Siirry sisältöön

20/1

Haku 20.1.2020

EUREKA-haku Chilen, Ranskan ja Espanjan kanssa

Business Finland ja innovaatiorahoittajat CORFO, BPI FRANCE ja CDTI rahoittavat kahden tai useamman yrityksen yhteishankkeita, joissa osallistujina voi olla minimissään kaksi yritystä kahdesta maasta, mutta useampi organisaatio ja useampi maa sallitaan.

Haku on kaksivaiheinen, jossa aiehakemusten (Project Outlines, eli Stage 1) määräpäivä on 20.1.2020.


Hakusivu

  

Lisätietoja

Tom Warras
+358 50 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Haun järjestävät Business Finland ja Chilen, Ranskan ja Espanjan innovaatiorahoittajat. Tavoitteena on tukea yritysten yhteistä tuotekehitystä ja tutkimusta kaikilla aihealueilla. Hakemusten kohteena ovat innovatiiviset tuotteet ja sovellukset, jotka kehitetään sopiviksi ja valmiiksi kyseisten maiden markkinoille.

Kestävyys ja ilmastohaasteen ratkaiseminen ovat fokuksessa, ja aihealueet ovat:

  • Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
  • Kestävät kaupungit ja yhdyskunnat
  • Vastuullinen valmistus ja energiajakelu
  • Kaivosteollisuus
  • Vastuullinen tuotanto ja kulutus
  • Ilmastoteot
  • Elämää veden alla
  • Elämää maalla

EUREKA on yhteistyömalli, jossa yritykset eri maista voivat tarjota innovaatioprojektejaan (bottom up) ja saada tukea kansallisista innovaatiorahoituksen lähteistä käyttäen kansallisia tukimenettelyjä. Aiehakemusvaiheessa (Stage 1) hakeva konsortio jättää yhteisen aiehakemuksen eli projektiluonnoksen (Project Outline).

Aikataulu ja 2-vaiheisen haun askeleet

Kysymyksessä on 2-vaiheinen haku, ja vaihe 1 on projektiluonnos (Project Outline Stage, PO). PO-vaiheen määräpäivä on 20.1.2020. Hakijat jättävät yhden yhteisen aiehakemuksen eli projektiluonnoksen käyttäen EUREKA-lomaketta.

Projektiluonnos-hakemukset evaluoidaan kansallisesti. Jos hankkeessa on suomalaisia organisaatioita mukana, Business Finland osallistuu arviointiin. Suomalaisten osapuolten projektiosuudet evaluoidaan yrityskohtaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista PO-vaiheessa. Vastaavasti CORFO, BPI FRANCE ja CDTI evaluoivat kansalliset hakemuksensa, minkä jälkeen maat tekevät yhteisen johtopäätöksen.

Project Outline -arviointi valmistuu 14.2.2020 mennessä. Jos yhteinen evaluointi on suotuisa, hakijoita kehotetaan jättämään varsinainen hakemus Full Project Proposal (FPP). Suomalaisten osalta se tarkoittaa normaalia hakemusta Business Finlandin järjestelmään. Rahoituspäätös saadaan kevätkaudella 2020.

Rahoituskriteerit 

Projektin konsortio saa projektiin tukea kansallisilta rahoitusorganisaatioilta. Suomen osalta rahoituksen myöntää Business Finland, normaalein rahoituskriteerein. Rahoitus on avustusta tai tuotekehityslainaa.

Suosittelemme osallistumista aiehakuun (Project Outline Proposal), kun yrityksellänne on selvät tavoitteet yhteistyölle toisen maan yritysten kanssa, ja kun olette hahmottaneet millaisella kehitysprojektilla tavoitteeseen voisi päästä, siten että käytätte omia henkilöresursseja ja ostopalveluja.

Enterprise Europe Network voi auttaa kansainvälisten kumppaneiden haussa yhteishankkeisiin.
Yhteyshenkilö: Hannele Halmetoja, hannele.halmetoja (at) businessfinland.fi