Siirry sisältöön

Kustannuslaskenta ja -raportointi

Projektin suunnittelun ja hallinnoinnin kannalta keskeinen dokumentti on avustussopimuksen kommentoitu versio (Annotated Grant Agreement), jossa Euroopan komission rahoitusehdot on avattu esimerkein.

Rahoituksen periaatteet

Horisontti Eurooppa -projektien rahoitus on pääsääntöisesti avustusta, joka ei ole de minimis -tuen alaista. Komissio rahoittaa osan projektin kustannuksista ja vain hyväksyttäviä kustannuksia voi raportoida. Kustannusten perustana ovat kansalliset kirjanpitosäännöt ja avustussopimuksen periaatteet. Vain projektinaikaiset kustannukset ovat hyväksyttäviä, joten hakemusvalmistelu toteutetaan omalla kustannuksella. Yhteistyöprojektin valmisteluun yritykset voivat hakea Business Finlandin myöntämää valmistelurahoitusta.

Ennakkomaksu on käytössä kaikissa Horisontti-projekteissa. Sen tarkoituksena on tehokas projektin aloitus ja ennakkomaksun määrä sovitaan aina projektikohtaisesti ja näkyy avustussopimuksessa. 

Mahdollinen omarahoitusosuus ei voi olla muuta julkista ko. projektille kohdistettua rahoitusta.

Rahoitusprosentit

Komissio korvaa:

  • 100% suorista projektikustannuksista +25% laskettuna suorista kustannuksista (pl. alihankinta) yleiskustannusten kattamiseksi
  • Markkinoita lähellä olevissa hankkeissa avustus on 70% suorista projektikustannuksista +25% yleiskustannusten kattamiseksi (Huom. voittoa tavoittelemattomille toimijoille tässäkin 100% + 25%)

Määritelmät:

  • Suorat kustannukset ovat tutkimuksesta aiheutuvia kuluja, kuten työ, laitteet ja matkat
  • Yleiskustannukset ovat toiminnan tukirakenteista aiheutuvia kuluja, kuten hallinto, rakennuksen hoito, toimistotarvikkeet, siivous, puhelin, lämmitys, sähkö, terveyspalvelut, työpaikkakoulutus ja vakuutukset

 

Lump sum -kertakorvausmalli

Komission tavoitteena on lisätä lump sum -kertakorvausmallin käyttöä Horisontti Euroopan projekteissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa projektin hallinnointia, vähentää virheitä kustannusten raportoinnissa sekä siirtää fokusta talous-hallinnosta projektien sisältöön.

Jokaiselle osallistujalle kuuluva lump sum -osuus määritetään perustuen todellisten kustannusten arvioon työpaketeittain. Maksukäytännöt eivät poikkea ns. actual cost -mallista eli osallistujille toimitetaan ennakkomaksu, yksi tai useampi välimaksu raportointijaksoittain sekä loppumaksu. Maksut on sidottu projektisuunnitelman mukaisten tehtävien suorittamiseen, ei onnistumiseen. Komissio ei edellytä kustannusraportointia tai tilintarkastusta. 

Komission Funding&tenders -portaalista löytyy lump sum -mallille omistettu sivusto, mistä löydät kaiken oleellisen hakemiseen ja projektihallintoon liittyen. 

Lump sum funding in Horizon Europe

Ota yhteyttä

Horisontti Eurooppa

Pauli Stigell

Business Finland
+358 50 5577 856
pauli.stigell (at) businessfinland.fi

Euroopan puolustusrahasto (EDF)

Markus Ranne

Business Finland
+358 40 343 3453
markus.ranne (at) businessfinland.fi

Innovaatiorahasto

Reijo Munther

Business Finland
+358 50 557 7827
reijo.munther (at) businessfinland.fi