Siirry sisältöön

31/10

Haku 5.6.-31.10.2019

Tutkimushaku yrityksille: alustatalouden liiketoimintamallien kehittäminen

Tutkimushaun tarkoituksena on lisätä yritysten ymmärrystä alustatalouden liiketoimintamalleista. Haku on suunnattu kansainvälistä kilpailuetua tavoitteleville suomalaisille yrityksille.

Haku on päättynyt!

Tutkimushaku on suunnattu erityisesti kansainvälistä kilpailuetua tavoitteleville suomalaisille pk- ja Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR). Suuret yritykset voivat osallistua joko osana konsortiota tai omalla hankkeellaan. Rahoitettavat hankkeet liittyvät Business Finlandin AI Business -ohjelmaan. Tutkimushaun tarkoituksena on lisätä yritysten ymmärrystä alustatalouden liiketoimintamalleista.

Rahoitusta hakevilta yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa. Hakemusta jätettäessä yrityksellä on oltava selkeä ymmärrys liiketoiminta-alueesta sekä potentiaalisesta kumppaniverkostosta.

Rahoitus kohdistuu erityisesti projekteihin, joiden tavoitteena on synnyttää vähintään miljardin euron laajuisia liiketoimintaekosysteemejä.

Tutkimus voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen tai kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin.

Tutkimusprojektin välittömänä tuloksena ei saa syntyä valmista tuotetta tai palvelua. Tarkoitus on saada tietoa siitä, voidaanko alustatalouden ratkaisuilla saavuttaa merkittävää markkina-asemaa kumppaniverkoston kanssa.

Tutkimushankkeen sisältö

 1. Tutkittavassa ratkaisussa luodaan liiketoimintamalli ja API-rajapinta, joita vähintään yksi kumppani hyödyntää omaan liiketoimintaansa hankkeen aikana. 
 2. Jo hakemusvaiheessa pystytään kuvaamaan tutkimushypoteeseja, joiden mukaan kumppaniverkosto voi saavuttaa WIN-WIN-mallin. Perinteinen päämies-alihankkija-suhde ei ole tavoitteiden mukainen.
 3. Hakemusvaiheessa tutkittavaa liiketoimintakenttää tai -mallia on alustavasti hahmoteltu Value Propositionilla, Business Model Canvasilla tai vastaavalla verkostovaikutukset huomioivalla kuvausmenetelmällä (tämä on osa hakemuksen projektisuunnitelmaa). 
 4. Projektin työ koostuu:
 • Modernin alustatalouden liiketoimintamallien ja verkostossa tapahtuvan arvonmuodostuksen tutkimuksesta ja verifioinnista kumppanien kanssa.
 • Tutkimusprototyypin API/alusta-toteutuksen on oltava alle 50 % projektin kokonaiskustannuksista.
 • Projektin tuloksista on tuotettava erillinen dokumentti rahoittavalle taholle. Rahoittaja laatii tätä varten kuvauksen, jota raportoinnissa käytetään.

Tämän tutkimushaun hankkeissa rahoitetaan vain liiketoimintamallin tutkimista ja siihen liittyvän API-rajapinnan kehittämistä, ei yrityksen muuta kehitys- tai tutkimustoimintaa.

Tässä tutkimushaussa projektin minimikoko on 60 000 euroa. Pk-yritykset voivat saada avustusta enintään 50 % ja Midcap-yritykset enintään 40 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Ennakkoa ei makseta. Rahoitus on avustusta teolliseen tutkimukseen, ei de minimis -rahoitusta.

Projekti toteutetaan tiiviissä aikataulussa. Tyypillinen kesto on noin kuusi (6) kuukautta. Business Finland voi jatkorahoittaa kehitystyötä, mikäli ensimmäiselle vaiheelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Suurten yritysten osalta toteutusmalli (projektin koko ja kesto) sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Lisätietoja antaa Aki Parviainen (ks. yhteystiedot alla).

Hakemuksessa edellytetään, että hakija pystyy kuvaamaan selvästi:

 • Liiketoiminta-alue, johon pyritään tuottamaan disruptiivinen kumppaniverkoston liiketoimintamalli.
 • Alustava arvio saavutettavissa olevasta liiketoiminnan kokoluokasta, johon voidaan päästä kumppaniverkoston kanssa pitkällä tähtäimellä ja optimaalisessa tilanteessa.
 • Miten tutkimuksen tuloksia arvioidaan, ja mitkä ovat onnistuneen projektin konkreettiset ja mitattavat tavoitteet.

Näin haet

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa (deadline 31.10.2019) hakija kuvaa yleisesti tutkimushankkeen sisällön yhteydenottolomakkeella ja keskustelee Business Finlandin asiantuntijan kanssa.
Siirry yhteydenottolomakkeeseen tästä >>

Vinkkejä yhteydenottolomakkeen täyttöön

Tässä tutkimushaussa haetaan kokonaisuuksia, joissa vaikutukset tulevat suuremman verkoston kautta. Kuvaa yhteydenottolomakkeessa alla mainittuihin kenttiin lyhyesti mihin laajempaan kokonaisuuteen tekeminen liittyy ja minkä osan verkoston tarpeesta yrityksesi on ratkaisemassa.

KENTTÄ: Mitä yrityksessäsi on tähän mennessä tehty ja mitä yrityksessäsi halutaan tehdä seuraavaksi?

 • Millainen on asiakkaan tarve verkostossa ja millainen toteuttajaverkosto on kyseessä?
 • Mikä on/olisi yrityksesi osa ko. kokonaisuudessa? Millä tavalla yrityksesi tällä hetkellä toimii ko. liiketoiminta-alueella?

KENTTÄ: Mitkä ovat yrityksesi kansainvälisen liiketoiminnan kasvutavoitteet ja mitkä ovat suunnitelmasi niiden saavuttamiseksi?

 • Kuvaa millaista liiketoimintaa tämä verkosto voisi parhaimmillaan tehdä (montako miljardia € / vuosi)

KENTTÄ: Mitä apua konkreettisesti tarvitset?

 • Kerro lyhyesti mitä tutkimusprojektissa on tarkoitus selvittää ja mitä projektissa tehdään? Arvioi projektin kokonaiskustannus ja kesto yrityksesi osalta. Aloita sanoilla: 'Alustatalouden tutkimushanke'
Haun toinen vaihe

Toiseen vaiheeseen päässeet hakijat täyttävät sähköisessä asiointipalvelussa varsinaisen hakemuksen. Hakemukseen on liitettävä projektisuunnitelma sekä edellä mainittu kuvausmenetelmä, kuten Business Model Canvas.
Siirry sähköiseen asiointipalveluun tästä >>

Business Finland järjestää lyhyitä koulutuksia Business Model Canvasin täyttämisestä.

Lisätietoja tutkimushausta

Manu Setälä
Senior Advisor
Business Finland
manu.setala (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 910

Outi Keski-Äijö
Program Manager
Business Finland
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 663

Aki Parviainen (suuret yritykset)
Senior Advisor
Business Finland
aki.parviainen (at) businessfinland.fi
+358 50 3511 354