Siirry sisältöön

Kulttuurimatkailun CULTURE FINLAND -valmennuspolku

Kulttuurimatkailutuotteet kansainvälisille markkinoille, 5 päivää

Viiden työpajapäivän (5 x 7h) kokonaisuudessa perehdytään kulttuurimatkailun kohteiden ja palveluiden tuotteistamiseen kansainvälisille markkinoille. Kokonaisuudessa käsitellään kulttuurimatkailun asiakaslähtöinen tuotteistus, sisältösuunnittelu ja hinnoittelu, jakelutiet ja markkinointiviestintä (perinteiset & digitaaliset kanavat) sekä tuotteiden laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuusnäkökohdat.

Valmennuksesta vastaavat Visit Finland -akatemian asiantuntijat, jotka ovat olleet mukana Culture Finland -ohjelman toiminnassa sen alusta (2011) alkaen. Kaikilla on laaja käytännön kokemus matkailualasta ja kulttuurimatkailun kehittämisestä.

TUOTTEISTAMISEN ABC JA KANSAINVÄLINEN ASIAKAS

Ready-taso / 2 pv

1. PÄIVÄ: Tuote + hinnoittelu

 • tuote- ja markkinatuntemusta käytännönläheisesti
 • lisäksi vientikelpoisuus, laatu, kohderyhmät
 • tuotekortti ja hinnoittelu

Valmentajat: Soila Palviainen tai Birgitta Palmqvist

2. PÄIVÄ: Jakelutiet + markkinointiviestintä

 • sähköiset myynti- ja markkinointikanavat
 • myyntitilaisuudet ja messut
 • kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut

Valmentajat: Arja Kortesluoma tai Marjo Ranta-Irwin

KULTTUURIMATKAILUN TUOTTEISTAMINEN

Steady-taso / 2 pv

3. PÄIVÄ: Sisältösuunnittelu ja kulttuurimatkailun erityispiirteet

 • tehdään matkailutuotteita, painottaen kulttuurillista sisältöä ja huomioiden kohderyhmät, markkina-alueet ja matkailutuotteen reunaehdot
 • hinnoittelu ja tuotekortit
 • CF-katto-ohjelman linjaukset ja suositukset – sovelletaan niitä kunkin toimijan omaan kulttuuri/matkailutuotteeseen
 • kansainväliset jakelu- ja myyntikanavat kulttuurimatkailussa

Valmentajat: Arja Kortesluoma 

4. PÄIVÄ: Laatu & (tapahtuma)turvallisuus

 • Perehdytään kulttuurimatkailun laatuasioihin Laatutesteriä hyödyntäen ja omaa toimintaa arvioiden
 • Turvallisuusnäkökohdat mm. tapahtumien järjestämisessä
 • Vastuullisuus ja Resbonsible -viestintä: Kestävä kehitys ja erityisesti kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys

Valmentajat: Soila Palviainen tai Arja Kortesluoma

KOHDERYHMÄMARKKINAT JA MYYNNIN SUUNNITTELU

Go-taso / 1 pv

5. PÄIVÄ: Tunne asiakkaasi ja hyöty irti sähköisistä kanavista

 • VF:n uudet kohderyhmät (alueen toiveen mukaan) Kiina, Japani, Iso-Britannia ja Saksa kulttuurimatkailun näkökulmasta
 • kansainvälisiä jakelu- ja myyntikanavia ja niiden vaihtoehtoja alueen ja yrityksien kohderyhmät huomioiden
 • suunnitellaan omien tuotteiden myyntikanavat ja tehdään työsuunnitelmat
 • tutustutaan sähköisiin markkinointikanaviin alueen /matkailuyritysten kannalta, hyviä käytäntöjä ja mielenkiintoisia esimerkkejä

Valmentajat: Marjo Ranta-Irwin

Arja Kortesluoma

Asiantuntijapalvelut Korpur Oy
www.korpur.fi
akortesluoma@gmail.com
puh. 040 534 0258

Valmennusaiheet

Soila Palviainen

Aurana Oy
www.aurana.fi
soila.palviainen (at) aurana.fi
Puh. +358 45 129 0199

Valmennusaiheet

Marjo Ranta-Irwin

Blueberry Consulting
www.blueberryconsulting.fi

marjo.ranta-irwin (at) blueberryconsulting.fi
Puh. +358 44 213 4759

Valmennusaiheet