Pressmeddelande 18.01.2024

Företag beviljades innovationsfinansiering på 416 miljoner euro

Nina Kopola, Director General

Den totala finansieringen som Business Finland beviljade förra året uppgick till 726 miljoner euro. Andelen finansiering till företag var totalt 599 miljoner euro, varav 416 miljoner euro var innovationsfinansiering. 127 miljoner euro tilldelades forskning. Exporten från Business Finlands kunder har ökat mest för produkter och tjänster med högt mervärde.

– Innovationsfinansiering skapar konkurrenskraft och hållbar tillväxt för Finland genom nyutveckling. Produktivitetstillväxt är en nyckelfråga för Finland och den härrör från nya företagsöppningar och kommersialisering av företagsinnovationer. Framgång uppstår när insiktsfulla produkt- och tjänsteidéer möter tillväxtmarknader, säger Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

Enligt Kopola investerar företagen som fått forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering sitt eget kapital mer rättvist själva. FoUI-satsningarna hos företag som fått finansiering mer än fördubblades (16,4 %) jämfört med den allmänna tillväxttakten (5,9 %) under 2021–2022. Tillväxten fördubblades också under 2020–2021.

Nokia Solutions and Networks fick den största innovationsfinansieringen förra året, totalt 48,9 miljoner euro. Företagets lokomotivfinansieringsprojekt avslutades och 120 partner var inblandade. Företagens sammanlagda investeringar i FoU-verksamhet under 2020–2023 uppgick till över 200 miljoner euro.

Ett exempel på förnyelse har varit finansieringen av Deep Tech som Business Finland inledde förra året. Denna Deep Tech-finansieringspilot främjar användningen av forskningsresultat i uppstartsföretag och påskyndar deras tillträde till marknaden. Nästan sju miljoner euro i finansiering beviljades till totalt 17 uppstartsföretag.

– Deep Tech stärker Europas och Finlands tekniska ledarskap och skapar nya lösningar på samhällsproblem, såsom utmaningarna med klimatförändringar och cyberhot. Uppstartsföretag inom djupteknik har potential att revolutionera hela branscher.

Kundföretagens export har ökat – det allmänna exportläget är utmanande

Exportutvecklingen för Business Finlands kundföretag har varit på uppgång, eftersom exporten hos företagen som fick innovationsfinansiering 2020 har ökat fram till slutet av 2023.

– Tidigare finansierade uppstartsföretag, och särskilt de ledande* uppstartsföretagen, har redan ökat sin export till två miljarder. Våra små och medelstora kunders export har ökat måttligt sedan 2021. Det motsvarar cirka 25 procent av den totala exporten. Att öka exporten av högt förädlingsvärde är oerhört viktigt. Vi uppmuntrar företagen att träda in på nya växande marknader, eftersom på många mer traditionella marknader kan tillväxtriktningen till och med gå nedåt, säger Risto Vuohelainen, Business Finlands direktör med ansvar för exportfrämjande tjänster.

Små och medelstora företag har hängt med väl i exporttakten. För stora företag är exportutsikterna för närvarande mer utmanande. Exporten hos Business Finlands kunder har ökat mest inom kategorierna med högt mervärde, såsom tjänster, mjukvara och spetsteknologi.

I Business Finlands tvååriga systematiska exportfrämjande projekt** genererade företagen nyförsäljning värd hundratals miljoner euro och projekten har samlat mer än två miljarder euro i affärsmöjligheter. Projekten fokuserade på till exempel byggande med låga koldioxidutsläpp i Europa, hamninvesteringar i USA och digitalisering av samhällstjänster i Sydamerika. 215 finska företag deltog i helheterna. Företagen drog på olika sätt nytta av 29 delegationsbesök till målmarknader och andra tjänster i Team Finland-nätverket.

– Vi arbetar med styrkan av hela vårt globala nätverk på 38 kontor, så att företagen har bästa möjliga utgångspunkter för att öka sin verksamhet på den internationella marknaden, sammanfattar Vuohelainen.

Finansieringsuppgifter 

Mer Information

Timo Metsä-Tokila
Executive Director, Funding Service
tfn +358 40 750 2442

Risto Vuohelainen
COO and Executive Director, Global Growth Internationalization Services
tfn +358 40 546 1217

Miia Linnusmaa
Communication
tfn +358 50 5577 958