Siirry sisältöön

Ohjelmamuotoista tiivistä yhteistyötä ja yhteisrahoitusta

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia kumppanuusohjelmia (European Partnerships) yhdessä yksityisen ja/tai julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Nämä kumppanuusohjelmat avaavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille rahoitushakuja. Riippuen kumppanuuden toteutusmallista haut voivat olla kaikille avoimia tai sitten vain kumppanuusohjemaan sitoutuneiden ja sitä rahoittavien maiden osallistujille.

Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Euroopan komissio on aiemminkin yhdessä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa toteuttanut ja osarahoittanut yhteisiä ohjelmia ja kohdennettuja temaattisia yhteishakuja. Horisontti Euroopassa tämä toteutetaan koordinoidummin ja systemaattisemmin eurooppalaisina kumppanuusohjelmina ja vain kolmen toteutusmallin mukaan.

Kumppanuusohjelmat sisältyvät Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky -pilariin. Runsas kolmannes tämän 2. pilarin rahoituksesta kanavoidaan kumppanuusohjelmien kautta. Kumppanuusohjelmat rahoitetaan aina yhteisesti. Euroopan komission lisäksi rahoittajina voivat olla kansalliset rahoitusorganisaatiot, julkiset viranomaiset, yksityisen sektorin toimijat tai teollisuusjärjestöt.

  1. Yhteisohjelmat (Co-programmed) 
    Ohjelmilla on yhteinen tutkimus- ja innovaatioagenda, jota toteutetaan pääasiassa Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmassa julkaistujen avoimien hakujen kautta. Rahoituksen hakeminen ja hankeosallistuminen toimii Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden avoimien hakujen tapaan eli ne on kuvattu työohjelmissa (Work Programme) ja julkaistaan komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa. Nämä haut ovat kaikille avoimia. 

  2. Yhteisrahoitteiset (Co-funded) 

    Kumppanuusohjelmien partnereina ovat kansalliset rahoittajat, jotka sopivat yhteisen tutkimus- ja innovaatioagendan ja jotka rahoittavat  yhteisprojekteissa oman maansa osallistujat. EU rahoittaa osan kustannuksista. Nämä haut eivät ole kaikille avoimia eikä hakuja julkaista komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa. Kansalliset rahoittajat (Suomessa esimerkiksi Suomen Akatemia, Business Finland ja ministeriöt) ovat valinneet ne cofunded-kumppanuusohjelmat, joihin ne osallistuvat ja sitoutuvat rahoittamaan kansallisten hakujen kautta. Rahoittajat avaavat kansalliset haut ja julkaisevat ne omilla verkkosivuillaan. Rahoituksen hakeminen on mahdollista kyseisen kumppanuusohjelman kohdalla sen maan partnereille, josta rahoittajaorganisaatio on kumppanuusohjelmassa mukana. 

  3. Institutionaaliset (Institutionalised)

    Nämä perustuvat teollisuus- tai tutkimuskentän pitkäaikaiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Lakipohjana ovat EU-sopimuksen (SEUT) artiklat 185 ja 187 sekä asetus Euroopan teknologiainstituutin EIT:n perustamisesta. EU osallistuu teollisuuden tai jäsenmaiden johtamiin kumppanuuskokonaisuuksiin. Näiden kumppanuusohjelmien haut ovat pääsääntöisesti avoimet kaikille potentiaalisille hakijoille. Hakukuvaukset löytyvät Horisontti Euroopan työohjelmista (Work Programme), ja ne julkaistaan komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa.

Kumppanuusohjelmat teemoittain

Eurooppalaiset kumppanuudet on jaoteltu pääasiassa Horisontti Eurooppa -ohjelman laajojen temaattisten kokonaisuuksien mukaan. Löydät tiedot eri teemoihin linkittyvistä kumppanuusohjelmista klikkaamalla alla kyseistä temaattista kuvaketta.