Siirry sisältöön

Ohjelmamuotoista tiivistä yhteistyötä ja yhteisrahoitusta

Eurooppalaiset kumppanuudet (European Partnerships) ovat yksittäisiä tutkimus- ja innovaatioprojekteja tiiviimmän yhteistyön ja yhteisrahoituksen toteutusmuoto Horisontti Eurooppa -ohjelmassa määriteltyjen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Euroopan komissio on aiemminkin yhdessä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa toteuttanut ja osarahoittanut yhteisiä ohjelmia ja kohdennettuja temaattisia yhteishakuja. Jatkossa Horisontti Euroopassa tämä toteutetaan koordinoidummin ja systemaattisemmin eurooppalaisina kumppanuusohjelmina ja vain kolmen toteutusmallin mukaan.

Kumppanuusohjelmat sisältyvät Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky -pilariin. Runsas kolmannes tämän 2. pilarin rahoituksesta kanavoidaan kumppanuusohjelmien kautta. Kumppanuusohjelmat rahoitetaan aina yhteisesti. Euroopan komission lisäksi rahoittajina voivat olla kansalliset rahoitusorganisaatiot, julkiset viranomaiset, yksityisen sektorin toimijat tai teollisuusjärjestöt.

  1. Yhteisohjelmat (Co-programmed) 
    Ohjelmilla on yhteinen tutkimus- ja innovaatioagenda, jota toteutetaan pääasiassa Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmassa julkaistujen avoimien hakujen kautta. Rahoituksen hakeminen ja hankeosallistuminen toimii Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden avoimien hakujen tapaan eli ne on kuvattu työohjelmissa (Work Programme) ja julkaistaan komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa. Nämä haut ovat kaikille avoimia. 

  2. Yhteisrahoitteiset (Co-funded) 

    Kumppanuusohjelmien partnereina ovat kansalliset rahoittajat, jotka sopivat yhteisen tutkimus- ja innovaatioagendan ja jotka rahoittavat  yhteisprojekteissa oman maansa osallistujat. EU rahoittaa osan kustannuksista. Nämä haut eivät ole kaikille avoimia eikä hakuja julkaista komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa. Kansalliset rahoittajat (Suomessa esimerkiksi Suomen Akatemia, Business Finland ja ministeriöt) ovat valinneet ne cofunded-kumppanuusohjelmat, joihin ne osallistuvat ja sitoutuvat rahoittamaan kansallisten hakujen kautta. Rahoittajat avaavat kansalliset haut ja julkaisevat ne omilla verkkosivuillaan. Rahoituksen hakeminen on mahdollista kyseisen kumppanuusohjelman kohdalla sen maan partnereille, josta rahoittajaorganisaatio on kumppanuusohjelmassa mukana. 

  3. Institutionaaliset (Institutionalised)

    Nämä perustuvat teollisuus- tai tutkimuskentän pitkäaikaiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Lakipohjana ovat EU-sopimuksen (SEUT) artiklat 185 ja 187 sekä asetus Euroopan teknologiainstituutin EIT:n perustamisesta. EU osallistuu teollisuuden tai jäsenmaiden johtamiin kumppanuuskokonaisuuksiin. Näiden kumppanuusohjelmien haut ovat pääsääntöisesti avoimet kaikille potentiaalisille hakijoille. Hakukuvaukset löytyvät Horisontti Euroopan työohjelmista (Work Programme), ja ne julkaistaan komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa.