Siirry sisältöön

Tietoa talouspakotteista ja jälleenrakentamisesta

Talouspakotteet sekä sodan aiheuttama humanitäärinen hätä sekä tarve jälleenrakentamiselle koskettavat myös Suomea. Tältä sivulta löydät tarpeellista tietoa koskien Ukrainan jälleenrakennusta.

Jaamme tietoa Ukrainan jälleenrakennuksesta yhdessä muiden Team Finland -verkoston toimijoiden kanssa.

Päivitetty 21.5.2024

Ukrainan jälleenrakentaminen

Sota on vaurioittanut Ukrainaa ja maan jälleenrakentaminen tulee viemään vuosia. Team Finland -verkosto tukee yritysten pyrkimyksiä löytää sopivat verkostot ja rahoituskanavat. Työn tueksi ulkoministeriö on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa laatinut kansallisen toimintasuunnitelman joulukuussa 2023, joka esittelee Team Finland -verkoston tarjoamia palveluja maan jälleenrakennusta varten: Ukrainan jälleenrakentaminen, Suomen kansallinen suunnitelma, 1. osa

Haluatko pysyä ajan tasalla? Liity postituslistalle: Ukraine Desk

Raportteja 

Suomen tuki: yksittäinen toteutettu rakennusprojekti pois lukien Suomen tuki Ukrainalle menee pääsääntöisesti kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun ja vakiintuneiden avustusjärjestöjen (esim. Punainen Risti, UNCHR) tai rahoituslaitosten (esim. EBRD, EIB, Maailmanpankki, Finnpartnership ja Nefco) kautta.

Team Finland -verkoston organisaatioiden tarjoama neuvonta ja rahoitus

Team Finland -verkoston organisaatioiden rahoitus- ja kansainvälistymispalveluista saat tietoa jättämällä yhteydenottopyynnön. Team Finland -toimijat Business Finland, Finnvera Oyj, ELY-keskukset, TE-toimistot ja ulkoministeriö voivat yhdessä auttaa yritystäsi. Antamiesi tietojen perusteella yhteydenottopyyntö ohjautuu tarpeeseesi sopivimmalle Team Finland -toimijalle. 

Team Finland -yhteydenotto 

Finnpartnership

 • Suomalaisista toimijoista Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka luo kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Finnfund

 • Finnfund voi sijoittaa Ukrainassa toimiviin tai sinne perustettaviin yksityisiin yrityksiin esimerkiksi digitalisaatio-, energia- tai maataloussektoreilla. Ukrainassa Finnfund on kiinnostunut sijoittamaan hankkeisiin, joissa suomalainen yritys on mukana joko sijoituskohteena (suomalaisomisteinen yritys Ukrainassa) tai palveluiden tai tuotteiden toimittajana (sijoitus ukrainalaiseen yritykseen, joka on ostanut tai tulee ostamaan suomalaista osaamista). 

Business Finland

Finnvera

Nefco

EU:n tuki

 • Euroopan komission odotetaan toimivan jatkossa keskeisenä Ukrainan jälleenrakennuksen rahoittajana. Toistaiseksi se on rahoittanut suoraan Ukrainan valtiota, mutta suunnitteilla on rahoitusalustan kehittäminen laajempaa rahoitustoimintaa varten. Eurooppalaisista ja kansainvälisistä rahoittajista EBRD on ehkäpä keskeisin Ukrainan jälleenrakennuksen ja jatkokehityksen rahoittaja. EBRD myöntää avustuksia, pehmoluottoja (luotto+tuki) ja tavanomaista rahoitusta, minkä lisäksi se toimii yhteistyössä mm. paikallisten pankkien kanssa. Katso EBRD:n kilpailutukset.
 • EIB on EU:n pankki, joka rahoittaa mm. kestävän kehityksen hankkeita, ja on toistaiseksi rahoittanut suoraan Ukrainan valtiota. EIB todennäköisesti on merkittävässä roolissa Ukrainan jälleenrakentamisen rahoituksessa. Katso EIB:n kilpailutukset.

Muu tuki

Kumppanuuksien kartoittaminen

Liiketoiminnan tuki ja investoinnit Ukrainaan

Hankinnat ja kilpailutukset

 • Ukrainan julkisten hankintojen sivusto Prozorro (toimii ukrainan kielellä, vaatii ukrainankielen osaajan)
 • Jälleenrakennusprojektiportaali DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management)

Sodan vaikutukset vientiin, kansainvälistymiseen ja ulkomaankauppaan

Sotatoimilla sekä asetetuilla pakotteilla on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia yrityksiin ja näiden vientiin. Yritykset tarvitsevat korvaavia markkinoita, joita Business Finland kartoittaa. Business Finland ei tee suoraan vienninedistämistä Venäjälle tai markkinamahdollisuuksien tunnistamista Venäjällä.

