Siirry sisältöön

13/11

Haku 13.11.2019

Korean, Ruotsin ja Suomen Eurostars-yhteishaku

Eurostars-haun teemoja ovat Smart Mobility, Smart Industry, Circular Economy, Smart Health ja Smart Energy

Haku on päättynyt!

Suomi, Etelä-Korea ja Ruotsi ovat aktiivisia Eurostars-maita. Tavoitteenamme on saada lisää hyviä Eurostars-hankkeita. Olemme avanneet Eurostars-esihakemuksille haun (hakulomake). Tarkoituksemme on kommentoida esihakemuksia (vaihe 1) ennen kuin varsinaiset hakemukset jätetään sisään Eurostars-hakuun helmikuussa 2020 (vaihe 2).  Tällä toimintatavalla pyritään varmistamaan varsinaisten hakemusten laatu ja menestymismahdollisuus  kansainvälisessä hakemusarvioinnissa.

Lisätietoa hausta Eurostars-sivuilla.

Prosessi voi johtaa yhteishankkeisiin

 • Korea – Ruotsi - Suomi
 • Korea – Suomi
 • Ruotsi – Suomi
 • Korea - Ruotsi

Eurostars-ohjelmassa rahoitetaan suuren markkinapotentiaalin omaavia kehittämishankkeita. Kehittämisen fokuksessa voi olla minkä tahansa teknologia-alueen innovatiivinen tuote, sovellus tai palvelu. Vaikka Eurostars-haut ovat avoinna kaikille teknologia-alueille, tämän esihaun fokuksessa ovat 

 • Smart Mobility
 • Smart Industry
 • Circular Economy
 • Smart Health
 • Smart Energy

Eurostars-ohjelmassa Business Finland rahoittaa kasvuyrityksiä, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun, joiden talous on kunnossa ja joilla on riittävä taloudellinen kapasiteetti hankkeen läpiviemiseen.

Aikataulu

 • Kommentoiva esihaku avattu 18.9.2019 (Vaihe 1)
 • Kommentoitavat esihakemukset Business Finlandiin 13.11.2019 mennessä, lomake löytyy täältä.
 • Palaute hakemusluonnoksista 4 viikon sisällä hakemusluonnoksen toimittamisesta.
 • Varsinainen Eurostars-hakemus jätetään 13.2.2020 mennessä EUREKA Sihteeristöön Brysseliin (vaihe 2).

Kriteeristö

 • Päähakija (koordinaattori) on pk-yritys jolla t&k-toimintaa
 • Projektissa on osallistujia vähintään 2 eri maasta.
 • Hankkeen vetäjä on pk-yritys, jolla t&k-toimintaa. Muut pk- ja suuret yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat hankkeessa partnereina tai alihankkijoina.
 • Vähintään 50% hankkeen kokonaiskustannuksista (poislukien alihankinnat) syntyy pk-yrityksissä, joilla t&k-toimintaa.
 • Hankkeessa voi olla teollisuusyrityksiä ja innovaatiotoimijoita useista maista kunhan niiden rahoitus on varmistunut joko kyseisen maan kansallisella tai hakijan omalla rahoituksella (self-funding).
 • Yhden maan tai yrityksen osuus kokonaiskustannuksista ei voi olla yli 75% projektin kokonaiskustannuksista.

Linkkejä: