Siirry sisältöön
Blogi 22.12.2022

Business Finlandin rooli kestävän kehityksen edistäjänä – suomalaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Business Finlandin tarkoituksena on edistää Suomen viennin menestystä, ja globaali tarve kestäville ratkaisuille luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Global Initiatives Trainee Oona Kaunisto kertoo, miten hänen tiiminsä tukevat yritysten työtä näihin haasteisiin vastaamisessa. Blogi on osa syksyn aikana julkaistavien harjoittelijablogien sarjaa.
Kirjoittaja
Oona Kaunisto

Global Initiatives Trainee


Gradussani käsittelin yrityksiä, jotka pyrkivät vastaamaan toiminnallaan kestävän kehityksen monimutkaisiin ongelmiin (wicked problems). Uskon, että tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset ja yhteisöt, jotka lähtevät etunojassa tekemään tulevina vuosikymmeninä tarvittavia ratkaisuja. Koska Business Finlandin strategian tavoitteena on edistää älykkäitä ratkaisuja sekä hyvinvoivaa yhteiskuntaa, täällä on mielekästä olla töissä.

Jaan työaikani kahden pienemmän tiimin välillä, joita molempia yhdistää se, että ne pyrkivät viemään maailmalle suomalaista osaamista, jolla voidaan ratkaista kohdemarkkinoiden haasteita.

Business Finlandilla on laaja verkosto paikallisten markkinoiden asiantuntijoita eri maissa, ja teemme myös yhteistyötä Suomen ministeriöiden sekä paikallisten lähetystöjen kanssa. Harjoittelijan näkökulmasta tämä on avannut mielenkiintoisen näkymän siihen, miten Suomi on läsnä kansainvälisellä areenalla.

Paikkaamassa yhteiskunnallista tarvetta suomalaisilla ratkaisuilla

International Business Innovations -tiimi on jalkautunut maailmalle, koska sen työnä on edistää suuria kansainvälisiä hankkeita. Hankkeet vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiin hyödyntämällä suomalaisten yritysten erityisosaamista. Yhtenä esimerkkinä voi mainita vaikkapa digitaalisen epätasa-arvon kaventamisen turvallista tiedonsiirtoa parantamalla. Toinen esimerkki on vihreän siirtymän mahdollistaminen kestävämmän kaivannaisteollisuuden edistämisellä.

Tarkoituksena on samalla tukea myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Koska kaikella liiketoiminnalla on vaikutusta ESG-kategorioihin, etukäteen pohditaan sekä hankkeiden riskejä että mahdollisuuksia. Olenkin päässyt tiimin kanssa kehittämään eteenpäin ESG-työkalua hankkeiden vastuullisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tukea yritysten kansainvälistymiseen ja kehittyville markkinoille

Developing Market Platform -tiimi puolestaan tukee yrityksiä alkuvaiheissa, kun ne suuntaavat uusille kehittyville markkinoille. Suomalaiset yritykset voivat vastata markkinoilla esimerkiksi erilaisiin energia-, kiertotalous- tai terveydenhoidon ratkaisujen tarpeeseen, jolloin useimmiten tarvitaan myös uusia liiketoimintamalleja.

Ulkoministeriön ja Business Finlandin yhteisessä rahoitustyössä käytetään apuna ESG-arviointityökalua, koska yritysten on hyvä varautua etukäteen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun teemoihin. Business Finland tukee yrityksiä myös paikallisesti liittyen markkinatietouteen, hyvään hallintotapaan, lakeihin ja vastuulliseen verotukseen. Parhaillaan pohdimme, voisiko Business Finland auttaa yrityksiä enemmänkin paikallisten vastuullisuusriskien arvioinnissa.

Kehittymistä asiantuntijana joustavissa tiimeissä

Minusta on hienoa, että Business Finlandin tiimien välillä tehdään yhteistyötä. Olen ollut esimerkiksi delegaatiotiimin lisäkätenä vastaanottamassa Suomeen saapuvia vieraita. Viime aikoina olen ollut myös mukana eri palvelualueiden vastuullisuuden kehittämistyössä.

Business Finland on täynnä työhönsä intohimoisesti suhtautuvia ja suuria kokonaisuuksia hallitsevia asiantuntijoita, joten heiltä oppiminen on työn parasta antia. 

Business Finland on täynnä työhönsä intohimoisesti suhtautuvia ja suuria kokonaisuuksia hallitsevia asiantuntijoita, joten heiltä oppiminen on työn parasta antia. Täällä on myös itseohjautuva ja joustava työkulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen osaamiseen luotetaan, ja kollegoja autetaan, mikäli kysymyksiä herää. Erilaisten asiantuntijoiden kanssa työskenteleminen rikastuttaa työpäiviä ja tukee oman asiantuntijuuden kehittymistä.

Tutustu työmahdollisuuksiimme