Siirry sisältöön
Egypti

Egypt / Arab Republic of Egypt
Egypte / la République arabe d'Egypte

Maan nimestä tulee käyttää seuraavaa muotoa englannin kielellä "Arab Republic of Egypt" (ARE)

Maatunnus (ISO): EG, 818
Pinta-ala: 997.739 km2
Asukasluku: 97,0 milj.
Kauppakieli: Englanti, ranska ja arabia
Mitat ja painot: Metrijärjestelmä
Rahayksikkö: 1 Egyptin punta (EGP) = 100 piasteria = 1.000 millièmes
Aika: GMT + 2 tuntia

Team Finland –verkosto Egyptissä

Egyptin suurlähetystö Suomessa

Maat

Laivauskäsikirja: Egypti

Viimeisimmät muutokset
 • Kuljetusasiakirjoja: Advance Cargo Information (ACI) on pakollinen kaikille Egyptiin tuotaville lähetyksille 1.10.2021 alkaen.
 • Tullit: African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) -vapaakauppasopimuksen toimeenpano alkoi 1.1.2021.
 • Laillistusmaksut: Uusi hinta 200 euroa / asiakirja 16.9.2020 lähtien.
 • Elintarvikkeiden, kasvien, eläinten ja rehujen vientiin liittyen tiedot oman otsikkonsa alta, josta myös linkki Ruokaviraston maatietosivuille. (25.8.2020)
 • Tuotemääräyksiä: Tiettyjen tarkastusyhtiöiden toimeksiantojen väliaikainen keskeyttäminen. (27.4.2020)
 • Päivitetty linkit, lisätty yhteystietoja. (27.4.2020)
 • Tästä osiosta löydät aina ajankohtaista Suomi-Egypti -tietoa. Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran kuukaudessa.

  Ulkomaankauppa
  Kansantalous
  Hinnat
  Työmarkkinat
  Ilmasto ja energia
  Väestö
 • Useimmat tavarat saa tuoda maahan ilman tuontilisenssiä ja muita rajoituksia. Tuontia säännöstellään kuitenkin porrastetuilla tulleilla. Eräät tavarat ovat tuontikiellossa.

 • HS-nimikkeistöön perustuva tullitariffi sisältää pääasiassa arvotulleja, jotka lasketaan tavaran cif-arvosta. Tullauksen yhteydessä peritään eräitä muita maksuja ja veroja, mm. Sales Tax. Egyptin tuontitullit sekä muut verot ja maksut selviävät EU:n Access2Markets -tietokannasta.

  Euroopan unionin ja Egyptin välinen, 25.6.2001 allekirjoitettu Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2004. Se korvaa vuonna 1977 tehdyn silloisen Euroopan talousyhteisön ja Egyptin välisen yhteistyösopimuksen. Assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevia määräyksiä on tosin voitu soveltaa jo vuoden 2004 alusta alkaen.

  Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen perusteella Egypti myöntää unionin alkuperätuotteille tullietuuksia, joista osa tuli voimaan 1.1.2004. Tiettyjen tuotteiden tullit alenevat asteittain määrättyjen alennusaikataulujen mukaan ja jäljellä olevat tullit poistetaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Maataloustuotteiden tullit on joko poistettu kokonaan, alennettu tai kiintiöity. Jalostettujen maataloustuotteiden tullien alentaminen alkaa kaksi vuotta sopimuksen voimaantulon jälkeen. Koko sopimus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä L 304, 30.9.2004. Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä on tehty korvaava sopimus, joka julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä L106, 28.4.2010.

  Egypti kuuluu ns. Mashrek-maihin (Egypti, Jordania, Libanon, Syyria). Egypti myöntää tullietuja eräiden muiden arabimaiden alkuperätuotteille.

  Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian välinen vapaakauppasopimus (Agadir Agreement) tuli voimaan maaliskuussa 2007.

  Egyptin ja Turkin välinen vapaakauppasopimus astui voimaan 1.5.2007.

  Egyptin ja EFTA-maiden välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan 1.8.2007.

  Egypti kuuluu myös Itä- ja Etelä-Afrikan yhteismarkkinoihin (COMESA) sekä kolmentoista COMESA-maan muodostamaan vapaakauppa-alueeseen (Comesa Free Trade Area). Vapaakauppa-alueeseen kuuluvien maiden välillä kauppa on tullitonta. Egypti myöntää tullietuja myös muutamille sellaisille COMESA-maille, jotka eivät vielä toistaiseksi kuulu vapaakauppa-alueeseen.

  Afrikan maanosan laajuisen vapaakauppasopimuksen AfCFTA:n (African Continental Free Trade Agreement) toimeenpano alkoi 1.1.2021. Sopimus kattaa 54 Afrikan unionin jäsenmaista, ja se poistaa tullit viidessä vuodessa 90 prosentista kauppatavaroista. Egypti on ratifioinut sopimuksen. Lista sopimuksen ratifioineista maista löytyy AfCFTA:n sivuilta. Lisätietoja sopimuksesta myös valtioneuvoston tiedotteesta (31.12.2020).

 • Kauppalasku toimitetaan vastaanottajalle vähintään kolmena englannin- tai ranskankielisenä kappaleena. Laskussa ilmoitetaan tavanomaiset yksityiskohtaiset tiedot mm. myyjän ja ostajan nimi ja osoite, tavaran alkuperämaa, toimitus- ja maksuehdot, kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji, brutto- ja nettopainot, tarkka tavaramääritelmä, yksikkö- ja kokonaishinnat sekä mahdolliset alennukset ja niiden perusteet. Kaikkiin laskukappaleisiin lisätään seuraava viejän allekirjoittama vakuutus:

  "We hereby certify that this invoice is true and correct and that the goods are of (Finnish) origin."

  Kauppalaskun laillistus vaaditaan tietyissä tapauksissa, ks. Asiakirjojen laillistus.

  Viejän antaman alkuperäilmoituksen lisääminen kauppalaskuun, ks. Tavaratodistus.

  Egyptin keskuspankin 21.12.2015 ilmoittamien kiristyneiden maahantuontimääräysten perusteella kauppalasku tulisi vahvistaa kauppakamarissa. Tällä pyritään kitkemään kauppalaskujen mahdollisia alihinnoitteluja. 

 • Ei vaadita.

 • Tullauksen nopeuttamiseksi lähetykseen suositellaan liitettäväksi pakkausluettelo kolmena kappaleena, jossa ilmoitetaan mm. kunkin kollin merkit, numerot, brutto- ja nettopaino, ulkomitat ja sisältö.

 • EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen alkuperäsäännöt täyttävälle tuotteelle annettu EUR.1-tavaratodistus tai viejän kauppalaskuilmoitus korvaa kauppakamarin alkuperätodistuksen, ks. Tavaratodistus. Egyptiläiset ostajat vaativat kuitenkin ko. tuotteillekin usein edelleen erillistä kauppakamarin myöntämää alkuperätodistusta.

  EUR-MED-tavaratodistus tai EUR-MED-kauppalaskuilmoitus, ks. Tavaratodistus.

  Sellaisille tuontitavaroille, jotka eivät täytä EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöjen ehtoja, vaaditaan pääsääntöisesti kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus.  Alkuperätodistus laillistetaan Egyptin suurlähetystössä Suomessa, ks. Asiakirjojen laillistus. Alkuperätodistuksen ja laillistuksen tarpeesta on syytä sopia ostajan kanssa.

  Mikäli Egyptiin vietävä tavara on valmistettu EU-alueen ulkopuolisessa maassa, alkuperämaan ao. viranomaisten antama ja tässä maassa toimivan Egyptin suurlähetystön laillistama alkuperätodistus on esitettävä Suomessa toimivan Egyptin suurlähetystössä asiakirjojen laillistuksen yhteydessä. Ko. alkuperätodistusta vaaditaan myös Egyptissä tehtävässä tuontitullauksessa.

