Siirry sisältöön

EU tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota siten, että sovittu tavoite ilmastoneutraalista Euroopasta voi toteutua vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää isoja muutoksia energiaan ja liikenteeseen liittyvissä toiminnoissa. Ilmastotutkimuksen avulla voidaan varmistua toimenpiteiden riittävästä vaikuttavuudesta.

Horisontti Eurooppa -ohjelman globaalien haasteiden klusteri 5 -kokonaisuus rakentuu kuudesta eri tavoitealueesta eli destinaatiosta. Hakuja järjestetään tavoitealueittain. Vuosien 2021–2022 haut ovat toteutuneet ja viimeisetkin toteutumassa alkuvuonna 2023. Klusterin seuraavasta työohjelmasta 2023–2024 on sisältö tiedossa ja se julkistetaan marraskuun lopussa 2022. Lisätietoja antaa komiteajäsen Reijo Munther.

Klusteri 5:n alueella on 11 eurooppalaista kumppanuutta (European Partnerships). Niihin osallistuminen on hyvä ponnahduslauta, jos haluat keskeiseksi innovaatiotoimijaksi Euroopassa. Hakujen sisällöt tietyillä aihealueilla syntyvät kumppanuuksissa. Työohjelmaan 2023–24 on tulossa 20 hakua, ja sen lisäksi yhteisrahoitetuilla kumppanuuksilla ja institutionaalisilla kumppanuuksilla on omat hakunsa.

Tavoitealueet eli destinaatiot

D1. Ilmastotiede ja keinot ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 

Tällä tavoitteella vahvistetaan Euroopan johtoasemaa ilmastotieteissä. Näin muodostuu pohja, jolla tulevia toimenpiteitä voidaan ohjata Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

EU rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja, jotka tuottavat tietoa esimerkiksi keinoista ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen sosiaalisista vaikutuksista.

D2. Akut ja läpimurtoteknologiat

Tavoitteen alle on koottu erilaisia poikkileikkaavia toimintoja, joilla on laajaa vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä.

Suurin osa hakuotsikoista kuuluu akkukumppanuuteen (Battery Partnership). Lisäksi aiheina ovat yhteiskuntasuunnittelu (SSH), uudet läpimurtoteknologiat ja kansalaisaktiivisuus. Vetyteknologian kumppanuus (Clean Hydrogen Partnership) järjestää omat hakunsa.

D3. Kestävä, turvallinen ja kilpailukykyinen energiantuotanto

Tavoitteen alle kuuluvat uusiutuva energia, CCUS, energiajärjestelmät, -verkot ja -varastot. Tutkimus- ja innovaatioprojekteilla tavoitellaan energiansäästöä, uusiutuvan energia käytön lisäämistä, moderneja verkkoratkaisuita mukaan lukien teollisuuden, asumisen ja liikenteen sähköistymisen ratkaisut sekä energian varastointi.

Yhteisrahoitettu kumppanuus Clean Energy Transition CETP järjestää omat hakunsa.

D4. Tehokas, kestävä ja monipuolinen energian käyttö 

Tavoitteessa keskitytään energian käytön teknologioihin rakennuksissa ja teollisuudessa. Tärkeänä mahdollistajana toimii digitalisaatio, jonka avulla energian käyttöä eri kohteissa voidaan optimoida.

Huomattava osa hakuotsikoista kuuluu BUILT4PEOPLE-kumppanuuteen.

D5. Puhdas liikenne: maa, meri ja ilma 

Tavoitteena on eri liikenneratkaisujen (maantie-, rautatie-. meri- ja ilmaliikenne) päästöjen vähentäminen järjestelmänäkökulmaa unohtamatta.

Työohjelman hakuotsikot on jaoteltu ajoneuvo-, laivanrakennus- ja lentokoneteollisuuden mukaan perustuen kumppanuuksiin 2ZERO, ZEWT ja Clean Aviation. Rautateihin liittyvä kumppanuus (Europe's Rail eli EU-RAIL) järjestää omat hakunsa. Lentoliikenteen kumppanuus SESAR3 järjestää ja rahoittaa siihen liittyvää tutkimusta.

D6. Älykäs ja turvallinen henkilö- ja tavaraliikenne 

Tavoitteessa keskitytään liikenteen automaatioon, liikenteen turvallisuuden kehittämiseen sekä eri liikennemuotojen yhteensovittamiseen ja yhteensopivuuteen ja uusiin palveluihin. Tavoitealueessa ovat mukana myös eri kuljetusmuodot ja logistiikan solmupisteet.

Huomattava osa työohjelman hakuotsikoista kuuluu älyliikenteen CCAM-kumppanuuteen. Uusi yhteisrahoitettu kumppanuus Driving Urban Transitions DUT järjestää erikseen hakunsa, ja Suomi on mukana.

Missio Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit

Horisontti Euroopan missiot ovat kunnianhimoisia haastelähtöisiä kokonaisuuksia, joilla haetaan ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Niistä yksi liittyy läheisesti 5-klusterin teemoihin: Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit (100 climate-neutral and smart cities). Suomalaisia kaupunkeja on mukana toiminnassa. Tutustu mission toimintaan ja hakuihin.

Ota
yhteyttä

NCP, Energia ja Liikkuvuus

Markku Pekonen

Business Finland
+358 44 3733 668
markku.pekonen (at) businessfinland.fi

NCP, Ilmasto

Emmi Nahi

Business Finland
+358 50 433 7122
emmi.nahi (at) businessfinland.fi

Komiteajäsen

Reijo Munther

Business Finland
+358 50 5577 827
reijo.munther (at) businessfinland.fi