Blogg 01.06.2020

Företagen bör redan inrikta sig på tiden efter pandemin

Det internationella expertnätverket på Business Finland har noga följt kampen mot corona runt om i världen. Samtidigt har man producerat viktig information för kunder och beslutsfattare. Världen förbereder sig redan inför tiden Post-Covid-19. Nu är det dags även för finländska företag att vända blicken mot nya utmaningar i exporten.
Skribenten
Risto Vuohelainen

Direktör, Global Network
Business Finland

Den allmänna uppfattningen i Europa är att sjukdomstopparna är förbi och verksamheten normaliseras under sommaren 2020. Variationen är stor mellan olika branscher. Vissa branscher har förstärkts såsom förpackningsindustrin, näthandeln och spelindustrin, medan andra, såsom bilindustrin, har gått starkt nedåt.  Biltillverkningen är en av de största förlorarna inom industrin – och detta inverkar på såväl stora länder inom bilindustrin som på deras underleverantörer i Algeriet, Mexico och östra Europa.

Observationer ute i världen

 • Det finns hopp, men osäkerheten om pandemins längd kastar sin skugga över bedömningarna.
 • I vissa länder kan återhämtningen ske långsamt utan internationella stödpaket.
 • Efterfrågan försvagas i länder som är mycket beroende av oljeinkomster.
 • Lågt pris på olja kan minska efterfrågan på hållbara nya energilösningar.
 • Stora förändringar i valutakurserna kan minska efterfrågan på utländska produkter.
 • De inre stödformerna i olika länder kan förvränga konkurrensen.

Det viktigaste är ändå att förbereda sig på ökad efterfrågan redan nu, eftersom det är för sent att börja fundera när situationen blir bättre.

Digitalisering och automatik har varit ett stöd för människors vardag

Pressen att ändra handlingssätt har också ändrat inställningen till nya tekniker: de betraktas nu mer som sätt att upprätthålla och stödja sociala nätverk än som hot.

Observationer om branscher

 • Hälsoteknik kommer i fortsättningen att hamna i toppen på inköpslistan i många länder.
 • Efterfrågan på billiga lösningar för hälsoteknik ökar speciellt i utvecklingsländer. Detta kan bli en utmaning även för högteknologiska lösningar i Finland.
 • Digitala verktyg och lösningar i samband med distansarbete kommer att utvecklas och behövas även i fortsättningen.
 • Den elektroniska handeln har ökat starkt och man uppskattar att konsumtionsvanorna har förändrats permanent, vilket gynnar näthandeln.
 • Det finns också behov för smarta logistiska lösningar och digital betalningstrafik.
 • Efterfrågan på datasäkerhetslösningar väntas öka, speciellt inom hälsosektorn, men även i andra digitala lösningar.
 • Många länder gick över till olika arrangemang för distansundervisning, men man har ofta upptäckt brister i system, program och inlärningsappar. Det behövs nya aktörer inom lösningar som stöder inlärning på distans.

I början av coronapandemin tog experterna i vårt nätverk även kontakt med nästan 400 dotterbolag till finländska företag i utlandet. Resultatet av rundringningen är både överraskande och väntad. Hela världen brottas med samma problem. Det finns dock regionala skillnader, men de är till slut ofta ganska små.

Funktionen i leveranskedjorna inom industrin är en stor utmaning överallt, speciellt i Nordamerika, där det finns problem i leveransen av produkter från Kina. Leveranskedjorna väntas bli allt mer lokala, och hinder för handeln samt tullavgifter väntas öka.

Företagens ekonomi drabbas överallt och man har rapporterat om stora svårigheter speciellt i Latinamerika. I Indien har alla branscher stagnerat förutom informations- och kommunikationsbranschen. De sociala nätverken hjälper till i näringsverksamhetens kamp för att hålla sig vid liv i Latinamerika och Östasien.

Business Finland hjälper redan nu företag virtuellt i ansträngningar inom export

Business Finlands internationella nätverk har funderat på nya tjänsteformer i en tid och situation som påverkas av corona, då det är omöjligt att resa som vanligt och träffas fysiskt. Kunderna kan använda våra digitala tjänster redan nu. När situationen normaliseras är resor fortfarande begränsade, så samarbetet måste ske via nätet en lång tid framöver.

Det är svårt att förutse återhämtning och lyftet kan ske snabbare än man för närvarande kan bedöma. Det är därför viktigt att man ständigt följer situationen i olika länder och att man ändrar planer vid behov.'

Det här arbetet fortsätter i hela Team Finland-nätverket i olika länder. Även företagen ska vara förberedda på olika scenarier för hur världen återgår till vardagen och hur företagen själva kan reagera på en snabb ökning av efterfrågan i en ny miljö.

Mer information