  Jos viejä valmistaa esim. varaosia useissa EU:n ulkopuolisissa maissa, eri alkuperämaiden alkuperätodistuksia ei vaadita. Tällöin riittävät alkuperämaiden tarkka ilmoittaminen kauppalaskussa ja Suomessa annettu alkuperätodistus.

 • EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen mukaisten tullietujen saamiseksi tuotteiden on täytettävä ko. sopimuksen alkuperäsääntöjen ehdot. Paneurooppa-Välimeri -alkuperäsääntöjä koskevaa alueellista yleissopimusta on alettu soveltamaan EU:n ja Egyptin välillä 1.2.2016 lähtien.

  Alkuperätuotteen asema osoitetaan joko Suomen tulliviranomaisen vahvistamalla EUR.1-tavaratodistuksella tai kauppalaskuilmoituksella. Alkuperäselvitys on voimassa 4 kuukautta.

  EUR.1-tavaratodistuksen asemesta alkuperäselvityksen voi antaa kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan merkittävällä kauppalaskuilmoituksella kuka tahansa viejä, kun lähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ei ylitä 6.000 euroa. Valtuutetut viejät voivat käyttää aina kauppalaskuilmoitusta lähetyksen arvosta riippumatta. Ilmoituksen sanamuoto englanniksi on seuraava:

  "The exporter of the products covered by this document (Customs authorization No. ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (unionitavaroita vietäessä: EU tai European Union) preferential origin."

  Paikka ja päiväys lisätään, elleivät ne sisälly itse asiakirjaan. Muiden kuin valtuutettujen viejien on allekirjoitettava selvitys omakätisesti ja allekirjoittajan nimi selvennettävä. Valtuutetun viejän lupanumero merkitään suluissa olevaan kohtaan (Customs authorization No.). Muut kuin valtuutetut viejät jättävät suluissa olevat sanat pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

  Sovellettaessa laajennettua Pan-Euro-Välimeri-alkuperäkumulaatiota tuotteen alkuperä osoitetaan joko Suomen tulliviranomaisen vahvistamalla EUR-MED-tavaratodistuksella tai viejän EUR-MED-kauppalaskuilmoituksella. Lisätietoja EU:n virallisessa lehdessä L 73, 13.3.2006 ja tullipiirien alkuperäasiantuntijoilta.

  Postilähetyksille tarkoitettu EUR.2-lomake ei ole ollut käytössä enää vuoden 2004 jälkeen.

 • Erityistodistuksia vaaditaan vietäessä mm. farmaseuttisia valmisteita ja ajoneuvoja.

  Koneista on esitettävä valmistajan antama todistus siitä, että koneet on varustettu kaikilla tuotantomaassa vaadituilla suojalaitteilla. Käytetyistä rakennuskoneista on laadittava erityistodistus, jossa ilmoitetaan, ettei ko. kone ole yli 5 vuotta vanha.

  Certificate of Conformity -vastaavuustodistus tai Certificate of Inspection -tarkastustodistus vaaditaan määrätyille tavaroille, ks. Tuotemääräyksiä.

  Merirahtitoimituksissa Egyptin julkiselle sektorille saatetaan vaatia ns. Martrans-todistus, jonka antaa Egyptian Company for Maritime Transport (Martrans) -yhtiön edustaja Tanskassa.

  Ks. Asiakirjojen laillistus.

  Elintarvikkeiden, kasvien, eläinten ja rehujen vientiin liittyvistä asiakirjoista lisätietoa Ruokaviraston Egypti-maatietosivuilta tai afrikka@ruokavirasto.fi.

 • Ei rajoituksia.

 • Marraskuussa 2020 voimaan tulleen Egyptin uuden tullilain #207/2020 ja siihen liittyvän asetuksen mukaisesti Advance Cargo Information (ACI) on pakollinen kaikille Egyptiin tuotaville lähetyksille 1.10.2021 alkaen.

  Lisätietoja ja ohjeet vientidokumenttien lataamisesta Nafeza-järjestelmän kautta.

