Siirry sisältöön

Talouspakotteet ja sotatoimet vaikuttavat yritysten ja Business Finlandin toimintaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa moniin suomalaisiin yrityksiin ja Business Finlandin toimintoihin. Venäjä on yksi suurimpia kauppakumppaneitamme. Talouspakotteet sekä sodan aiheuttama humanitäärinen hätä koskettavat myös Suomea.

Seuraamme tilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Jaamme tietoa yhdessä muiden Team Finland -verkoston toimijoiden kanssa.

Päivitetty 5.5.2022

Vienti, kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa

Sotatoimilla sekä asetetuilla pakotteilla on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia yrityksiin ja näiden vientiin. Yritykset tarvitsevat korvaavia markkinoita, joita Business Finland kartoittaa. Business Finland ei tee suoraan vienninedistämistä Venäjälle tai markkinamahdollisuuksien tunnistamista Venäjällä, vaan näistä toimista vastaa Suomalais-Venäläinen Kauppakamari (SVKK) Team Finland -partnerina.

 • Business Finland on lopettanut markkinamahdollisuuksista viestimisen ja aktivoinnin sekä ohjelmatoiminnan Venäjään liittyen. Tarjoamme yrityksille tietoa muista markkinoiden mahdollisuuksista ja pyrimme tunnistamaan vaihtoehtoja yrityksille muuttuneessa maailmantilanteessa. Katso www.marketopportunities.fi
 • Euroopan Unioni, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet lukuisia pakotteita Venäjää kohtaan. Yritysten tulee perehtyä huolella muuttuneisiin vientisäädöksiin ja noudattaa niitä. Lisätietoa vientipakotteista ja käytännön apua yrityksille tarjoavat EK, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari ja ulkoministeriö.
 • Team Finland -vierailujen osalta Business Finland seuraa yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa tilannetta, ja vierailuja pyritään järjestämään maailmanpolitiikan tilanne ja turvallisuus huomioiden. Venäjän Team Finland -vierailuista vastaa Suomalais-Venäläinen Kauppakamari eikä Business Finland ole pääsääntöisesti ollut mukana näissä järjestelyissä.
 • Olemme lopettaneet kaiken muun mahdollisen Venäjään liittyvän tapahtumatoiminnan.

Rahoitus sekä yhteistyö venäläisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa

 • Suomalaisella y-tunnuksella olevilla yrityksillä on oikeus hakea rahoitusta Business Finlandista. 
 • Huomioimme rahoituspäätöksissämme pakotemääräykset. Business Finland ei voi maksaa rahoitusta sellaisille yrityksille, jotka ovat Euroopan Unionin pakotelistalla olevien tahojen omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti.
 • Arvioimme myös rahoitettavien ja jo rahoitettujen projektien maariskejä. Maariskillä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa projektin toteuttaminen edellyttäisi palveluiden, laitteiden, tarvikkeiden tai aineettoman omaisuuden ostamista Venäjältä tai Valko-Venäjältä.
 • Horisontti Eurooppa: venäläiset ja valko-venäläiset osallistujat eivät pääsääntöisesti saa EU-rahoitusta projekteihinsa, mutta ne ovat voineet osallistua projekteihin ja yhteistyöhön omalla rahoituksellaan. Nyt Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatiot suljetaan pois Horisontti Euroopan uusista projekteista EU:n pakotteiden keston ajaksi. Komissiolta tulee tarkempi ohjeistus siitä miten käytännössä toimitaan käynnissä olevien projektien osalta, joissa on mukana venäläisiä ja valko-venäläisiä osallistujia.
 • Invest in Finland ei edistä venäläisten yritysten tuloa Suomeen. Invest in Finland ei myöskään järjestä asiakastapahtumia Venäjällä. 

Matkailu

 • Visit Finland on lopettanut matkailumarkkinoinnin Venäjällä. Yhteistyötä muiden kohdemarkkinoiden kanssa jatketaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa tulee vaikuttamaan matkailutoimialaan. Visit Finland seuraa tilannetta ja tiedottaa matkailuyrityksiä. 
 • Visit Finland on koonnut kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja matkailijoita tällä hetkellä askarruttavia kysymyksiä vastauksineen, joita matkailutoimiala voi hyödyntää.

Suomessa työskentely ja kansainvälinen rekrytointi

 • Business Finland suuntaa toistaiseksi osaajahoukutteluun tähtäävät toimet muualle kuin Venäjälle ja Ukrainaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät luo välitöntä uhkaa työskentelylle Suomessa. Oleskelu- ja työluvista vastaavalla Maahanmuuttovirasto Migrillä on kattava tukisivusto Ukrainan tilanteesta
 • Ukrainalaisilla on vapaa matkustusoikeus EU:n alueella ja myös Suomeen. EU-alueen sisäministerit ovat sopineet, että ukrainalaisille voidaan myöntää tilapäinen oleskelu- ja työlupa vuodeksi. Tämä pätee myös Suomessa.
 • Suomalaisilla yrityksillä voi olla tarve siirtää Venäjällä työskenteleviä asiantuntijoitaan Suomeen. Suomeen tuloon vaaditaan viisumi tai oleskelulupa. Jos sellaista ei ole, yritysten palveluksessa olevia tai tänne töihin tulevia henkilöitä kehotetaan hakemaan sähköisesti erityisasiantuntijan työ- ja oleskelulupaa EnterFinland.fi -palvelun kautta.
 • Ohjeita viranomaisilta, kunnilta ja järjestöiltä liittyen Ukrainasta pakenevien kotoutumiseen.