Siirry sisältöön

Sopimukset Horisontti Eurooppa -ohjelmassa

Sopimus on parhaimmillaan selkeä kirjallinen esitys siitä, millä tavalla yhteiseen päämäärään päästään. Hyvä sopimus poistaa epäselvyyksiä, nopeuttaa työtä, tuo luottamusta osapuolten välille sekä auttaa heitä ymmärtämään projektin odotukset.

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetut projektit vaativat pääsääntöisesti kahdenlaisia sopimuksia. Avustussopimus tehdään projektikonsortion ja komission välillä ja konsortiosopimus projektin osallistujien kesken. Lisäksi voi olla tarpeen tehdä muitakin sopimuksia, kuten aie-, salassapito-, käyttöoikeus- tai hankintasopimuksia.

Avustussopimus (Grant Agreement)

 • Komission laatima sopimus, joka tehdään projektikonsortion ja komission välille.
 • Kaikille EU:n toimielinten keskitetysti hallinnoimille ohjelmille sama perussopimusmalli.
 • Avustussopimus on yhdistelmä projektin yksilöllisistä tiedoista sekä rahoitusehdoista. 
 • Allekirjoitetaan sopimusneuvotteluiden päätteeksi.
 • Avustussopimus on sanktioiden uhalla velvoittava sopimus.

Konsortiosopimus (Consortium Agreement)

 • Konsortion on laadittava keskenään sopimus konsortion sisäisistä järjestelyistä. Rahoittaja ei ole sopimuksen osapuoli. 
 • Sopimuksen allekirjoittaminen ja voimaanastuminen olisi hyvä tapahtua ennen projektin alkua tai viimeistään projektin alussa ennen kuin osallistujat allekirjoittavat liittymissopimuksen avustussopimukseen. 
 • Sopimuksen laatimisprosessista vastaa yleensä projektin koordinaattori. 
 • Kaikkien sopimukseen osallistuvien olisi hyvä käyttää apunaan oikeudellisia palveluja. 
 • Konsortiosopimuksessa sovitaan osapuolten keskinäiset asiat (esim. projektin hallinto, rahoituksen jakaminen, tausta-aineiston ja tulosten käyttöoikeudet sekä muut osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan) ja tarkennetaan avustussopimuksen ehtoja.
 • Konsortiosopimusta ei hyväksytetä rahoittajalla, mutta se ei saa olla ristiriidassa avustussopimuksen kanssa. 
 • Konsortiosopimukselle on tarjolla kaksi mallipohjaa (alla), jotka kuitenkin vaativat projektikohtaisen räätälöinnin. Näiden sopimusmallien yhteensopivuus avustussopimuksen kanssa on hyvä.

 

Muut sopimukset

Puiteohjelmahankkeessa saatetaan tarvita myös muita sopimuksia, kuten aie-, salassapito-, käyttöoikeus- tai hankintasopimuksia.

Valmisteltaessa konsortiota ja hyvissä ajoin ennen kuin avustus- tai konsortiosopimuksia on allekirjoitettu, osallistujien sitouttamisen yhteiseen hankkeeseen voi toteuttaa aiesopimusten tai allekirjoitettujen pöytäkirjojen avulla. Dokumenteiksi sopivat esimerkiksi Letter of Intent (LoI) tai Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement (MoU/MoA)

Hyvä aiesopimuspohja (MoU) ja salassapitosopimusmallit löytyvät IP Helpdeskin verkkosivuilta

IP Helpdesk

Euroopan komission IP Helpdesk tarjoaa erinomaisia palveluita, joita osallistujien kannattaa ehdottomasti hyödyntää sekä hakemusvaiheessa että hankkeen aikana. Palveluun sisältyvät sekä apu luottamuksellisesti yksittäisiin asioihin että säännöllisesti annettavat webinaarit. Palvelu on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille. IP Helpdesk julkaisee säännöllisesti ohjeita ja malliasiakirjoja. Palveluihin ja materiaaleihin voi tutustua tarkemmin European IP Helpdesk -sivuilla.

Ota yhteyttä

Sopimusasioiden NCP

Liisa Ewart

Business Finland
+ 358 50 5577 738
liisa.ewart (at) businessfinland.fi