon viennin lisääminen olisi äärimmäisen tärkeää. Kannustamme yrityksiä uusille kasvaville markkinoille, koska usealla perinteisemmällä markkinalla kasvusuunta saattaa olla jopa laskeva, kertoo Business Finlandin vienninedistämispalveluista vastaava johtaja Risto Vuohelainen.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat pysyneet hyvin viennin vauhdissa. Suurilla yrityksillä vientinäkymät ovat tällä hetkellä haastavammat. Business Finlandin asiakkaiden vienti on kasvanut eniten korkean arvonlisän kategorioissa, kuten palveluissa, ohjelmistoissa ja huipputeknologiassa.

Business Finlandin kaksivuotisissa systemaattisissa vienninedistämisprojekteissa** yrityksille syntyi uutta myyntiä sadoilla miljoonilla euroilla, ja projektit ovat kerryttäneet liiketoimintamahdollisuuksia yli kahdella miljardilla eurolla. Projektit kohdistuivat muun muassa vähähiiliseen rakentamiseen Euroopassa, satamainvestointeihin USA:ssa ja yhteiskunnan palvelujen digitalisaatioon Etelä-Amerikassa. Kokonaisuuksissa oli mukana 215 suomalaisyritystä. Nämä hyödynsivät eri tavoin 29 delegaatiovierailua kohdemarkkinoille ja muita Team Finland verkoston palveluja.

– Teemme töitä koko globaalin verkostomme voimin 38 toimistossa, jotta yrityksillä olisi parhaat mahdolliset lähtökohdat kasvattaa liiketoimintaansa kansainvälisillä markkinoilla, Vuohelainen summaa.

* Nuoret Innovatiiviset yritykset (NIY)
** Export Booster

Tutustu tarkemmin

Rahoitustiedot 

Esitysmateriaali  

Lisätiedot

Timo Metsä-Tokila
Rahoitusalueen johtaja
Business Finland
p. 040 750 2442

Risto Vuohelainen
Vienninedistämispalveluista vastaava johtaja
p. 040 546 1217

Miia Linnusmaa
Viestintä
p. 050 5577 958