Siirry sisältöön

Eurostars-ohjelma

Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Tietoa

Eurostarsista

Eurostars-ohjelma on 34 maan yhteisohjelma, jota hallinnoidaan Brysselin EUREKA-sihteeristöstä käsin osana kansainvälistä EUREKA-yhteistyötä. Projektien osallistujat tulevat aina kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. Hakemukset arvioidaan keskitetysti yhteisillä kriteereillä Business Finlandin rahoittaessa suomalaisosapuolia.

Business Finlandin kansainvälistyville yritysasiakkaille Eurostars-projektit ovat erinomainen vaihtoehto ja yhteistyökanava markkinaläheisyytensä ansiosta. Osallistujat saavat Eurostarsista vahvaa tukea yrityksensä kasvuun, löytävät uutta osaamista, uusia markkinoita ja voivat kasvattaa liiketoimintaansa. Osallistuminen Eurostarsiin herättää usein myös yksityisten sijoittajien mielenkiinnon.

Eurostars on tarkoitettu kasvaville pk-yrityksille

Kansainvälisen hankekonsortion vetäjänä on oltava kasvava pk-yritys, jonka on sijoitettava vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja kehitykseen (R&D performing SME). Pk-yritysten kustannusten on myös dominoitava koko projektibudjettia. Konsortion muita osallistujia voivat olla myös tutkimusorganisaatiot ja/tai suuret yritykset.

Suomalaisosapuolten rahoitus tulee Business Finlandilta. Rahoitus on avustusta ensisijaisesti pk- ja midcap-yrityksille (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa). Osallistuvien yritysten on oltava kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun ja joiden talous on kunnossa ja joiden taloudellinen kapasiteetti riittää kehityshankkeen läpivientiin. On suositeltavaa olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä Business Finlandiin (Eurostars koordinaattori matti.evola (at) businessfinland.fi tai yrityksenne asiakasvastaava).

Haku Eurostarsiin

Konsortiot voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta milloin tahansa ohjelman keston puitteissa. Kaksi kertaa vuodessa on koontipäivä Cut-off-Date, johon mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä. Huom! Nykyiselle Eurostars-ohjelmalle on suunniteltu vielä yksi hakukierros, cut-off Date 4.2.2021. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu noudattaen uuden Horizon Europe –puiteohjelman aikatauluja.

Projektikonsortion vetäjä tekee hakemuksen Eurostars-järjestelmään ja kaikki osallistujat täyttävät oman osuutensa. Koko hanke evaluoidaan Eurostarsissa riippumattomana kansainvälisenä asiantuntija-arviona perustuen hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

Suomen Eurostars-rahoitus

Kansainvälinen tutkimuksen ja liiketoiminnan asiantuntijoiden arviointipaneeli arvioi hakemukset ja pisteyttää ne (ranking). Arvioinnin läpäisseet projektit toteutuvat, kun kaikkien niihin osallistuvien osapuolten kansallinen rahoitus on varmistettu. Suomalaisosapuolille Business Finland tekee rahoituspäätökset ohjelmassa sovellettavien tukitasojen ja rahoitusehtojen mukaisesti.

Arviointi- ja rahoitusprosessi kestää noin neljä kuukautta.

Rahoitus Eurostarsiin

Rahoitus on avustusta erityisin Eurostars-ehdoin.

Business Finlandin hyväksymille t&k -työtä tekeville kasvuyrityksille myönnetään Eurostars-ohjelmassa 50 prosentin avustus pk-yrityksille ja 40 prosentin avustus alle 300 miljoonan euron liikevaihdon suuryrityksille (midcap). Muille t&k -työtä tekeville organisaatioille kuten suuryrityksille, kuntien yrityksille, liitoille jne. tukitaso on 40 prosenttia ja yrityskohtainen avustusmaksimi on 60 000 euroa. Yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada Eurostars-ohjelmassa rahoitusta Business Finlandista, jos kansainvälisessä konsortiossa on Eurostars-ehtojen mukaisesti pk-yritysten osuus vähintään puolet projektin koko budjetista. Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tukitaso on 70 prosenttia ja maksimi 70 000 euroa per organisaatio, tai jos suomalaisia Business Finlandin hyväksymiä t&k -työtä tekeviä pk-yrityksiä tai midcap-yrityksiä on mukana vähintään kaksi, maksimi on ollut 140 000 euroa

Projektien kesto on enintään kolme vuotta, ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

Hakemuksen teko ja ohjeistus: Eurostars

 

Ota yhteyttä

Eurostars-yhteyshenkilö, kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (Deputy NPC)
Matti Evola

+358 50 5577 835
matti.evola (at) businessfinland.fi

Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)
Tom Warras

+358 50 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi