Siirry sisältöön
Case 11.01.2021

Allianssimallilla kohti hiilineutraalia energiayhteisöä

Vaasan yliopiston tavoitteena on kehittää innovaatioiden ja vähähiilisyysratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton mahdollistava allianssisopimuksen malli.

Kuva: Vaasan yliopisto

Tavoite: Vaasan yliopiston projektissa valmistellaan kampuskehityksen allianssihankintaa luomalla allianssisopimuksen ja hankintastrategian malli ja tavoitteet, jotka edistävät korjausrakentamisen innovaatioiden ja erityisesti vähähiilisyysratkaisujen kehittämistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään allianssimalliin keskeisenä kuuluvaa riskien- ja mahdollisuuksien hallintaa digitaaliseksi mahdollistamaan tehokkaamman projektinhallinnan.

Hankkeessa kehitetään myös ennakoivan markkinavuoropuhelun mallia, jolla edesautetaan innovatiivisten ja vähähiilisten ratkaisujen implementointi hankkeeseen.

Allianssimallilla toteutettavan kampuskehityksen tavoitteena on kampuksen kolmen rakennuksen uudistaminen ja peruskorjaus. Varsinaisten rakennusten lisäksi keskeistä on kampuksen toimintatapojen ja palveluiden uudistaminen sekä ideointi ja innovointi viihtyisän ja innostavan kampusympäristön luomiseksi.

Hankkija: Vaasan yliopisto

Hankintamenettely: Allianssi

Vaikutukset

  • Hankkijalle: Kehitettävä allianssisopimuksen malli mahdollistaa kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen hankkimisen, mikä edistää osaltaan kestävän kehityksen tavoitteita.
  • Alan markkinaan: Vaasan yliopistolla on monipuolista energiaosaamista ja innovatiivinen hankintamalli ja sen tavoitteet mahdollistavat uudenlaiset, älykkäät energiaratkaisut ja niiden kehittämisen yhdessä kasvuhakuisten ja kasvukykyisten yritysten kanssa. Projektilla voidaan sitä kautta vaikuttaa ratkaisuja kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin.
  • Yhteiskunnalle: Digitaalisen alustan luominen yhteistoiminnallisiin urakkamuotoihin ja julkisiin hankintoihin tähtää innovaatiovaikutusten ja -mahdollisuuksien lisäämiseen julkisissa hankinnoissa.

Lue uutinen: Vaasan yliopiston korjausurakka – allianssilla hiilineutraalisuuteen