Siirry sisältöön
Blogi 28.06.2023

Suomen kestävä kasvu ja kehitys rakentuvat digitalisaatiolle

Globaalit haasteet ja maapallon hupenevat resurssit kääntävät katseet digitaalisiin mahdollisuuksiin. Uusia ratkaisuja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, jokaisella toimialalla.
Kirjoittaja
Janne Järvinen

Mission Lead, Digitalization
janne.jarvinen (at) businessfinland.fi
+358 40 7544 738

LinkedIn

X:
@jarvja

Teknologioiden kehitys ja yhä digitaalisemmaksi käyvä elinympäristö lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia ja ovat elinehto kestävälle kasvulle ja tulevaisuuden hyvinvoiville yhteiskunnille. 2020-luku tunnetaan digitaalisena vuosikymmenenä, johon panostetaan maailmalla laajasti. Euroopan digitaalinen valmius on yksi EU-komission painopisteistä, jonka edistämiseen ohjataan merkittävästi EU-rahoitusta.

Tosiasia on, että teknologioiden ja digitaalisen infrastruktuurin kehitys tulee olemaan taloutemme merkittävin murros sitten teollisen vallankumouksen. Kaikki toimialat tulevat käymään läpi tämän murroksen, joten yritysten tulee ajatella liiketoimintansa uudella tavalla jo nyt.

1. Otetaan oppia diginatiiveilta yrityksiltä

Kilpailu pisimmälle viedyistä, kustannustehokkaista ja helppokäyttöisistä innovaatioista vaatii yrittäjiltä kilpailukykyä ja sen vahvistamista. Yritysten on panostettava entistä rohkeammin digitaalisuuteen ja diginatiiveilta yrityksiltä oppimiseen. Erityisesti yritysjohdolta vaaditaan uudenlaista asennetta, sillä digitaalisuutta ei voi ulkoistaa it-osastolle tai konsulteille.

Diginatiivit yritykset ovat sisäistäneet digitalisaation kaikkeen toimintaansa, ketteriä ja pystyvät skaalaamaan toimintaansa globaalisti menestyksekkäästi. Suomessa on useita erinomaisia esimerkkiyrityksiä, kuten viiden miljardin arvoiseksi arvioitu ohjelmistoyhtiö Relex. 

Suomen kilpailukyky ja valtakunnallinen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 ovat täysin riippuvaisia digitalisaation kehityksestä.

Edistyneet digiteknologiat tarjoavat keskeisen alustan maailmanlaajuisten haasteiden ja uusien mallien, kuten kiertotalouden, ratkaisuille.

Suomen menestymiseksi on onnistuttava auttamaan myös digitaalisuuden alkumetreillä olevat yritykset kehittymään kohti uutta diginormaalia. Business Finland on tässä yritysten apuna.

2. Rakennetaan datatalous yhteistyöllä

Diginatiiveilta oppimisen lisäksi meidän tulee panostaa tulevaisuuden verkkoteknologioihin sekä datatalouteen. Tähän yhdistelmään panostamalla luodaan merkittävää uutta kansainvälistä kilpailukykyä. Tietoliikenneteknologian kehittäjänä Suomi on ollut tunnettu myös ikonisten matkapuhelinten kehityksessä. Se ei kuitenkaan riitä. Voidaksemme entistä paremmin hyödyntää konnektiviteettia, meillä pitää olla sen ympärille rakennettu infrastruktuuri ja toimiva datatalous.

Tarvitsemme teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat yritysten entistä helpomman yhteistyön. Bisneksen uusi perusta löytyy digitaalisuudesta: digitaalisuus vaikuttaa kaikkeen tehtävään työhön ja sen tulee olla eri alojen koulutuksen lähtökohta.

Ohjelmisto-osaaminen on kriittinen menestystekijä lähes kaikille yrityksille. Suomen ohjelmistokyvykkyyksiä voidaan rakentaa maailman parhaiksi muun muassa yhteisöllisyydellä ja vertaisoppimisella, jossa ohjelmistointensiiviset organisaatiot lyöttäytyvät yhteen parhaita käytäntöjä ja oppeja jakavaksi verkostoksi.

3. Vastaamalla globaaleihin murroksiin avautuu tie maailmalle

Missiolähtöisen toimintamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on ymmärtää paremmin globaaleja murroksia, niiden vaikutuksia nykyiseen liiketoimintaan ja ennen kaikkea niiden tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autamme yrityksiä uudistumaan, vauhditamme matkaa maailmalle sekä samalla parannamme yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa. 

Business Finlandin Data Economy -ohjelma kannustaa erityisesti suomalaisia pk-yrityksiä kehittämään datan hyödyntämiseen ja jakamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. 6G Bridge -ohjelma tekee Suomesta globaalia johtajaa kestävään teollisuuteen ja tulevaisuuden yhteiskuntaan liittyvissä 5G Advanced- sekä 6G-teknologioissa.

Samanaikaisesti yritysten oman kehitystyön kanssa tarvitaan myös julkisen sektorin pitkäaikaisia ja laajamittaisia investointeja Suomen digitaalisuuden kehitykseen. Yhteisen digitaalisen datatalouden ja kehityksen syntyä tulee jouduttaa kaikin mahdollisin keinoin rahoituksesta lainsäädäntöön.

Digitaalisuudella rakennamme toimintatapoja, jotka perustuvat arjen sujuvoittamiseen ja yhdessä tekemiseen. Digitaalisuus myös mahdollistaa mahtumisen maapallon ihmiskunnalle asettamiin rajoihin.

Tutustu myös strategiajohtajamme ajatuksiin ja työn taustoihin, miksi valintoja on tehty.


Blogi on osa Business Finlandin temaattista strategiatyötä, jossa on tunnistettu Suomelle kestäviä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Business Finland on valinnut viisi aluetta, joihin se toimintaansa seuraavien vuosien aikana kohdentaa. Tämä blogi avaa Tuottavuutta digitalisaatiosta -kasvumahdollisuutta.