Siirry sisältöön

EU tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota siten, että sovittu tavoite ilmastoneutraalista Euroopasta voi toteutua vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää isoja muutoksia energiaan ja liikenteeseen liittyvissä toiminnoissa. Ilmastotutkimuksen avulla voidaan varmistua toimenpiteiden riittävästä vaikuttavuudesta.

Horisontti Eurooppa -ohjelman globaalien haasteiden klusteri 5 -kokonaisuus rakentuu kuudesta eri tavoitealueesta eli destinaatiosta. Hakuja järjestetään tavoitealueittain. Klusterin ensimmäinen työohjelma on julkistettu, ja se sisältää 20 projektihakua vuosille 2021–2022. Klusterin seuraavasta työohjelmasta 2023–2024 on marraskuussa 2021 esitelty "Draft orientations". Suomen 5-klusterin asiantuntijaryhmä on osallistunut kommentointiin, ja kommenttikierrokset jatkuvat talvikaudella 2022. Lisätietoja antaa komiteajäsen Reijo Munther. 

Klusteri 5:n alueella on 11 eurooppalaista kumppanuutta (European Partnerships). Niihin osallistuminen on hyvä ponnahduslauta, jos haluat keskeiseksi innovaatiotoimijaksi Euroopassa. Hakujen sisällöt tietyillä aihealueilla syntyvät kumppanuuksissa.

Tavoitealueet eli destinaatiot

D1. Ilmastotiede ja keinot ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 

Tällä tavoitteella vahvistetaan Euroopan johtoasemaa ilmastotieteissä. Näin muodostuu pohja, jolla tulevia toimenpiteitä voidaan ohjata Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

EU rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja, jotka tuottavat tietoa esimerkiksi keinoista ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen sosiaalisista vaikutuksista. Työohjelmassa 2021–22 on kolme hakua, ja suurin osa hakuotsikoista edellyttää myös yhteiskuntatieteellistä (SSH) näkökulmaa.

D2. Akut ja läpimurtoteknologiat

Tavoitteen alle on koottu erilaisia poikkileikkaavia toimintoja, joilla on laajaa vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä.

Työohjelmassa 2021–22 hakuja on kaksi. Suurin osa hakuotsikoista kuuluu akkukumppanuuteen (Battery Partnership). Lisäksi aiheina ovat yhteiskuntasuunnittelu (SSH), uudet läpimurtoteknologiat ja kansalaisaktiivisuus. Vetyteknologian kumppanuus (Clean Hydrogen Partnership) järjestää omat hakunsa.

D3. Kestävä, turvallinen ja kilpailukykyinen energiantuotanto

Tavoitteen alle kuuluvat uusiutuva energia, CCUS, energiajärjestelmät, -verkot ja -varastot. Tutkimus- ja innovaatioprojekteilla tavoitellaan energiansäästöä, uusiutuvan energia käytön lisäämistä, moderneja verkkoratkaisuita mukaan lukien teollisuuden, asumisen ja liikenteen sähköistymisen ratkaisut sekä energian varastointi.

Työohjelmassa 2021–22 on kuusi energiahakua. Kolmas, viides ja kuudes haku keskittyvät vain uusiutuvan energian aiheisiin, ja muissa hauissa on näiden lisäksi energiajärjestelmäaiheita ja CCUS.

D4. Tehokas, kestävä ja monipuolinen energian käyttö 

Tavoitteessa keskitytään energian käytön teknologioihin rakennuksissa ja teollisuudessa. Tärkeänä mahdollistajana toimii digitalisaatio, jonka avulla energian käyttöä eri kohteissa voidaan optimoida.

Työohjelmassa 2021–22 on neljä hakua, ja 19 hakuotsikosta vajaa puolet on BUILT4PEOPLE-kumppanuuteen kuuluvia.

D5. Puhdas liikenne: maa, meri ja ilma 

Tavoitteena on eri liikenneratkaisujen (maantie-, rautatie-. meri- ja ilmaliikenne) päästöjen vähentäminen järjestelmänäkökulmaa unohtamatta.

Työohjelmassa 2021–22 on kaksi hakua. Hakuotsikot on jaoteltu ajoneuvo-, laivanrakennus- ja lentokoneteollisuuden mukaan perustuen kumppanuuksiin 2ZERO, ZEWT ja Aviation. Rautateihin liittyvä kumppanuus (Europe's Rail) järjestää omat hakunsa.

D6. Älykäs ja turvallinen henkilö- ja tavaraliikenne 

Tavoitteessa keskitytään liikenteen automaatioon, liikenteen turvallisuuden kehittämiseen sekä eri liikennemuotojen yhteensovittamiseen ja yhteensopivuuteen ja uusiin palveluihin. Tavoitealueessa ovat mukana myös eri kuljetusmuodot ja logistiikan solmupisteet.

Työohjelmassa 2021–22 on kolme hakua, ja 19 hakuotsikosta vajaa puolet on älyliikenteen CCAM-kumppanuuteen kuuluvia. Kolmannessa haussa ovat esillä logistiikan aiheet.

Ota
yhteyttä

NCP - Energia

Markku Pekonen

Business Finland
+358 44 3733 668
markku.pekonen (at) businessfinland.fi

NCP - Ilmasto

Heini Günther

Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

NCP - liikenne

Tom Warras

Business Finland
+358 50 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi

NCP

Markus Rankka

Business Finland
+358 46 9210 647
markus.rankka (at) businessfinland.fi

Komiteajäsen

Reijo Munther

Business Finland
+358 50 5577 827
reijo.munther (at) businessfinland.fi