Siirry sisältöön
Blogi 28.05.2020

Yritysten on hyvä suunnata katse jo pandemian taakse

Business Finlandin kansainvälinen asiantuntijaverkosto on seurannut tarkalla silmällä koronataistelua eri puolilla maailmaa. Samalla se on tuottanut asiakkaille ja päättäjille tärkeää tietoa. Maailma valmistautuu jo koronan jälkeiseen aikaan. Nyt myös suomalaisten yritysten on aika kääntää katse viennin uusiin haasteisiin.
Kirjoittaja
Risto Vuohelainen

Johtaja, Global Network
Business Finland

Euroopassa uskotaan yleisesti tautihuippujen olevan takana, ja toiminnan normalisoitumisen alkavan kesän 2020 aikana. Toimialoittain vaihtelu on suurta. Toiset alat olivat voimistuneet kuten pakkausteollisuus, verkkokauppa ja peliteollisuus, kun taas toisilla kuten autoteollisuudessa pudotus on ollut voimakas.  Autonvalmistus onkin yksi suurimmista teollisista kärsijöistä – ja tämä vaikuttaa niin suuriin autoteollisuusmaihin kuin niiden alihankkijoihin Algeriassa, Meksikossa sekä itäisessä Euroopassa.

Huomioita maailmalta

 • Toiveikkuutta on, mutta epävarmuus pandemian kestosta varjostaa arvioiden tekemistä.
 • Joissakin maissa elpyminen voi olla hidasta ilman kansainvälisiä tukipaketteja.
 • Kysyntä heikkenee maissa, jotka ovat hyvin riippuvaisia öljytuloista.
 • Matala öljyn hinta voi vähentää kysyntää kestäville uusille energiaratkaisuille.
 • Valuuttakurssien suuret muutokset voivat vähentää kysyntää ulkomaisiin tuotteisiin.
 • Erilaiset maiden sisäiset tukimuodot voivat vääristää kilpailua.

Tärkeintä on silti varautua kysynnän nousuun nyt, sillä kun tilanne helpottaa, miettiminen on silloin liian myöhäistä.

Digitalisaatio ja automaatio ovat pitäneet ihmiset kiinni arjessa

Toimintatapojen muutospaine on muuttanut myös asenteita uusia teknologioita kohtaan: ne nähdään nyt ennemmin sosiaalisten turvaverkkojen ylläpitäjinä ja tukena, ennemmin kuin uhkana.

Huomioita toimialoista

 • Terveysteknologia tulee jatkossa nousemaan monen maan ykköshankintojen listalle.
 • Halpojen terveysteknologiaratkaisujen kysyntä kasvaa erityisesti kehittyvissä maissa. Tämä saattaa olla myös haaste Suomen korkean teknologian ratkaisuille.
 • Etätöihin liittyviä digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja tullaan kehittämään ja tarvitsemaan myös jatkossa.
 • Sähköinen kauppa on ollut kovassa kasvussa ja kulutustottumusten uskotaan pysyvästi muuttuvan hyödyttäen verkkokauppaa.
 • Tarvetta on myös älykkäille logistisille ratkaisuille kuin digitaaliseen maksuliikenteeseen.
 • Tietoturvallisuusratkaisujen kysynnän uskotaan nousevan, erityisesti terveyssektorilla, mutta myös muissa digitaalisissa ratkaisuissa.
 • Monet maat siirtyivät erilaisiin etäoppimisjärjestelyihin, mutta usein järjestelmissä, ohjelmistoissa ja oppimisapplikaatioissa on havaittu puutteita. Etäoppimista tukevat ratkaisut tarvitsevat uusia toimijoita.


Koronapandemian alkumetreillä verkostomme asiantuntijat ottivat myös yhteyttä lähes 400 suomalaisyrityksien tytäryrityksiin ulkomailla. Soittokierroksen saldo on sekä yllättävä että ennakoitu. Koko maailma painii samojen ongelmien kanssa. Alueellisia eroja toki on, mutta ne jäävät lopulta aika pieniksi.

Teollisuuden toimitusketjujen toimivuus on kaikkialla suuri haaste, etenkin Pohjois-Amerikassa, jossa tuotteiden toimitus Kiinasta sakkaa. Toimitusketjuista uskotaankin tulevan enenevässä määrin paikallisia ja kaupan esteitä sekä tullimaksuja lisätään.

Yritysten talous kärsii kaikkialla, ja suuria vaikeuksia on raportoitu eritoten Latinalaisesta Amerikasta. Intiassa kaikki toimialat tieto- ja viestintäalaa lukuun ottamatta ovat pahasti jumissa. Sosiaaliset verkostot auttavat liiketoiminnan eloonjäämiskamppailussa Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Aasiassa.

Business Finland auttaa yrityksiä virtuaalisesti vientiponnisteluissa jo nyt

Business Finlandin kansainvälinen verkosto on miettinyt uusia palvelumuotoja pandemian muokkaamaan aikaan ja tilanteeseen, jolloin normaali matkustaminen ja sitä kautta fyysinen tapaaminen on mahdotonta. Asiakkaat voivat käyttää digitaalisia palveluitamme jo nyt. Tilanteen normalisoituessa matkustaminen on vielä rajoitettua, joten verkon varassa on käytävä yhteistyötä vielä pitkään.

Elpymisen ennakointi on vaikeaa ja nousu voi tapahtua nopeammin kuin tällä hetkellä voidaan arvioida. Siksi on tärkeää, että tilannetta seurataan eri maissa jatkuvasti ja suunnitelmia muutetaan tarpeen tullen.

Tämä työ jatkuu koko Team Finland -verkostossa eri kohdemaissa. Myös yritysten tulee varautua erilaisiin skenaarioihin, miten maailma palaa takaisin arkeen ja miten uudessa ympäristössä yritykset voivat itse reagoida nopeasti kysynnän kasvuun.

Tärkeitä linkkejä seurattavaksi