Blogg 07.02.2022

Testbed, försöksplattform, testmiljö – kärt barn har många namn

Visste du att många sjukvårdsdistrikt, universitetssjukhus, yrkeshögskolor och städer i Finland erbjuder utvecklare inom hälsovårds- och välfärdsbranschen utomordentliga samarbetsmöjligheter för testning av produkter och tjänster i verkliga miljöer? Dessa miljöer kallas för testbeds.
Skribenten
Kari Klossner

Head of Smart Life Finland Program
kari.klossner (at) businessfinland.fi
+358 400 717 298

X:
@KariKlossner

Vad är en testbed?

Testbeds, som även kallas för försöksplattformar eller testmiljöer, är försöksmiljöer som simulerar vård- eller välfärdssituationer ur verkliga livet. I dessa försöksmiljöer kan företag få feedback på sina idéer och lösningar under utveckling samt användarerfarenheter av produkter som redan finns på marknaden. Testbeds stöder forskningen i och utvecklingen av produkter och tjänster genom försök som utförs i en verklig kund- och expertmiljö. De erbjuder även en utmärkt utbildnings- och inskolningsmiljö för både själva testbedaktörerna och företagen.

Försöksplattformar är viktiga miljöer för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet. Användarerfarenheter från försöken och kliniska prov stöder planeringsbeslut och tillverkningen av prototyper. Samarbetet med experter, användare, patienter och andra intressenter ger utvecklarna unik och praktisk information om användningen av produkter eller tjänster.

Testbed-omfattning på internet

En viktig del av vårt arbete är kommunikation och därför har vi under den gångna våren byggt upp webbsidor med nya försöksmiljöer. På dessa sidor ger vi en omfattande presentation av aktörer som betjänar finska kunder och även av några försöksplattformar som är inriktade på internationella marknader.

En kanal för internationalisering är den gemensamma nordiska organisationen Nordic Proof, där HNS och Oulu Health Lab är med av de finska testbeddarna.

Vi har även annan kommunikation inriktad på en internationell publik: så många som sju testbeds presenterade sin verksamhet på det engelskspråkiga evenemanget Health Tuesday som ordnades av Business Finland i början av juni.

Business Finland har ett nära samarbete med finska försöksmiljöer

Vår målsättning är att intensifiera växelverkan mellan testplattformarna och möjliggöra tillgången på tjänster även utomlands – tillsammans med de testplattformar som har ett intresse i och möjlighet till detta. I Finland är vår målsättning att bygga upp ett omfattande nätverk av aktörer som ger företag tillgång till bästa möjliga försöksmiljö var som helst i Finland.

Med tanke på vår uppgift "Invest in Finland" utgör testbeds en strategisk nationell resurs. Med hjälp av tjänsterna som erbjuds via den lockar vi investerare, ny internationell produktutvecklingsverksamhet och till och med helt nya FUI-enheter till Finland.

Vi arbetar tillsammans med de finska testbeddarna med målsättningen att vara en gemenskap som fungerar enligt principen om en enda kontaktpunkt. Gruppen som deltar i det här arbetet har växt under de senaste åren och omfattar redan drygt tio aktörer, som utgör en sammanslutning med kompetenta proffs från tiotals branscher. Deltagarna har ansett att det är viktigt och nyttigt att hålla regelbundna möten, utbyta information och föra saker framåt – och de vill fortsätta göra det.

Välkommen till nästa workshop

Vår nästa workshop arrangeras som ett fysiskt möte den 12-13 april 2022 i Tammerfors. Alla testbeddar inom vård- och välfärdsbranschen med aktiv eller nyuppstartad verksamhet är varmt välkomna till vårt evenemang. Mer information om evenemanget fås av Marco Roth,
marco.roth (at) pshp.fi, +358 40 800 7865 och Veli-Matti Lahti, veli-matti.lahti (at) businesstampere.com, +358 40 664 5206.

Den här bloggen publicerades ursprungligen den 22 juni 2021. Den har uppdaterats med ny händelseinformation.

#HållbarTillväxt