Siirry sisältöön

Ohjeita Horisontti Eurooppa -osallistujille

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan projekteja, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Ohjelmassa painotetaan innovaatioita, joilla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan isoihin haasteisiin.

Edellytykset

Projekti-idean tulee perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan projektilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme. Projektin uutuusarvo on EU:n tutkimusohjelmissa tärkeää, ja erityisesti ERC-projekteissa se on määräävä tekijä. Lopuksi projekti-idea on vielä sovitettava komission aikatauluihin, sillä hakemuksen voi lähettää vain hakuaikana.

Osallistujat

Muutamissa hankemuodoissa, esimerkiksi ERC:ssä tai EIC Acceleratorissa (pk-instrumentissa), hakijana voi olla yksi osallistuja. Pääsääntöisesti vähimmäisvaatimus on kuitenkin kolme osallistujaa kolmesta eri jäsen- tai liitännäisvaltiosta. Käytännössä konsortiossa on yleensä enemmän partnereita.

Osallistujana on yleensä organisaatio, mutta myös yksittäinen henkilö voi hakea puiteohjelmarahoitusta. Puiteohjelmaan osallistuvat yliopistot, tutkimuslaitokset, suuret ja pienet yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Projekteissa haetaan vahvasti vaikuttavuutta, joten loppukäyttäjät ja muut hyödyntäjät ovat tärkeässä roolissa konsortioissa.

Hankkeen hyödyt

Rahoituksen saaminen omaan tutkimus- ja innovointityöhön on tietysti tärkeää. Sen lisäksi teet yhteistyötä huippuosaajien kanssa, pääset uusille markkinoille, luot standardeja tai kehität liiketoimintaideaasi.

Mistä apua?

  • EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Business Finlandissa toimiva Horisontti Eurooppa -ohjelman kansallinen yhteystoimisto. Se välittää tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoo hakemiseen ja projektin toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Jokaiselle Horisontti Eurooppa -ohjelman osiolle on oma kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point, NCP), joka neuvoo hakujen sisältöihin ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä (kts.  yhteystiedot).
  • Teollisuusliitot, Enterprise Europe Network sekä EUTI palvelevat EU:n ohjelmista kiinnostuneita yrityksiä.
  • Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on omat tutkimuspalvelunsa, jotka auttavat EU-rahoituksen hakemisessa ja projektien toteutuksessa.
  • EU-projekteihin osallistuneilta kollegoilta voi saada hyviä käytännön vihjeitä.