Siirry sisältöön
Case 07.07.2023

Ab Rani Plast Oy: Pakkausalan yrityksen ja Business Finlandin pitkäaikainen yhteistyö tuottaa satoa

Muovituotteita muun muassa teollisuuden, maatalouden ja elintarvikealojen tarpeisiin valmistava kansainvälinen Ab Rani Plast Oy on vauhdittanut kiertotalouden ratkaisujen kehitystä yhteistyössä Business Finlandin kanssa.
Ab Rani Plast Oy
  • Vuonna 1955 Teerijärvellä perustettu perheyritys valmistaa muovipakkausmateriaaleja muun muassa teollisuuden, maatalouden ja elintarvikealojen tarpeisiin.
  • Tuotteita viedään yli 50 maahan ja viennin osuus on noin 70 %.
  • Panostaa voimakkaasti uusiutuvien ja kiertotalouden tuotteiden kehitykseen.
  • Työntekijöitä Suomessa noin 350, ja liikevaihto on noin 239 miljoonaa.
  • Rani Plast -konsernilla on yhdeksän tehdasta viidessä eri maassa, liikevaihto on 293 miljoonaa.
  • Business Finlandin Bio and Circular -ohjelma pyrkii edistämään pakkausalan yritysten kansainvälistymistä. Ohjelma päättyi vuoden 2022 lopussa, mutta kiertotalousteemaa edistetään Business Finlandin muissa ohjelmissa.

Tutustu Business Finlandin ohjelmiin

Kuvat: Ab Rani Plast Oy

Yritys on saanut Business Finlandin rahoitusta useaan projektiinsa. Vuonna 2019 se sai muun muassa kierrätysraaka-aineiden materiaalivirtojen ja tuotteiden tutkimusta ja kehitystä vauhdittamaan tarkoitettua rahoitusta. Lisäksi vuonna 2022 yritys sai EU:n palautumis- ja elpymistukivälineen rahoitusta Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman kautta.

Vuonna 2022 alkanut rahoitus koostuu myös Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoituksesta. Kyse on kumppanuusmallina toteutettavasta Co-Innovation-rahoituksen SPIRIT, Sustainable Plastics Industry Transformation -veturihankkeesta. Siinä yritys kehittää muun muassa tietoon perustuvia ratkaisuja kierrätyksen ekosysteemeihin. Lisäksi vuonna 2017 yritys oli mukana myynnin kansainvälistä kasvua vauhdittaneessa Business Finlandin Kiito-ohjelmassa.

Rahoitusten yhteenlaskettu arvo on noin miljoona euroa.

Ohjelmien mahdollistamat resurssit ovat meidän mittakaavassamme merkittäviä, ja olemme niiden avulla pystyneet panostamaan vahvemmin tutkimukseen. Myös tulosten implementointi tuotteisiin olisi ollut huomattavasti hitaampaa ilman Business Finlandin yhteistyötä, kertoo Mats Albäck.

– Lisäksi olemme selvittäneet toimintamme uusiutumisen kannalta keskeisiä kierrätysraaka-aineiden materiaalivirtoja sekä kiertotalousekosysteemejä. Tutkimus ja kehitys on myös alkanut poikia tulosta, Ab Rani Plast Oy:n kestävyys- ja kehitysjohtaja Mats Albäck sanoo.

Lisäksi yritys toteuttaa vuonna 2021 alkanutta, kokonaisbudjetiltaan kuuden miljoonan euron suuruista regranulointiosaston tuotantolinjan investointia, johon on myönnetty Kierrätys ja uudelleenkäyttö-RRF-rahoitusta.

–  Rahoituksella olemme muun muassa rakentamassa uutta uusiointilinjaa, jolla käsitellään erilaisia muovijätteitä. Sen avulla voimme optimaalisesti hyödyntää tuotantojätteiden uusiokäyttöä. Lisäksi olemme asentaneet aurinkopaneeleja tuotantolaitoksemme katolle.

Kiertotalouden tavoitteet vaativat merkittävää muutosta

Teerijärveläisyhtiö on ollut mukana Business Finlandin ja sen edeltäjän Tekesin hankkeissa aina 1990-luvulta lähtien. Albäckin mukaan yrityksen toiminta tukee tällä hetkellä globaaleja ja EU:n tasolla asetettuja kiertotaloustavoitteita.

Yhtiömme strategia on kasvattaa kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden määrä 25 prosenttiin.

EU:n asettamat kunnianhimoiset kiertotalouden tavoitteet vaativat koko alalta todellisia loikkauksia. Ne eivät olisi mahdollisia ilman tällaisia yhteistyöohjelmia ja rahoitusmalleja.

–Yhtiömme strategia on kasvattaa kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden määrä 25 prosenttiin koko raaka-ainekäytöstä vuoden 2024 alkuun mennessä. Sen suhteen olemme aikataulussa.

Albäckin mukaan Business Finlandin asiantuntijoiden tarjoamalla tuella ja ohjauksella on ollut myös merkittävä vaikutus rahoitusohjelmien hakuprosesseissa. Hankkeiden käynnistymisen jälkeen yhteistyö on ollut joustavaa.

– Hankkeiden yhteydessä tulee usein eteen sellaisia aikatauluun tai budjettiin liittyviä muutoksia, joita ei ole pystytty alkuvaiheessa ottamaan huomioon. Näistä on pystytty keskustelemaan ja käymään läpi eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kannustan kaikkia yrityksiä selvittämään, millaisia yhteistyömahdollisuuksia julkisrahoitteiset hankkeet voisivat tarjota.

Albäckin mukaan muoviteollisuuden kehitys on alusta alkaen ollut keskeisessä osassa koko kestävän kehityksen jatkumoa, ja Rani Plast on halunnut aktiivisesti tarjota asiakkailleen vastuullisesti tuotettuja pakkausmateriaaleja. Business Finlandin rahoituksella on hänen mukaansa keskeinen rooli myös EU:n kiertotalous- ja vastuullisuustavoitteisiin pääsemisessä.

Business Finland vauhdittaa yrityksiä kansainväliseen kasvuun

Business Finlandin Account Lead Ulf-Erik Widdin mukaan suomaisten yritysten asema bio- ja kiertotalouskehityksen kansainvälisillä markkinoilla suhteellisesti merkittävämpi kuin mitä sen tulisi asukasluku ja yritysten lukumäärä huomioiden olla. Widdin mukaan Suomen menestys ja jatkuva kehitys eivät olisi mahdollisia ilman aktiivisia yrityksiä.

– Olemme mukana vauhdittamassa sellaisia yrityksiä, joilla on todellista kasvuhalukkuutta. Kansainvälinen markkina kehittyy jatkuvasti, ja yritysten on mukauduttava esimerkiksi uusiin pakkausalaa koskeviin EU:n säädöksiin, Widd sanoo.

Business Finlandilla on laaja palveluvalikoima, jonka avulla yritysten on mahdollista ratkaista eteen tulevia kysymyksiä.

Business Finland panostaa voimakkaasti muun muassa pakkausteollisuuden kiertotalouden kehitykseen, jonka kansainvälisillä markkinoilla on isot kasvuodotukset. Suomalaisilla yrityksillä on jo ennestään laajaa osaamista kansainvälisesti kiertotalouden saralla. Widdin mukaan tähän vastuualueeseen panostaminen mahdollistaa suomalaisten yritysten aseman vahvistamisen entisestään.

– Rani Plast on erinomainen esimerkki yrityksestä, jonka kiertotalouden ratkaisuilla ja kehityksellä on mahdollista luoda merkittävää positiivista vaikutusta Suomen talouteen.

Tutustu Business Finlandin rahoituspalveluihin 

 

Julkaisu ensimmäisen kerran 4.1.2023. Päivitetty 7.7.2023.