Siirry sisältöön

New Space Economy Challenge -ideahaaste

Ideahaasteen tavoitteena oli muodostaa hankekonsortioita määriteltyjen teemojen pohjalta ja käynnistää innovaatiohankkeita vuoden 2021 aikana.

Business Finlandin New Space Economy -ohjelman tavoitteena on kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua avaruutta hyödyntävissä ratkaisuissa ja palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta. Uusien innovaatioiden kiihdyttämiseksi ohjelma järjesti New Space Economy Challenge -ideahaasteen. Business Finlandin tavoitteena on rahoittaa New Space Economy -teeman hankkeita vuosina 2018–2022 yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

TAUSTA

New Space Economy muuttaa globaalisti avaruusliiketoimintaa. Termi viittaa avaruustoimintaan, jota harjoittavat kaupallisista lähtökohdista toimivat ja valtiosta riippumattomat, alalle uudet toimijat. Digitalisaation kehityksen myötä avaruustoimintaan nojaavista tiedoista, palveluista ja sovelluksista on tullut yhä merkittävämpi osa tavallista arkeamme. Satelliittien tuottamaa tietoa on mahdollista yhdistää muiden alustojen, kuten stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) tai droonien tuottamaan tietoon. Tiedon analysointi tekoälyn ratkaisuin ja tietoturvallinen siirto mahdollistavat uudenlaisten globaalien palvelujen toteuttamisen.

Osana Business Finlandin New Space Economy -ohjelman toimintaa toteutettiin New Space Economy Challenge. Ideoita keräävällä haasteella haluttiin:

 • Kartoittaa ja aktivoida alan toimijoiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-ideoita sekä -tarpeita
 • Verkottaa alan toimijoita ja kannustaa samasta teemasta kiinnostuneita yhteistyöhön ja näin vahvistaa alan ekosysteemejä
 • Mahdollistaa uusia innovaatioita varmistamaan suomalaisen osaamisen kansainvälinen kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

NEW SPACE ECONOMY CHALLENGE

Ideahaaste oli tarkoitettu kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR), suuryrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille. Haasteeseen osallistuvilta yrityksiltä edellytettiin vakiintunutta liiketoimintaa.

Haasteeseen osallistuneet ideat ryhmiteltiin ja niiden tekijät kutsuttiin työpajoihin. Työpajojen tarkoituksena oli verkottaa samasta teemasta kiinnostuneita ja kannustaa yhteistyöhön ja siten mahdollistaa yksittäisten ideoiden kokoamista laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena oli kannustaa työpajoissa koottuja potentiaalisia konsortioita valmistelemaan yhteisiä innovaatioprojekteja vuoden 2021 aikana.

IDEAHAASTEEN TEEMAT

New Space Economy Challenge keskittyy seuraaviin teemoihin:

A) Nano-/piensatelliittien ja stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) valmistus ja testaus  

B) Satelliitti ja HAPS kommunikaatio- sekä maa-asemaratkaisut  

C) Älykkäät tilannetietoisuusratkaisut liittyen vaihtoehtoisesti:  

  • Autonomisiin järjestelmiin  
  • Kestävään kaupunkiin  
  • Täsmäviljelyyn  
  • Ympäristön nopeisiin muutoksiin

Ideoilla ja niistä syntyvillä ratkaisulla oli oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaistava ongelma voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen tai kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin. Ideahaasteen tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua.

Lisätietoja

Markus Ranne
Ohjelmapäällikkö, New Space Economy
Business Finland
markus.ranne (at) businessfinland.fi
+358 40 3433 453

Tutustu New Space Economy -ohjelman innovaatiorahoitukseen ja kansainvälistymispalveluihin.