Siirry sisältöön
Case 19.10.2023

EU:lta jättirahoitus: BiopSense kehittää syövän diagnostiikan tulevaisuutta

Suomalainen BiopSense sai ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä merkittävän eurooppalaisen miljoonarahoituksen Horisontti Euroopan EIC Transition Challenges -rahoitusinstrumentista. Yritys on kehittänyt laitteen, joka ratkaisee nestebiopsianäytteiden keräämiseen ja logistiikkaan liittyneet ongelmat. Nestebiopsia on menetelmä, jossa sikiöseulontaan tai syövän geneettiseen määrittämiseen ei tarvita tavanomaista neulanäytettä, vaan geneettinen määritys voidaan tehdä suoraan verinäytteestä.
BiopSense Oy
 • 2019 perustettu lääketieteen deeptech- eli syväteknologiaan ja syövän diagnostiikkaan keskittynyt kasvuyritys. Päätoimipaikka on Jyväskylässä.
 • Vuonna 2022 Euroopan unioni myönsi BiopSenselle 2,5 miljoonaa euroa EIC Transition Challenges -rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.
 • Innovaatio ratkaisee verinäytteiden käsittelyn automatisoinnin. Ratkaisu parantaa syöpähoitojen oikeaa kohdentamista ja vähentää seurantatutkimusten kustannuksia.
 • Puolet maailman nestebiopsian markkinoista ovat Yhdysvalloissa. Sektoreista suurimmat ovat sikiöseulonta (48%) ja syövän diagnostiikka (28%), joissa akateemisen ja kliinisen tutkimuksen osuudet ovat yhtälailla merkittäviä.
 • Yhtiö on saanut Business Finlandin Tempo- ja Co-Innovation -rahoitusta yhteensä noin 200 000 euroa.
Horisontti Euroopan EIC-rahoitus
 • EIC:n tavoitteena on tunnistaa ja tukea läpimurtoteknologioita sekä uusia innovaatioita, joilla on potentiaalia kansainväliseen skaalautuvuuteen. Yritysten näkökulmasta EIC tarjoaa uuden kanavan kansainvälisen rahoituksen hakemiseen ja yrityksen kansainvälistymiseen.
 • EIC koostuu kolmesta eri instrumentista: Pathfinder (research and deep tech projects), Transition (beyond proof of principle) sekä Accelerator (develop and scale-up).
  Transition-rahoitus on tarkoitettu vain niille hakijoille, joilla on ollut aiempi, tarkoin määritelty EU:n rahoittama tutkimushanke.
  Kaikissa kolmessa instrumentissa on avoimia (Open) ja temaattisia (Challenges) hakuja.

Tutustu Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) rahoituksiin

BiopSense aloitti toimintansa vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston spinout-yrityksenä. Sen innovatiivinen ratkaisu sopii sekä sikiöseulontaan että syövän diagnostiikkaan, missä se vähentää tutkimuskustannuksia ja parantaa syöpähoitojen oikeaa kohdentamista.

Yritykselle EU:sta vuonna 2022 myönnetty 2,5 miljoonaa on EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman alaista EIC Transition Challenges -rahoitusta. Euroopan Innovaationeuvosto (European Innovation Council, EIC) tarjoaa tukea läpi koko innovaatioketjun teknologiatutkimuksesta innovatiivisten teknologiasovellusten hyödyntämiseen. Rahoitusta myönnetään pääasiassa pk-yritysten nopeaan skaalaukseen ja kansainvälistymiseen.

 

Tuotekehitys turvattu vuosiksi

BiopSense on ollut aiemmin mukana kehittämässä tuotettaan useissa julkisrahoitteisissa hankkeissa ja seurannut aktiivisesti erilaisia rahoitusohjelmia niin kansainvälisesti kuin Suomenkin tasolla. Yritys päätti ennakkoluulottomasti hakea kilpailtua EIC-rahoitusta.

Yrityksen CEO:n, professori Marja Tiirolan mukaan rahoituksen saaminen on yrityksen toiminnan kannalta erittäin tärkeää: nämä 2,5 miljoonaa euroa mahdollistavat tuotteen kehityksen muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

– BiopSense kehittää niin sanottua deeptech-teknologiaa, jonka kehitystyö vaatii tavallisesti runsaasti resursseja. EU on yrityksen näkökulmasta paras mahdollinen rahoittaja, sillä yrityksen ei tarvitse vastineeksi luovuttaa osaomistusta ulkopuolisille rahoittajille liian varhaisessa vaiheessa, Tiirola havainnollistaa.

Yrityksen kehittämä laite helpottaa syövän geneettistä määrittämistä, sillä nykyisellään näytteiden lähettäminen Amerikan länsirannalla oleviin sekvensointilaboratorioihin tuo kustannuksia ja heikentää näytteiden laatua.

– Rahoituksen avulla keskitymme optimoimaan tuotteemme ominaisuuksia. Lisäksi luomme tuotteesta teollisen mallin, joka testataan kliinisillä kokeilla. Etenkin tuotteen teollistaminen on kallista, mikä korostaa ulkopuolisen rahoituksen tärkeyttä, Tiirola kuvaa.

