Siirry sisältöön
Blogi 05.04.2023

Datatalous tuo kansainvälistä kasvua – Business Finland on käynnistänyt rahoitushaun ja datatalouden ohjelman

Yritysten menestys tulee olemaan yhä enemmän sidoksissa datatalouteen, jossa voittajat ratkaistaan datan jakamisen osaamisella. Business Finland haluaa auttaa suomalaisia yrityksiä tällä tiellä.
Kirjoittaja
Kari Klossner

Head of Data Economy program
Business Finland

LinkedIn

X:
@KariKlossner
Kirjoittaja
Timo Sorsa

Ecosystem Lead
Business Finland

LinkedIn

Data on siitä erityinen hyödyke, että se ei paina, ei tarvitse rekkaa liikutteluun eikä kulu käytössä. Datan arvo kasvaa sen mukaan mitä tehokkaammin sitä osataan hyödyntää. Kun päästämme irti ajattelusta datasta pelkkänä varjeltavana varallisuuseränä, avaa datan hyödyntäminen lupaavia uusia vientimahdollisuuksia.

Suomalaisilla yrityksillä on jo osaamista datataloudesta: Relexin ja Aivenin kaltaiset yritykset tuottavat ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi datan hyödyntämisen liiketoiminnassa.

Perinteisemmät teollisuusyritykset, kuten Ponsse tehostavat laitteidensa käyttöä ja seurantaa datan avulla. Vaisala on laajentanut liiketoimintaansa mittalaitteiden myynnistä laitteiden tuottaman datan kaupallistamiseen. Ongelma on siinä, että yllä mainitun kaltaisia yrityksiä tarvitaan Suomeen heti tuplamäärä lisää.

Datatalous avaa mahdollisuuksia kehittää yritysten toimintaa, palveluja ja tuotteita laajasti eri toimialoilla ja erityisesti toimialojen välillä.

Business Finland vauhdittaa digitalisaation ja datatalouden kehitystä

Datataloudella on vahva yhteys digitalisaatioon ja tuottavuuteen. Suomen keskeisiä haasteita verrokkimaihin nähden on hidas tuottavuuden kehitys. Ruotsissa on osattu panostaa rakennemuutokseen, jossa perinteinen teollisuus on osannut nostaa tuottavuuttaan täydentämällä fyysisiä tuotteita digitaalisin palveluin ja kehittämällä kokonaan uusia dataan perustuvia aineettomia hyödykkeitä. Jos kilpailijamaassa valmistetaan vastaava tuote yhdeksässä päivässä, jonka tekemiseen Suomessa kuluu 10 päivää, annamme vastustajalle kestämättömän kilpailuedun.

Business Finland käynnisti hiljattain Data Economy -ohjelman kannustaakseen suomalaisia yrityksiä hyödyntämään dataa liiketoiminnassaan. Haluamme kasvattaa suomalaista datatalouden osaamista, tukea datatalouden innovaatio- ja liiketoimintaverkostojen syntymistä ja tukea uusien, dataa hyödyntävien kansainvälisten kasvuyritysten syntymistä. Ohjelma keskittyy erityisesti datan jakamisen kautta tarjoutuviin mahdollisuuksiin.

Datatalouden ohjelma tavoittelee muutosta, jonka tuloksena suomalaiset yritykset luovat merkittävää uutta kansainvälistä datan jakamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Haluamme uuden ohjelmamme vaikuttavan suoraan siihen, että uusia suomalaisia esikuvayrityksiä syntyy lisää ja että tuottavuutemme nousee askeleen edelle kilpailijoita.

Datatalouden aiehaku käynnissä

Datatalouteen liittyvien ideoiden ja suomalaisen osaamisen kartoittamiseksi Business Finland käynnisti Data Economy -ohjelman myös alkuun TKI-kehitysprojektien aiehaun. Poikkeuksellisesti haussa myönnetään rahoitusta myöskin tutkimushankkeille.

Haussa etsitään datatalouteen liittyviä kehityshankkeita, joilla pyritään kasvattamaan suomalaista osaamista ja yritysten kyvykkyyttä luoda uutta vientiliiketoimintaa datan hyödyntämisen ja jakamisen avulla.

Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi datan omistajuuteen, hallintaa ja jakamiseen, datan markkinapaikkoihin ja alustoihin, uusiin ansaintamalleihin sekä datan ja eri järjestelmien yhteen toimivuuteen. Aiehaku on auki 19.4.2023 saakka.

Kohti uutta kansainvälistä kasvua

Uskomme Business Finlandissa, että datalla ja sen jakamisesta syntyvällä arvolla on tärkeä rooli yritysten ja talouksien kilpailukyvyssä. Haluamme, että Suomi menestyy tässä kisassa ja suomalaiset pystyvät kansainvälisillä markkinoilla voittamaan dataa heikommin hyödyntäviä yrityksiä.

Järjestämme tiistaina 25.4. webinaarin kumppanimme Frost & Sullivanin kanssa aiheesta 'Datatalous: Miten luon datasta ja sen jakamisesta verkostossani uutta arvoa?'. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa aiehausta

Tutustu Data Economy -ohjelmaan