Siirry sisältöön

RRF ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Business Finland myöntää vuosina 2021-2023 arviolta 500 miljoonaa euroa Euroopan unionin elpymisvälineeseen (Recovery and Resilience Facility) kuuluvaa rahoitusta.

Uutta: tarkastele rahoituspäätöksiä

Olemme koonneet EU:n elpymisvälineen rahoituksesta tekemämme päätökset yhteen paikkaan. Pääset tarkastelemaan rahoituksen jakautumista tietopankistamme. Uudet päätökset päivittyvät järjestelmään kerran vuorokaudessa. Huomaathan, että ehdollisena tehdyt päätökset näkyvät järjestelmässä vasta, kun projektille on myönnetty ympäristölupa.

Mitä Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tavoitellaan?

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Termit tutuksi

EU:n elpymisväline (Next generation EU)

Next generation EU on Euroopan union kertaluontoinen elvytysväline. Se jakautuu seitsemään ohjelmaan, joista yksi on RRF (Recovery and Resilience Facility).

RRF (Recovery and Resilience Facility)

RRF-rahoituksen (Recovery and Resilience Facility) tarkoituksena on elvyttää Euroopan taloutta. Se on euromääräisesti suurin Next Generation EU:n elvytysvälinettä ja sitä kautta merkittävä kokonaisuus Euroopan unionin elvytyksessä. RRF-rahoitus on avustusta, ja Business Finland on avustuksen myöntäjänä suuressa osassa Suomen RRF-rahoitushakuja. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Saadakseen rahoitusta EU:n elpymis- ja palautustukivälineestä (RRF) on jäsenvaltion esitettevä palautumis- ja tukisuunnitelma (RRP). Tämä suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka kattaa lisäksi myös hallitusohjelmasta johdetut tavoitteet. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

  1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
  2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
  3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
  4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
 

#KestäväKasvu

Yhteystiedot

Communications Manager

Sanna Nuutila

+358 50 557 7717

RRF ja Suomen kestävän kasvun ohjelma