 • Business Finland on lopettanut markkinamahdollisuuksista viestimisen ja aktivoinnin sekä ohjelmatoiminnan Venäjään liittyen. Tarjoamme yrityksille tietoa muista markkinoiden mahdollisuuksista ja pyrimme tunnistamaan vaihtoehtoja yrityksille muuttuneessa maailmantilanteessa. Katso www.marketopportunities.fi
 • Euroopan Unioni, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet lukuisia pakotteita Venäjää kohtaan. Yritysten tulee perehtyä huolella muuttuneisiin vientisäädöksiin ja noudattaa niitä. Lisätietoa vientipakotteista ja käytännön apua yrityksille tarjoavat EK, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari ja ulkoministeriö.
 • Team Finland -vierailujen osalta Business Finland seuraa yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa tilannetta, ja vierailuja pyritään järjestämään maailmanpolitiikan tilanne ja turvallisuus huomioiden. 
 • Olemme lopettaneet kaiken muun mahdollisen Venäjään liittyvän tapahtumatoiminnan.

Rahoitus sekä yhteistyö venäläisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa

 • Suomalaisella y-tunnuksella olevilla yrityksillä on oikeus hakea rahoitusta Business Finlandista. 
 • Huomioimme rahoituspäätöksissämme pakotemääräykset. Business Finland ei voi maksaa rahoitusta sellaisille yrityksille, jotka ovat Euroopan Unionin pakotelistalla olevien tahojen omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti.
 • Arvioimme myös rahoitettavien ja jo rahoitettujen projektien maariskejä. Maariskillä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa projektin toteuttaminen edellyttäisi palveluiden, laitteiden, tarvikkeiden tai aineettoman omaisuuden ostamista Venäjältä tai Valko-Venäjältä.
 • Horisontti Eurooppa: venäläiset ja valko-venäläiset osallistujat eivät pääsääntöisesti saa EU-rahoitusta projekteihinsa, mutta ne ovat voineet osallistua projekteihin ja yhteistyöhön omalla rahoituksellaan. Nyt Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatiot suljetaan pois Horisontti Euroopan uusista projekteista EU:n pakotteiden keston ajaksi. Komissiolta tulee tarkempi ohjeistus siitä miten käytännössä toimitaan käynnissä olevien projektien osalta, joissa on mukana venäläisiä ja valko-venäläisiä osallistujia.
 • Invest in Finland ei edistä venäläisten yritysten tuloa Suomeen. Invest in Finland ei myöskään järjestä asiakastapahtumia Venäjällä. 

Matkailu

 • Visit Finland on lopettanut matkailumarkkinoinnin Venäjällä. Yhteistyötä muiden kohdemarkkinoiden kanssa jatketaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa tulee vaikuttamaan matkailutoimialaan. Visit Finland seuraa tilannetta ja tiedottaa matkailuyrityksiä. 
 • Visit Finland on koonnut kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja matkailijoita tällä hetkellä askarruttavia kysymyksiä vastauksineen, joita matkailutoimiala voi hyödyntää.

Suomessa työskentely ja kansainvälinen rekrytointi

 • Business Finland suuntaa toistaiseksi osaajahoukutteluun tähtäävät toimet muualle kuin Venäjälle ja Ukrainaan.
 • Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät luo välitöntä uhkaa työskentelylle Suomessa. Oleskelu- ja työluvista vastaavalla Maahanmuuttovirasto Migrillä on kattava tukisivusto Ukrainan tilanteesta
 • Ukrainalaisilla on vapaa matkustusoikeus EU:n alueella ja myös Suomeen. EU-alueen sisäministerit ovat sopineet, että ukrainalaisille voidaan myöntää tilapäinen oleskelu- ja työlupa vuodeksi. Tämä pätee myös Suomessa.
 • Suomalaisilla yrityksillä voi olla tarve siirtää Venäjällä työskenteleviä asiantuntijoitaan Suomeen. Suomeen tuloon vaaditaan viisumi tai oleskelulupa. Jos sellaista ei ole, yritysten palveluksessa olevia tai tänne töihin tulevia henkilöitä kehotetaan hakemaan sähköisesti erityisasiantuntijan työ- ja oleskelulupaa EnterFinland.fi -palvelun kautta.
 • Ohjeita viranomaisilta, kunnilta ja järjestöiltä liittyen Ukrainasta pakenevien kotoutumiseen.