Selkeä, mutta kilpailtu hakuprosessi

EIC:n Transition-rahoitusta voi hakea yksin tai osana isompaa konsortiota. Tiirolan mukaan rahoitus on erittäin kilpailtu, ja yritykselle sen saaminen oli kaikkea muuta kuin itsestään selvää. BiopSensen osallistumalla hakukierroksella mukana oli 292 hakijaa, joista 42 sai rahoitusta.

BiopSense sai apua eri tahoilta hakemuksensa valmistelussa. Yksityinen konsultti auttoi erityisesti sanoittamaan tuotteen markkinavaikuttavuutta hakemukseen.

Hakuvaiheessa yrityksen pitää onnistuneesti osoittaa tuotteelleen merkittävää kaupallista potentiaalia.

– Hakuvaiheessa yrityksen pitää onnistuneesti osoittaa tuotteelleen merkittävää kaupallista potentiaalia sekä painottaa juuri oikeita asioita. EIC:n kansainväliset arvioijat arvostavat tavanomaisista tiedeprojekteista poikkeavia asioita, kuten mahdollisuutta kentaurin kokoisen (valuaatio yli 100 M€) yrityksen syntymiseen sekä naisten merkittävää osuutta yrityksen johdossa, Tiirola toteaa.

Tiirola onkin sittemmin valittu EIC Ambassador -kollegioon, jossa on 40 eurooppalaista innovaattoria ja vaikuttajaa. Lähettiläiden tehtävänä on tuoda viestiä EIC:n ohjelmista akateemiseen ja yritysmaailmaan sekä vaikuttaa ohjelmien sisältöön.

Tiirola kehottaa vastaavista rahoituksista kiinnostuneita yrityksiä panostamaan erityisesti tuotteen markkinapotentiaalin selvittämiseen.

Jos hakija pääsee EIC Transition-hakuprosessin viimeiseen vaiheeseen eli arviointipaneelin eteen, on haastattelussa osattava vakuuttaa paneeli rahoitettavan projektin erinomaisuudesta ja suuresta skaalautuvuudesta. Varsinkin kokemattomammat pk-yritykset saattavat tarvita valmennusta tiukkoihin kysymyksiin vastaamiseen oman pitchauksen yhteydessä. BiopSense sai myös sparrausapua haastatteluun valmistautumisessa.

Rahoituksen hakemiseen saatavilla apua

Suomen Akatemiassa työskentelevä Tuomas Katajarinne on yksi Horisontti Euroopan kansallisista NCP-yhteyshenkilöistä (National Contact Point, NCP). Yhteyshenkilöt tarjoavat Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta yrityksille ja muillekin hakijoille maksutonta neuvontaa ja sparrausta.

Katajarinne tuntee hyvin EIC:n hakuprosessin ja hakemuksille asetetut vaatimukset. Hänen mukaansa suomalaisyrityksillä on täydet edellytykset menestyä myös kaikkein kilpailluimmissa EIC:n rahoitushauissa. Suomalaisyritykset hakevatkin rohkeasti EU:sta myönnettävää rahoitusta. Nämä yritykset ovat eri-ikäisiä erilaisilta osaamisalueilta ja hyvinkin erilaisin taustoin.

Suomalaisyrityksillä on täydet edellytykset menestyä myös kaikkein kilpailluimmissa EIC:n rahoitushauissa.

– Kaikki on itsestä ja omasta ideasta kiinni. Koska EIC-rahoituksen avulla EU haluaa tukea ja tunnistaa läpimurtoteknologioita ja niihin perustuvia innovaatioita, tulee hakijoiden tarjota omaa ideaansa tältä pohjalta, Katajarinne kertoo.

NCP-yhteyshenkilöt tarjoavat maksutonta neuvontaa ja auttavat hakuprosessin lisäksi projektinaikaisissa talous- ja raportointikysymyksissä. Heiltä saa myös tarkempaa tietoa EIC:n työohjelmasta eli rahoitussuunnitelmasta ja sen mukaisesti avautuvista rahoitushauista.

– Pyrimme auttamaan hakijoita muun muassa työohjelmien ja hakutekstien lukemisessa ja tulkinnassa. Yritykset voivat ymmärtää esimerkiksi niin sanotun perustutkimuksen hyvin eri tavalla kuin tutkijaorganisaatiot. Myös oikean rahoitusinstrumentin tunnistaminen tuottaa välillä haasteita, Katajarinne valottaa.

Suunnitelmissa tuotteen kaupallinen tuotanto

BiopSense on aikaisemmin ollut mukana useissa Business Finlandin rahoittamissa kehityshankkeissa. Näiden hankkeiden myötä yritys on myös päässyt hiomaan markkinapotentiaalinsa kuvaamista useaan otteeseen, mikä on omalta osaltaan auttanut Horisontti Eurooppa -ohjelman EIC-rahoituksen saamisessa.

Tiirolan mukaan rahoituksen saaminen on deeptech-yrityksille tuotekehityksen edellytys. Lähitulevaisuudessa yrityksen tarkoitus on varmistaa jatkorahoitus käynnissä olevalla rahoituskierroksella sekä käynnistää tuotteen kaupalliseen tuotantoon sopivien partnerien haku.


Kuvat: BiopSense Oy