Siirry sisältöön
Blogi 22.11.2022

Menestys vaatii rohkeutta ja valintoja

Suomi tarvitsee talouteensa rytminmuutoksen. Tuottavuuskehityksemme on junnannut paikallaan jo toistakymmentä vuotta ja viennin osuus bruttokansantuotteestamme on useimpia kilpailijamaitamme selvästi pienempi. Me Business Finlandilla uskomme, että elinkeinojen uudistumiseen rohkeasti panostamalla ja panostuksia viisaasti kohdentamalla voimme kuitenkin yltää uudestaan kestävän talouskehityksen polulle.
Kirjoittaja
Hannu Kemppainen

Strategiajohtaja
+358 50 5577 818
hannu.kemppainen (at) businessfinland.fi

Yhdessä voimme tunnistaa Suomelle erityisen lupaavia kasvun mahdollisuuksia. Kasvua tukevaa rakennemuutosta ja talouden kilpailukyvyn vahvistumista voidaan vauhdittaa strategisella elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla. Sen ytimessä on yritysten ja julkishallinnon tiivis yhteistyö uusien lupaavien kasvualueiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. Kuluvana vuonna me Business Finlandilla olemme toteuttaneet temaattisen strategiaprosessin, jossa olemme asiakkaita, sidosryhmiä ja kansainvälisiä asiantuntijoita kuunnellen tunnistaneet Suomelle erityisen lupaavia kestävän kasvun mahdollisuuksia.

Olemme poimineet ne teemat, joiden hyödyntämisessä juuri Business Finlandilla voi olla erityisen vaikuttava rooli.

Julkaisemme temaattiset fokusalueemme, jotta yhteiskunnan eri toimijat voivat laajasti osallistua keskusteluun niiden merkityksestä ja toimeenpanosta. Uskomme, että vaikuttavuutemme on suurempi, kun tuomme yhdessä sidosryhmiemme kanssa tekemämme temaattisen strategiatyön tulokset avoimesti koko yhteiskunnan käyttöön. Kansantalouden kannalta merkittävät murrokset vaativat määrätietoista ja laaja-alaista yhteistyötä.

Globaalit haasteet luovat uusia markkinamahdollisuuksia

Suomalaisilla on erinomaiset lähtökohdat monien globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Osaamisemme, yrityksemme ja toimintakulttuurimme antavat hyvän mahdollisuuden tarttua merkittäviin kasvun mahdollisuuksiin maailmalla.

Temaattisessa strategiatyössämme olemme tarkastelleet globaaleja markkinamurroksia ja niiden avaamia uusia mahdollisuuksia. Näitä olemme arvioineet suhteessa Suomen yritys- ja tutkimuskentän vahvuuksiin ja erityispiirteisiin. Markkinamahdollisuuksien ja suomalaisten kyvykkyyksien yhtymäkohdista olemme sitten löytäneet temaattiset fokusalueemme:

  • Tuottavuutta digitalisaatiosta
  • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Hiilineutraali ja kriisinkestävä energiajärjestelmä
  • Kiertotalous ja nollahukka
  • Virtuaalirajapintojen osallistavat ja immersiiviset kokemukset

Vahvoilla valinnoilla synnytetään ennakoitavampaa TKI-politiikkaa ja vauhtia kestävään kasvuun

Temaattiset fokusalueemme eivät jää vain esitysaineistoihin, vaan kohdistamme lähivuosina noin puolet Business Finlandin TKI-rahoituksesta temaattisille fokusalueille sijoittuvan missio- ja ohjelmatoiminnan kautta. Tämä tarkoittaa strategiakaudellamme jopa miljardiluokan rahallista panostusta temaattisen strategiamme toimeenpanoon. Vahvoista fokusalueista huolimatta muitakaan hyviä ideoita ei toki jätetä hyödyntämättä. Tuemme jatkossakin lupaavimpia toimijoita ja hankkeita riippumatta niiden aihepiiristä tai sijaintipaikasta.

Yksin Business Finland ei voi onnistua. Tavoittelemamme hyödyt syntyvät käytännössä kokonaan asiakkaidemme onnistumisista ja niiden heijastusvaikutuksista yhteiskunnassamme.

Temaattisen strategiamme toimeenpanoon tarvitaan siis mukaan suuri joukko suomalaisia yrityksiä ja tutkijoita sekä monia muitakin toimijoita, joilla on usein arvokas rooli uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Ikääntyvä Suomi tarvitsee hyvinvointinsa turvaamiseksi kestävää taloudellista kasvua. Vahva osaamisperusta ja sen varaan syntyvät uudet innovatiiviset tuotteet, palvelut ja kasvualat ovat kansantalouden kestävyyden ja tulevan hyvinvoinnin välttämätön edellytys. Nyt tekemämme valinnat vauhdittavat matkaamme kohti kestävää kasvua.

Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet -temaattinen strategiatyö

 Lue myös valikoitujen fokusalueiden tulevaisuutta avaavat blogit