  Lisätietoja asetuksesta ja sen täytäntöönpanosta.

  Määrättyihin merirahtitoimituksiin saattaa liittyä ns. Martrans-todistus, ks. Erityisiä todistuksia.

 • EMS- ja priority-pakettien maksimipaino on 30 kg. Pakettiin liitetään osoitekortin lisäksi tulliluettelo yhtenä kappaleena.

 • Asiakirjojen laillistusvaatimus on kumottu Egyptin valtiovarainministeriön asetuksella nro 1859/2004 niiden tuotteiden osalta, jotka täyttävät EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöjen ehdot. 

  Sellaisten tuontitavaroiden osalta, jotka eivät täytä EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöjen ehtoja, vaaditaan Egyptin konsulaatin laillistus yleensä kauppalaskuun, alkuperätodistukseen sekä muihin mahdollisiin erityistodistuksiin. Alkuperätodistuksen laillistamista ei kuitenkaan vaadita silloin, jos tuotteen valmistajan antamasta kauppalaskusta ilmenee alkuperämaa.

  Suomalaisen viejän tulisi sopia ostajan kanssa vaadittavista asiakirjoista ja niiden laillistamisesta. Viejä toimittaa konsulaattiin laillistettavasta asiakirjasta kauppakamarin vahvistaman alkuperäiskappaleen ja yhden jäljennöksen (ei tarvitse olla valokopio kauppakamarin vahvistamasta asiakirjasta). Viejälle palautetaan alkuperäiskappale. Edustuston aukioloaikana laillistettavaksi jätetyt asiakirjat ovat noudettavissa samana päivänä klo 14.00-15.00.

 • Kauppalaskun, alkuperätodistuksen ja muiden kaupallisten asiakirjojen laillistaminen maksaa 200 euroa/asiakirja (uusi hinta 16.9.2020 lähtien). Laillistuskulut maksetaan asiakirjojen toimituksen yhteydessä joko käteisellä tasarahalla tai pankkishekillä.

  Egyptin suurlähetystön konsulaattiosasto laillistaa myös muihin arabimaihin toimitettavien tavaralähetysten asiakirjoja, jos ko. mailla ei ole omaa edustustoa Suomessa. Suomalaisen viejän on kuitenkin ensin varmistettava ostajalta, että asiakirjat voidaan laillistuttaa Egyptin konsulaatissa. Laillistuksiin liittyvistä menettelyistä on hyvä sopia etukäteen Egyptin konsulaatin kanssa.

 • Viejän tulisi jo ennen vientiä selvittää erityisvaatimukset omien tuotteidensa osalta, jotta ne täyttäisivät mahdollisesti voimassa olevien standardien, teknisten määräysten tai muun erityislainsäädännön sisältämät vaatimukset.

  Erityismääräykset koskevat mm. torjunta-aineiden, farmaseuttisten sekä kosmeettisten ja eläinlääketieteellisten valmisteiden rekisteröintiä.

  Tekstiilejä, vaatteita, mattoja, jalkineita, laukkuja ja nahkatuotteita maahantuotaessa on esitettävä Certicicate of Inspection (CoI) -tarkastustodistus 31.3.2012 alkaen. Tähän liittyviä tarkastuksia hoitavat General Organisation for Export and Import Controlin (GOEIC) valtuuttamana ainakin SGS (puh. 09-696 3701, pca.finland@sgs.com), IntertekCotecnaBureau Veritas ja Baltic Control -tarkastusyhtiöt.

  Egyptin teollisuus- ja ulkomaankauppaministeriön antamien uusien asetusten mukaan (asetukset 99/2015 ja 43/2016) tuotekateluettelo laajenee 16.3.2016 alkaen koskemaan myös elintarvikkeita, sähkölaitteita, terveyden- ja kauneudenhoitoalantuotteita, saniteettituotteita, leluja sekä astioita ja valaisimia. Edellä mainittujen tuoteryhmien valmistajien ja tavaramerkkien haltijoiden tulee rekisteröityä myös GOEIC-organisaatioon, jotta vienti Egyptiin voisi jatkua. 

