Eurostars

Nopeammin kansainvälisille markkinoille.

Eurostars-ohjelma

Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Tietoa

Eurostarsista

Eurostars-ohjelma on 34 osallistuvan maan yhteisohjelma. Se on EUREKA-yhteistyön osa ja sitä hallinnoidaan Brysselistä. Hakemukset arvioidaan yhteisillä kriteereillä ja Business Finlandin roolina on rahoituksen järjestäminen. Business Finlandin kansainvälistyville yritysasiakkaille Eurostars-projektit ovat hyvä vaihtoehto ja yhteistyökanava markkinaläheisyytensä ansiosta. Projektien osallistujat tulevat kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. Osallistujat saavat Eurostarsista tukea yrityksensä kasvuun, löytävät uutta osaamista, uusia markkinoita ja voivat kasvattaa liiketoimintaansa. Osallistuminen Eurostarsiin herättää usein myös yksityisten sijoittajien mielenkiinnon.

Eurostars on tarkoitettu kasvaville pk-yrityksille

Projektin vetäjänä on oltava kasvava pk-yritys. Suomi rahoittaa Eurostars-ohjelmassa kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun ja joiden talous on kunnossa ja joiden taloudellinen kapasiteetti riittää kehityshankkeen läpivientiin.

Yrityksen on sijoitettava vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja kehitykseen (R&D performing SME). Tällaisten t&k-intensiivisten pk-yritysten on dominoitava koko projektibudjettia. Konsortion muita osallistujia voivat olla tutkimusorganisaatiot ja/tai suuret yritykset. Suomalaisosapuolten rahoitus tulee Business Finlandilta. Rahoitus on avustusta ja ensisijaisesti pk-yrityksille tai midcap-yrityksille  (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa).

Haku Eurostarsiin

Konsortiot voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta milloin tahansa vuoteen 2020 asti. Kaksi kertaa vuodessa on koontipäivä Cut-off-Date, johon mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä. Seuraava Cut-off-Date on 12.9.2019. Projektikonsortion vetäjä tekee hakemuksen Eurostars-järjestelmään ja kaikki osallistujat täyttävät oman osuutensa. Koko hanke evaluoidaan Eurostarsissa asiantuntija-arviona, joka perustuu hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

Kansainvälinen tutkimuksen ja liiketoiminnan asiantuntijoiden arviointipaneeli arvioi hakemukset ja pisteyttää ne (ranking). Projektit toteutuvat, kun osallistujien jäsenmaiden mahdollisuus rahoittaa projektia varmistetaan. Suomen osalta allokaatio vuonna 2017 oli 2,5 miljoonaa euroa hakukierrosta kohti. Kun suomalaisyritys ja muu organisaatio ovat läpäissyt arvioinnin, Business Finland tekee rahoituspäätöksen sovituin rahoitusprosentein ja rahoitusehtojensa mukaisesti.

Arviointi- ja rahoitusprosessi kestää noin neljä kuukautta.

Rahoitus Eurostarsiin

Rahoitus on avustusta sovituin Eurostars-ehdoin. Arvioinnissa menestyneiden projektien suomalaisosapuolet saavat Business Finlandin avustusta edellyttäen, että tuettava organisaatio on tukisäännösten mukaan rahoituskelpoinen ja että projekti on kooltaan ja luonteeltaan yritykselle sopiva.

Business Finlandin hyväksymille kasvuyrityksille (Defined as a Growth Company) avustus myönnetään sovitun tukitason mukaan: 50 prosenttia pk-yrityksille ja 40 prosenttia alle 300 miljoonan euron liikevaihdon suuryrityksille. Tätä suuremmille yrityksille yrityskohtainen maksimi on 60 000 euroa. Yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada Eurostars-rahoitusta Business Finlandista, jos konsortiossa on tutkimus- ja kehitysintensiivisten pk-yritysten osuus vähintään puolet projektin koko budjetista. Tukitaso on 60 prosenttia ja maksimi 60 000 euroa per organisaatio, tai jos suomalaisia Business Finlandin hyväksymiä pk-yrityksiä on mukana vähintään kaksi, maksimi on 120 000 euroa.

Projektien kesto on enintään kolme vuotta, ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla parissa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

Ota yhteyttä

Eurostars-yhteyshenkilö, kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)
Matti Evola

+358 50 5577 835
matti.evola (at) businessfinland.fi

Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)
Tom Warras

+358 50 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi