Siirry sisältöön

Isommin yhdessä Business Finlandin ohjelmissa

Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi. Keskeistä ohjelmissa ovat verkostot, jotka tarjoavat samojen haasteiden kanssa painiville toimijoille vertaisoppimista ja yhteisvoimaa.

Business Finlandin ohjelmat ja kampanjat

Mitä ohjelmat ovat?

Business Finland käynnistää ohjelmia aloille, joilla on merkittävää uutta markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille.  Ohjelmatoiminnan tarkoituksena on herätellä yrityksiä hyödyntämään markkinamurroksia ja lisätä ymmärrystä liiketoiminnan tulevaisuuteen vaikuttavista teemoista. Siten kasvatamme kansainvälistä liiketoimintaa ja uudistamme suomalaista yhteiskuntaa. 

Ohjelmissa ratkotaan yhteisiä haasteita ja opitaan vertaisilta. Ohjelmat tuovat ainutlaatuisella tavalla yhteen erilaisia toimijoita: eri kokoisia kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä hakevia yrityksiä sekä yritysten kanssa yhteistyössä toimivia tutkimus- ja muita organisaatioita. Ohjelmien avulla kootaan kriittinen massa toimijoita ja rakennetaan suomalaisten yhteistarjoamia strategisesti valikoiduille aloille ja markkinoille. Toimimme pitkäjänteisesti: ohjelmat kestävät tyypillisesti 4–6 vuotta.

Business Finlandin ohjelmatoiminta noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Sustainable Development Goals, SDG), jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen haasteet tarjoavat suomalaisyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi älykkäiden digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.

Räätälöityjä kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palvelupaketteja

Ohjelmissa tarjottavat palvelukokonaisuudet on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden mukaisiksi.

  • Neuvomme yrityksiä markkinoille menossa ja verkostoitumisessa sopivien kumppaneiden kanssa.
  • Autamme löytämään uusia, kasvavia markkinoita ja asiakkaita, lisäämään kansainvälistä verkostoitumista sekä uudistumaan innovaatioiden avulla.
  • Rakennamme suomalaisia yhteistarjoamia, joiden osana yritykset saavat näkyvyyttä kohdemarkkinoilla.
  • Linkitämme kansainvälisiä sijoittajia ja yrityksiä toisiinsa pääomitusten saamiseksi.

Ohjelmiin ei ole pääsääntöisesti jäsenmaksua. Osa yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista (esim. messuosallistumiset, delegaatiomatkat, ostajatapaamiset) on maksullisia.