Siirry sisältöön

Tähtäimessä markkinoita mullistavat tutkimustulokset

Euroopan Innovaationeuvosto EIC vauhdittaa uusien innovaatioiden syntyä tarjoamalla rahoitusta ja tukitoimia tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen ja skaalaamiseen.

Euroopan Innovaationeuvosto EIC (European Innovation Council) tarjoaa tukea koko innovaatioketjulle: korkeatasoisesta teknologiatutkimuksesta innovatiivisten teknologiasovellusten hyödyntämiseen sekä pääasiassa pk-yritysten nopeaan skaalaukseen ja kansainvälistämiseen asti.

Kaikki EIC:n kolme instrumenttia tarjoavat rahoitusta lähinnä tutkija- tai yrityslähtöisesti ilman temaattisia prioriteetteja (Open calls). Jokaiseen sisältyy kuitenkin myös joitakin temaattisia hakuja (Challenge calls), jotka edustavat strategisesti tärkeimpiä painopistealueita, kuten terveys, digitaaliset ratkaisut tai energia, ilmasto ja ympäristö. 

EIC Pathfinder

Tarjoaa rahoitusta monitieteisille konsortioille. Ne voivat hakea Pathfinder Open -rahoitusta uuden tai tulevaisuuden teknologiakehityksen varhaiseen tutkimushankkeeseen (TRL-tasot 1-4). Rahoitus voi olla enimmillään 3 milj. euroa. Työohjelmassa määritellyillä Pathfinder Challenge -aihealueilla on mahdollista hakea rahoitusta edellistä suuremmille tutkimushankkeille (noin 4-5 milj.euroa / hanke), joissa tutkimusyhteistyötä voidaan syventää strategisesti tärkeimmillä aihealueilla.

EIC Transition

Lupaavimpien EIC Pathfinder ja ERC Proof of Concept -projektien tutkimustulosten pohjalta voivat yksittäiset tahot tai pienet konsortiot hakea rahoitusta tutkimustulosten kaupallistamiseen ja markkinakelpoisuuden kehittämiseen (TRL-tasot 4-6). Transition-projektille voidaan myöntää rahoitusta enintään 2,5 milj. euroa millä tahansa aihealueella (Transition Open) tai strategisesti valituilla teknologia-aloilla (Transition Challenge).

EIC Accelerator

Tukimuotoinen rahoitus on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa.

Rahoitus on suunnattu ennen varsinaista kaupallistamisen vaihetta  tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Yritykset voivat hakea projekteilleen avustusrahoitusta mille tahansa aiheelle avoimista Open-hauista tai sitten määritellyille aiheille temaattisista Challenge- hauista. Yhden projektin rahoitus voi olla enintään 2,5 milj. euroa.

Lisäksi tukimuotoiseen rahoitukseen voidaan yhdistää pääomamuotoista rahoitusta varsinaisen kaupallistamisvaiheen toimiin.  Tämä Euroopan Investointipankin takaama pääomarahoitus voi olla suuruudeltaan enintään 15 milj. euroa. 

Palkinnot (EIC Prizes)

EIC suuntaa rahoitusta myös EU:n innovaatiopalkintoihin. EIC Prizes –palkintoluokkia on neljä.

EU:n palkinto naisinnovaattoreille - EU Prize for Women Innovators
Palkinto annetaan Euroopassa lahjakkaimmille naisyrittäjille, jotka ovat perustaneet menestyvän yrityksen ja tuoneet innovaation markkinoille.

Euroopan innovaatiopääkaupunki (iCapital) - The European Capital of Innovation Awards (iCapital)
Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta kaupunkien roolille paikallisina innovaatioekosysteemin katalysaattoreina ja kannustaa kehittämään läpmurtoinnovaatioita.

Euroopan innovaatiohankinnat - The European Innovation Procurement Awards
Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta julkisille ja yksityisille hankintaorganisaatioille Euroopassa siitä, miten ne edistävät innovaatioiden hankintaa ja innovatiivisia hankintatapoja.

Euroopan yhteiskunnalliset innovaatiot - The European Social Innovation Competition
Kilpailun tarkoituksena on edistää yhteiskunnallisten innovaatioiden potentiaalia tarjota ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä edistää kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopassa.

Perehdy työohjelmaan 

EIC-rahoituksen, instrumenttien ja palkintojen tarkemmat kuvaukset, hakuaikataulun ja budjetit löydät työohjelmasta (Work Programme). Ensimmäinen työohjelma kattaa vuodet 2021-2022, ja komissio on julkaissut sen Funding & Tenders -osallistujaportaalissa. Löydät sen myös oheisesta Lisätietoja-tietolaatikosta.

Ota
yhteyttä

NCP, EIC Accelerator

Hannele Halmetoja

Business Finland
+358 50 380 4814
hannele.halmetoja (at) businessfinland.fi

NCP, EIC Accelerator

Heini Günther

Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

NCP, EIC Pathfinder & Transition

Tuomas Katajarinne

Suomen Akatemia
+358 295 33 5067
tuomas.katajarinne (at) aka.fi

NCP, EIC Pathfinder & Transition

Timo Lehtinen

Suomen Akatemia
+358 295 33 5054
timo.lehtinen (at) aka.fi

komiteajäsen

Elina Holmberg

Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

Kustannusasiat & raportointi, projektien aloituspalaverit

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi