Siirry sisältöön

Tietoa talouspakotteista ja jälleenrakentamisesta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa moniin suomalaisiin yrityksiin ja Team Finland -verkoston toimintoihin. Talouspakotteet sekä sodan aiheuttama humanitäärinen hätä sekä tarve jälleenrakentamiselle koskettavat myös Suomea. 

Seuraamme tilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Jaamme tietoa yhdessä muiden Team Finland -verkoston toimijoiden kanssa.

Päivitetty 6.7.2023

Ukrainan jälleenrakentaminen

Sota on vaurioittanut Ukrainaa ja maan jälleenrakentaminen tulee viemään vuosia. Team Finland -verkosto tukee yritysten pyrkimyksiä löytää sopivat verkostot ja rahoituskanavat. 

 • Suomen tuki: yksittäinen toteutettu rakennusprojekti pois lukien Suomen tuki Ukrainalle menee pääsääntöisesti kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun ja vakiintuneiden avustusjärjestöjen (esim. Punainen Risti, UNCHR) tai rahoituslaitosten (esim. EBRD, EIB, Maailmanpankki, Finnpartnership ja Nefco) kautta.

Finnpartnership

Nefco

EU:n tuki

 • Euroopan komission odotetaan toimivan jatkossa keskeisenä Ukrainan jälleenrakennuksen rahoittajana. Toistaiseksi se on rahoittanut suoraan Ukrainan valtiota, mutta suunnitteilla on rahoitusalustan kehittäminen laajempaa rahoitustoimintaa varten. Eurooppalaisista ja kansainvälisistä rahoittajista EBRD on ehkäpä keskeisin Ukrainan jälleenrakennuksen ja jatkokehityksen rahoittaja. EBRD myöntää avustuksia, pehmoluottoja (luotto+tuki) ja tavanomaista rahoitusta, minkä lisäksi se toimii yhteistyössä mm. paikallisten pankkien kanssa. Katso EBRD:n kilpailutukset.
 • EIB on EU:n pankki, joka rahoittaa mm. kestävän kehityksen hankkeita, ja on toistaiseksi rahoittanut suoraan Ukrainan valtiota. EIB todennäköisesti on merkittävässä roolissa Ukrainan jälleenrakentamisen rahoituksessa. Katso EIB:n kilpailutukset.

Muu tuki

Team Finland -verkoston rahoitus- ja kansainvälistymispalveluista saat tietoa jättämällä yhteydenottopyynnön: 

Team Finland -yhteydenotto

Kumppanuuksien kartoittaminen

Sodan vaikutukset vientiin, kansainvälistymiseen ja ulkomaankauppaan

Sotatoimilla sekä asetetuilla pakotteilla on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia yrityksiin ja näiden vientiin. Yritykset tarvitsevat korvaavia markkinoita, joita Business Finland kartoittaa. Business Finland ei tee suoraan vienninedistämistä Venäjälle tai markkinamahdollisuuksien tunnistamista Venäjällä.

 • Business Finland on lopettanut markkinamahdollisuuksista viestimisen ja aktivoinnin sekä ohjelmatoiminnan Venäjään liittyen. Tarjoamme yrityksille tietoa muista markkinoiden mahdollisuuksista ja pyrimme tunnistamaan vaihtoehtoja yrityksille muuttuneessa maailmantilanteessa. Katso www.marketopportunities.fi
 • Euroopan Unioni, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet lukuisia pakotteita Venäjää kohtaan. Yritysten tulee perehtyä huolella muuttuneisiin vientisäädöksiin ja noudattaa niitä. Lisätietoa vientipakotteista ja käytännön apua yrityksille tarjoavat EK, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari ja ulkoministeriö.
 • Team Finland -vierailujen osalta Business Finland seuraa yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa tilannetta, ja vierailuja pyritään järjestämään maailmanpolitiikan tilanne ja turvallisuus huomioiden. 
 • Olemme lopettaneet kaiken muun mahdollisen Venäjään liittyvän tapahtumatoiminnan.

Rahoitus sekä yhteistyö venäläisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa

 • Suomalaisella y-tunnuksella olevilla yrityksillä on oikeus hakea rahoitusta Business Finlandista. 
 • Huomioimme rahoituspäätöksissämme pakotemääräykset. Business Finland ei voi maksaa rahoitusta sellaisille yrityksille, jotka ovat Euroopan Unionin pakotelistalla olevien tahojen omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti.
 • Arvioimme myös rahoitettavien ja jo rahoitettujen projektien maariskejä. Maariskillä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa projektin toteuttaminen edellyttäisi palveluiden, laitteiden, tarvikkeiden tai aineettoman omaisuuden ostamista Venäjältä tai Valko-Venäjältä.
 • Horisontti Eurooppa: venäläiset ja valko-venäläiset osallistujat eivät pääsääntöisesti saa EU-rahoitusta projekteihinsa, mutta ne ovat voineet osallistua projekteihin ja yhteistyöhön omalla rahoituksellaan. Nyt Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatiot suljetaan pois Horisontti Euroopan uusista projekteista EU:n pakotteiden keston ajaksi. Komissiolta tulee tarkempi ohjeistus siitä miten käytännössä toimitaan käynnissä olevien projektien osalta, joissa on mukana venäläisiä ja valko-venäläisiä osallistujia.
 • Invest in Finland ei edistä venäläisten yritysten tuloa Suomeen. Invest in Finland ei myöskään järjestä asiakastapahtumia Venäjällä. 

Matkailu

 • Visit Finland on lopettanut matkailumarkkinoinnin Venäjällä. Yhteistyötä muiden kohdemarkkinoiden kanssa jatketaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa tulee vaikuttamaan matkailutoimialaan. Visit Finland seuraa tilannetta ja tiedottaa matkailuyrityksiä. 
 • Visit Finland on koonnut kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja matkailijoita tällä hetkellä askarruttavia kysymyksiä vastauksineen, joita matkailutoimiala voi hyödyntää.

Suomessa työskentely ja kansainvälinen rekrytointi

 • Business Finland suuntaa toistaiseksi osaajahoukutteluun tähtäävät toimet muualle kuin Venäjälle ja Ukrainaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät luo välitöntä uhkaa työskentelylle Suomessa. Oleskelu- ja työluvista vastaavalla Maahanmuuttovirasto Migrillä on kattava tukisivusto Ukrainan tilanteesta
 • Ukrainalaisilla on vapaa matkustusoikeus EU:n alueella ja myös Suomeen. EU-alueen sisäministerit ovat sopineet, että ukrainalaisille voidaan myöntää tilapäinen oleskelu- ja työlupa vuodeksi. Tämä pätee myös Suomessa.
 • Suomalaisilla yrityksillä voi olla tarve siirtää Venäjällä työskenteleviä asiantuntijoitaan Suomeen. Suomeen tuloon vaaditaan viisumi tai oleskelulupa. Jos sellaista ei ole, yritysten palveluksessa olevia tai tänne töihin tulevia henkilöitä kehotetaan hakemaan sähköisesti erityisasiantuntijan työ- ja oleskelulupaa EnterFinland.fi -palvelun kautta.
 • Ohjeita viranomaisilta, kunnilta ja järjestöiltä liittyen Ukrainasta pakenevien kotoutumiseen.