  Tuotekohtaisen vastaavuus- tai tarkastustodistuksen tarve on syytä selvittää hyvissä ajoin ostajan kanssa. Lisätietoja myös edellä mainituista tarkastusyhtiöistä.

  Huom: Egyptin Kauppa- ja teollisuusministeriö on ilmoittanut vuonna 2020 annetun asetuksen 7 nojalla tiettyjen tarkastusyhtiöiden toimeksiantojen väliaikaisesta keskeyttämisestä joidenkin maiden osalta. Tarkemmat tiedot GOEIC:n sivulla.

 • Valmiisiin tuotteisiin on merkittävä arabiaksi mm. valmistajan nimi, valmistuspaikka, tuotteen nimi ja alkuperämaa. Arabiankielisestä merkinnästä vastaa egyptiläinen maahantuoja.

  Erikoismääräykset koskevat mm. elintarvikkeiden, alkoholijuomien, savukkeiden ja tupakkatuotteiden, sähköisten kodinkoneiden, kellojen, puuvillakankaiden ja -lankojen, tekstiilituotteiden ja vaatteiden (asetus 2/2001), petrolikeittimien ja polttimien sekä farmaseuttisten ja eläinlääketieteellisten valmisteiden merkitsemistä. Erityisohjeet (Ministerial Decision No. 16/1993) koskevat kulutustavaroiden merkitsemistä ja pakkaamista.

  Arabiankieliset käyttöohjeet tarvitaan vietäessä mm. koneita ja laitteita.

 • Egyptin puisia pakkausmateriaaleja koskevat maahantuontimääräykset tulivat voimaan 1.10.2005. Määräykset perustuvat YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAOn laatimaan standardiin ISPM 15 Regulation of Wood Packaging Material in International Trade.

  ISPM 15 -standardin mukaan puumateriaalin tulee olla kuorittua, vailla tuholaisia ja toukanreikiä. Materiaali on lämpökäsiteltävä (Heat Treatment, vähintään 56 °C/30 min. puun ytimessä) tai kaasutettava metyylibromidilla (Fumigation), joka ei ole sallittu Suomessa. Asianmukaisesti käsitelty puupakkausmateriaali on merkittävä standardin mukaisesti. Standardin vaatimusten noudattaminen korvaa "ötökkätodistuksen" eli kansainvälisen kasvien terveystodistuksen (Phytosanitary Certificate) tarpeen.

  ISPM 15 -standardin mukaisia merkintäoikeuksia myöntää Suomessa Ruokavirasto.

 • Tuontitavara on tulliselvitettävä kahdeksan päivän kuluessa sen saapumisesta, jotta vältyttäisiin korkeilta varastointikustannuksilta. Ellei tavaraa tullata suoraan vapaaseen liikkeeseen, sitä voidaan säilyttää tullivarastossa korkeintaan kuuden kuukauden ajan. Poikkeustapauksissa määräaikaa voidaan pidentää vielä kolmella kuukaudella. Lunastamaton tavara voidaan myydä julkisella huutokaupalla. Lentorahdin osalta pisin sallittu varastointiaika Kairon lentokentällä on kolme kuukautta.

 • Kauppa-arvottomat (yleensä korkeintaan 5 EGP) näytteet voi tuoda maahan tullitta.

  Arvonäytteet saa tuoda väliaikaisesti maahan tullitta talletusta vastaan. Talletus palautetaan, mikäli näytteet jälleenviedään yleensä kuuden kuukauden kuluessa.

 • Suomesta on viety Egyptiin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita ja rehuseoksia. Suomella ja Egyptillä ei ole viranomaisten välillä sovittua eläinlääkintötodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai viejä voi ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta maitotuotteille. Varmista kuitenkin yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

  Tutustu Egyptin elintarvikkeiden vientiä koskeviin vaatimuksiin Ruokaviraston Egypti-maatietosivun tietojen ja linkkien avulla.