Siirry sisältöön
Case 14.07.2022

Näin Valio hyödyntää Horisontti Eurooppaa innovoinnissaan

Valion T&K:n ja yrityksen ilmastotiimin mukaan nelivuotinen Horisontti Eurooppa -rahoitus tarjoaa hyvät puitteet tieteellisesti merkittävään tutkimukseen ja kaupallistettavien innovaatioiden kehittämiseen.
Valio
  • Suomen suurin elintarvikeyritys
  • Business Finlandin rahoituksella ollut tärkeä rooli Valion oman ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvän konsortion käynnistämisessä
  • Mukana neljässä EU:n rahoittamassa Horisontti Eurooppa -projektissa
  • Hyödyntänyt Business Finlandissa toimivan Horisontti Euroopan yhteystoimiston eli EUTIn neuvontapalveluja

Miten voimme auttaa sinun yritystäsi? 

Suomen suurin elintarvikeyritys Valio perusti oman tutkimuslaboratorion jo yli 100 vuotta sitten. Kunnianhimoinen innovaatiotoiminta jatkuu nykyään myös neljässä EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittamassa projektissa, joihin Valio on kutsuttu mukaan viimeisen vuoden aikana.

– Valiolla on suomalaiseksi yritykseksi aika iso T&K, mutta kun kehitetään uutta osaamista, niin on valtavan iso arvo päästä eurooppalaisten akateemisten tahojen kanssa tekemään ja oppimaan, mikä on se tieteen ja tutkimuksen pohja asioille, joita yritämme soveltaa käytännössä, toteaa Valion tutkimuspäällikkö Riitta Partanen.

Valion T&K on mukana belgialaisen Leuvenin katolisen yliopiston koordinoimassa HealthFerm-projektissa, joka keskittyy kasvipohjaisten raaka-aineiden fermentointiin tuotelaadun ja ravitsemuksellisen laadun parantamiseksi.

– Tavoitteena on esimerkiksi löytää hapatteita uusille raaka-aineille, jotka ehkä soveltuisivat niille paremmin kuin nämä perinteiset, joita on käytetty maidolle.

Valio vapaalehmä

Uutta navettateknologiaa ja monimuotoisuuden mittarointia

Valion vastuullisuusorganisaatioon kuuluva ilmastotiimi osallistuu kahteen erilaista navettateknologiaa kehittävään Horisontti Eurooppa -projektiin, joita vetävät VTT Suomesta ja ruotsalainen Kungliga Tekniska högskolan. Molempien projektien tavoitteena on ottaa talteen ja hajottaa lehmien ruoansulatuksen tuottamaa kasvihuonekaasua metaania. Kolmannessa, Luonnonvarakeskus Luken koordinoimassa CircHive-projektissa, kehitetään monimuotoisuuden mittarointia elintarvikealalle sekä monille muille aloille.

– llmastotiimissä on vain viisi henkilöä, emmekä tee itse tutkimusta, joten me todella tarvitsemme kansainvälistä tutkijaverkostoa, sanoo Valion kehityspäällikkö Virpi Kling.

Yhteinen tavoite on avain onnistuneeseen konsortiotyöhön

Partasen mukaan hyvä Horisontti-projektiaihio on yrityksen tutkimustavoitteiden ytimessä. Kaikilla kumppaneilla tulee olla selkeä yhteinen tavoite, jota halutaan viedä eteenpäin.

– Meillä ei ole resursseja lähteä ihan sivupoluille. Samalla uskon, että verkostoituminen ja mahdollisuus päästä keskustelemaan tutkijoiden kanssa myös projektiasian ulkopuolelta, jalostaa meidän kuvaa ja käsitystä mihin maailma on menossa ja miten siihen voi vaikuttaa.

Hyvin toimivassa konsortiossa tieto siirtyy hedelmällisellä tavalla molempiin suuntiin tutkijoiden ja yrityskumppaneiden välillä.

– Me saamme akateemisen tutkimuksen osaamista ja samalla tutkimuskumppanien maailmankuva päivittyy, kun he oppivat katsomaan ongelmia yritysmaailman näkökulmasta, pohtii Partanen.

Business Finland tukee yrityksiä haku- ja projektivaiheissa

Kaikki projektihakemukset eivät ole olleet yhtä menestyksekkäitä. Valion ja irlantilaisen meijerin puolitoista vuotta sitten kokoaman konsortion hiilineutraali maito -projekti ei saanut Horisontti-rahoitusta. Paljon työtä vaatinut valmisteluprosessi ei kuitenkaan jäänyt harmittamaan.                                                                           

– Verkostoiduimme todella paljon kansainvälisesti ja etsimme nyt muita rahoituskanavia projektille yhdessä irlantilaisten kanssa, kertoo Kling.

Business Finlandin rahoituksella on ollut tärkeä rooli Valion oman ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvän konsortion käynnistämisessä, mikä on osaltaan pohjustanut yrityksen osallistumista Horisontti-projekteihin. Hakemusvalmistelun lisäksi Business Finlandilta saa neuvoja jo käynnistyneen projektin esiintuomiin kysymyksiin.

– Kun saimme molemmat navettateknologiakonsortiot, tarkistin Business Finlandilta, että voimme osallistua samaan aikaan kahteen eri konsortioon, jotka saivat saman aihepiirin Horisontti-rahoitusta, sanoo Kling. 

Ripaus rohkeutta, kourallinen realismia 

Virpi KlingValion projektikokemuksista voi ottaa oppia. Horisontti-projektin vetäjäroolia harkitsevan tahon pitää olla valmis pitkäjänteiseen voimanponnistukseen, joka ei välttämättä tuo heti tulosta. Konsortioon kutsuttujen kannattaa kriittisesti arvioida jo projektin valmisteluvaiheessa onko sen aikataulu realistinen ja vetäjä tehtäviensä tasalla, ja vaikuttaako toiminta hyvin organisoidulta. Muutaman kuukauden hektinen valmistelu ennen viimeistä hakupäivää ei usein riitä.

Konsortioon kutsuttujen kannattaa kriittisesti arvioida jo projektin valmisteluvaiheessa onko sen aikataulu realistinen ja vetäjä tehtäviensä tasalla, ja vaikuttaako toiminta hyvin organisoidulta. 

– Hyvä vetäjä organisoi projektin niin, että yritysten on helppo lähteä mukaan. Jos konsortioon mukaanlähtö mietityttää, niin voi katsoa mitä muita yrityksiä on mukana ja vähän sparrailla näiden kanssa etukäteen. Mielestäni on kiva jos Suomesta on muitakin osallistujia kuin Valio, sanoo Kling.

– Toivotan suomalaisille yrityksille rohkeutta lähteä mukaan. Siinä se kokemus sitten kertyy.

Miten voimme auttaa sinun yritystäsi Horisontti-asioissa? 

Teksti: Sami Sallinen
Kuvat: Valio