Siirry sisältöön
Blogi 07.02.2022

Testbed, kokeilualusta, testiympäristö – rakkaalla lapsella on monta nimeä

Tiesitkö että Suomessa monet sairaanhoitopiirit, yliopistosairaalat, ammattikorkeakoulut sekä kaupungit tarjoavat erinomaisia yhteistyömahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kehittäjille niiden testaamiseen aidoissa ympäristöissä? Niitä tarjoavat testbedit.
Kirjoittaja
Kari Klossner

Ohjelmajohtaja, Smart Life Finland
kari.klossner (at) businessfinland.fi
+358 400 717 298

X:
@KariKlossner

Mikä on testbed?

Testbedit, joita myös kokeilualustoiksi tai testiympäristöiksi kutsutaan, ovat tosielämän hoito- tai hoivatilanteita simuloivia kokeiluympäristöjä. Näissä kokeiluympäristöissä yritykset voivat hakea palautetta ideoistaan ja kehitteillä olevista ratkaisuistaan sekä käyttökokemuksia jo markkinoilla olevista tuotteista. Testbedit tukevat aidossa asiakas- ja asiantuntijaympäristössä toteutettavaa tuotteiden ja palveluiden tutkimusta ja kehitystä. Ne tarjoavat myös erinomaisen koulutus- ja perehdytysympäristön sekä itse testbed-toimijoille että yrityksille.

Kokeilualustat ovat arvokkaita ympäristöjä koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Kokeiluista saadut käyttäjäkokemukset ja kliiniset näytöt tukevat suunnittelupäätöksiä ja prototyyppien valmistusta. Kumppanuus asiantuntijoiden, käyttäjien, potilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tuottaa kehittäjille ainutlaatuista käytännön tason tietoa tuotteiden tai palveluiden käytöstä.

Testbed-kattaus netissä

Tärkeä osa työtämme on viestintä, jonka vuoksi olemme kuluneen kevään aikana rakentaneet uudet kokeiluympäristöjä esittelevät nettisivut. Esittelemme näillä kattavasti suomalaisia asiakkaita palvelevia toimijoita ja myös joitakin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kokeilualustoja.

Eräs kanava kansainvälistymiseen on yhteispohjoismainen Nordic Proof -yhteisö, jossa suomalaisista testbedeistä tällä hetkellä ovat mukana HUS ja Oulu Health Labs.

Kansainväliselle yleisölle suuntaamme myös muuta viestintää; peräti seitsemän testbediä esittelivät toimintaansa Business Finlandin kesäkuun 2021 alussa järjestetyssä englanninkielisessä Health Tuesday -tapahtumassa.

Business Finland on tiiviisti mukana suomalaisten kokeiluympäristöjen yhteistyössä

Tavoitteenamme on tiivistää testialustojen välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa palvelujen saatavuus myös ulkomailta – niiden testialustojen kanssa joilla tähän on intressiä ja mahdollisuuksia. Suomessa tavoitteemme on rakentaa kattava verkosto toimijoita jossa yritys voi saada parhaan tarvitsemansa testausympäristön käyttöönsä mistä päin Suomea tahansa.

Testbedit muodostavat strategisen kansallisen resurssin, jonka tarjoamien palveluiden avulla houkuttelemme Suomeen investointeja, uutta kansainvälistä tuotekehitystoimintaa ja jopa kokonaan uusia TKI-yksikköjä.

Teemme töitä suomalaisten testbedien kanssa tavoitteenamme yhden luukun periaatteella toimiva yhteisö. Tässä työssä mukana oleva joukko on ilahduttavasti kasvanut viime vuosina käsittäen jo toistakymmentä toimijaa, muodostaen useiden kymmenien alan asiantuntevien ammattihenkilöiden yhteisön. Mukana olevat ovat nähneet säännöllisen kokoontumisen, tietojenvaihdon ja asian eteenpäin viemisen tärkeäksi ja hyödylliseksi toiminnaksi – ja haluavat sitä jatkaa.

Tule mukaan työpajaan

Seuraava yhteinen työpajatapaamisemme järjestetään HealthHUB Tampereen ja Business Tampereen isännöimänä fyysisenä tapahtumana 12.-13.4.2022. Pääteemanamme tulee olemaan yritysten ja kokeiluympäristöjen välinen yhteistyö. Tapahtumaan tullaan kutsumaan laajasti suomalaista terveysalan yrityskenttää ja alan vaikuttajia. Osa tiistain 12.4. iltapäivän esityksistä tullaan striimaamaan, jolloin on mahdollista tavoittaa laajempi yritysjoukko kansallisesti. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan pian.

Tapaamiseemme ovat erittäin lämpimästi tervetulleita kaikki aktiivisesti toimivat tai toimintaansa käynnistävät terveys- ja hyvinvointialan testbedit. Tule mukaan toimintaan tutustumaan ja vaikuttamaan!

Lisätietoja työpajasta saat näiltä yhteistyökumppaneiltamme: Marco Roth, marco.roth (at) pshp.fi, +358 40 800 7865 ja Veli-Matti Lahti, veli-matti.lahti (at) businesstampere.com, +358 40 664 5206.

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran 22.6.2021 ja sitä on päivitetty tuoreilla tapahtumatiedoilla.

#KestäväKasvu