Siirry sisältöön

Vienninedistämismatka vauhdittaa yrityksesi kansainvälistymistä

Business Finland järjestää suomalaisille yrityksille korkean tason delegaatiovierailuja kohdemaihin yhteistyössä muiden Team Finland -kumppanien kanssa.

Vierailujen tarkoitus

  • edistää suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä, hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen
  • vahvistaa suomalaisten ja ulkomaisten yritysten yhteistyötä, esitellä suomalainen tarjooma kohdemaassa ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille
  • kerätä tietoa kohdemaan uusista markkinoista, tulevista suunnitelmista ja mahdollisista projekteista
  • luoda yhteyksiä paikallisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin, asiakkaisiin ja muihin mahdollisiin kumppaneihin
  • lisätä ymmärrystä kohdemaiden liiketoimintaympäristöstä, yrityskulttuurista ja mahdollisista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka saattavat avata uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Hyödynnä matkojen monipuolista antia

Team Finland -vierailut voivat myötävaikuttaa merkittävästi yrityksesi kansainvälistymiseen, myyntiin tai tuotekehitysprosessiin. Ministereiden ja korkeiden virkamiesten johtamat vierailut avaavat ovia korkean tason tapaamisiin, mahdollistavat suorat kontaktit kohdemaiden ministeriöihin ja julkisista hankinnoista vastaaviin viranomaisiin sekä tarjoavat verkottumismahdollisuuksia tärkeiden yrityskontaktien kanssa, joita yksittäisen suomalaisyrityksen voi olla vaikea tavoittaa.

Vierailu myös luo tilaisuuden saada medianäkyvyyttä ja esimerkiksi allekirjoittaa sopimuksia ministereiden ollessa läsnä. Matkoilla usein käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten kaupan esteitä, mikä tarjoaa hyödyllistä tietoa uusille markkinoille siirtyessä.

Kuka voi osallistua?

Team Finland -vierailut on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Myös kohdemaassa jo toimivat suomalaiset yritykset tai niiden tytäryhtiöt voivat osallistua vierailuihin. Yrityksellä pitää olla suomalainen yritystunnus.

COVID-19

Koronavirustilanteen ja siihen liittyvät hallitukset linjaukset huomioiden, olemme toistaiseksi siirtäneet TF-vierailut ja muun delegaatiotoiminnan virtuaaliseksi tai toteutettavaksi myöhemmin kun matkustustilanne sallii. Alla näet listan tulevista vierailuista.

Lisätietoja vierailuja koskevissa kysymyksiä antavat Maria Westerholm (kokonaisvierailukoordinaatio, vierailut Suomesta, virtuaalivierailut) ja Hanna-Leena Harma (Suomeen suuntautuvat vierailut).

Lue juttu ja kuuntele vinkit: Vientiä voi edistää myös online-delegaatioissa

Ota yhteyttä

Vienninedistämismatkat

Maria Westerholm

Senior Director, Delegations
maria.westerholm (at) businessfinland.fi

Vierailut Suomeen

Hanna-Leena Harma

Manager, Inbound Delegations
hanna-leena.harma (at) businessfinland.fi

Vierailut Suomeen

Business Finland ottaa vastaan ja isännöi Suomessa ulkomaisia korkean tason yritysvaltuuskuntia muiden Team Finland -kumppanien kanssa.

Ulkomaisten yritysvaltuuskuntien Suomen vierailujen tarkoituksena on luoda yhteyksiä suomalaisiin yrityksiin ja päättäjiin, tehdä kauppaa sekä löytää uusia, innovatiivisia molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

Vierailevaa valtuuskuntaa johtaa usein valtionpäämies, hallituksen ministeri, korkea viranomainen, asiantuntija tai akatemian edustaja, jonka mukana matkustaa joko yhdestä tai useammasta toimialasta koottu yritysvaltuuskunta. Vierailuohjelman painopiste on yritysten välisessä vuorovaikutuksessa.

Business Finland järjestää ulkomaisten vieraiden kanssa verkottumistilaisuuksia, joissa tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen tutustumiseen, tiedon jakamiseen ja perehdytään eri toimialojen tarjoomaan. Järjestettävät tilaisuuden avaavat suomalaisyrityksille mahdollisuuden edistää omaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja vaivattoman tavan markkinoida omaa osaamistaan, tuotteitaan sekä palvelujaan ja keskustella konkreettisista yhteistyön muodoista.

Viime vuosien aikana Business Finland on isännöinyt vuosittain noin 40 korkeantason yritysvaltuuskuntaa ja auttanut suomalaisyrityksiä verkostoitumaan päätöksentekijöiden kanssa, löytämään ideoita ja potentiaalisia kumppaneita.

 MONTH

 DELEGATION

BUSINESS FINLAND 
CONTACT PERSON
firstname.lastname@businessfinland.fi

Joulukuu Delegaatio Saudi Arabiasta (multi-sektori) Hanna-leena.harma@businessfinland.fi