Siirry sisältöön

Eurooppalainen kumppanuus innovatiivisille pk-yrityksille – Eurostars-ohjelma

Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Eurostars
innovatiivisille

pk-yrityksille

Eurostars-ohjelma on 37 maan yhteisohjelma, jota hallinnoidaan Brysselin Eureka-sihteeristöstä osana kansainvälistä Eureka-yhteistyötä. Projektien osallistujat tulevat aina kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. Hakemukset arvioidaan keskitetysti yhteisillä kriteereillä Business Finlandin rahoittaessa suomalaisosapuolia.

Kansainvälistymistä tuotekehityksen avulla

Business Finlandin kansainvälistyville pk-yritysasiakkaille Eurostars-projektit ovat erinomainen vaihtoehto ja yhteistyökanava markkinaläheisyytensä ansiosta. Osallistujat saavat Eurostarsista vahvaa tukea yrityksensä kasvuun, löytävät uusia markkinoita ja voivat kasvattaa liiketoimintaansa.

Kansainvälisen hankekonsortion vetäjänä on oltava innovatiivinen pk-yritys. Konsortiossa on useimmiten osapuolia kahdesta tai kolmesta Eurostars-maasta, mutta laajemmatkin konsortiot hyväksytään. Projektiosapuolina myös tutkimuslaitokset, yliopistot ja suuryritykset ovat mahdollisia. Pk-yritysten kustannusten on dominoitava koko projektibudjettia, ja laskelmassa huomioidaan pk-yritysten budjettiosuudet ilman alihankintoja.

Suomalaisosapuolten rahoitus tulee Business Finlandilta. Rahoitus on avustusta ensisijaisesti pk- ja midcap-yrityksille (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa). Osallistuvien yritysten on oltava kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun ja joiden talous on kunnossa ja joiden taloudellinen kapasiteetti riittää kehityshankkeen läpivientiin. On suositeltavaa olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä Business Finlandiin.

Haku Eurostarsiin

Konsortiot voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta. Kaksi kertaa vuodessa on koontipäivä Cut-off-Date, johon mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä.

Eurostars-ohjelman syksyn 2024 hakukierros (Call 7) käynnistyy 12.7.2024 ja konsortioiden hakemukset tulee lähettää 12.9.2024 mennessä. Business Finland myöntää avustusta projektien suomalaisosapuolille osana syksyn 2024 hakua.  

Projektikonsortion vetäjä tekee hakemuksen Eurostars-järjestelmään ja kaikki osallistujat täyttävät oman osuutensa. Koko hanke arvioidaan Eurostarsissa riippumattomana kansainvälisenä asiantuntija-arviona perustuen hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

Kansainvälinen tutkimuksen ja liiketoiminnan asiantuntijoiden arviointipaneeli arvioi hakemukset ja pisteyttää ne (ranking). Arvioinnin läpäisseet projektit toteutuvat, kun kaikkien niihin osallistuvien osapuolten kansallinen rahoitus on varmistettu. Suomalaisosapuolille Business Finland tekee rahoituspäätökset ohjelmassa sovellettavien tukitasojen ja rahoitusehtojen mukaisesti.

Osallistumalla Eurostars-projektiin ja konsortion yhteiseen hakemukseen, suomalaiset hakijat antavat Business Finlandille oikeuden hakea Legal and Financial Viability Check -prosessin sekä Business Finlandin rahoituspäätösten tekemistä edellyttävät tiedot käytössämme olevista kansallisista järjestelmistä. 

Arviointi- ja rahoitusprosessi kestää kolme-neljä kuukautta.

Eurostars-projektien rahoitus

Rahoitus on avustusta erityisin Eurostars-ehdoin.

Business Finlandin hyväksymille innovatiivisille pk-yrityksille myönnetään 50 prosentin avustus ja 40 prosentin avustus alle 300 miljoonan euron liikevaihdon midcap-yrityksille. Suurille yrityksille tukitaso on 40 prosenttia ja yrityskohtainen avustusmaksimi on 60 000 euroa.

Myös yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada rahoitusta Business Finlandista, ja tukitaso on 70 prosenttia ja maksimi 70 000 euroa per organisaatio, tai jos suomalaisia Business Finlandin hyväksymiä t&k-työtä tekeviä pk-yrityksiä tai midcap-yrityksiä on mukana vähintään kaksi, maksimi on 140 000 euroa.

Projektien kesto on enintään kolme vuotta, ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

 

 

Eurooppalainen kumppanuus innovatiivisille pk-yrityksille / Eurostars on Eurekan kansallisten innovaatiorahoittajien ja EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteinen t&k-ohjelma. Eurostars-ohjelmaan osallistuu 37 eri maata. 

 

 

 

Ota yhteyttä

Eurostars-projektikoordinaattori

Markus Rankka

+358 46 9210 647
markus.rankka (at) businessfinland.fi