Siirry sisältöön

Uutta arvoa tekoälystä ja alustataloudesta

Ohjelma päättyi joulukuussa 2021. Ohjelman tavoitteena oli nostaa Suomi maailman parhaaksi paikaksi kehittää ja hyödyntää tekoälyä ja alustataloutta liiketoiminnassa.

Ohjelman
kuvaus

Tiedote: AI Business -ohjelma vauhditti suomalaisten tekoäly-yritysten kehitystä ja kansainvälistä kasvua

Kohderyhmät

AI Business -ohjelma oli tarkoitettu kaikille suomalaisille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yritykset pystyivät hakemaan rahoitusta joko omaan yksittäiseen kehityshankkeeseen tai yhteiseen kehityshankkeeseen muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ohjelman kohderyhmänä olivat myös tutkimusorganisaatiot, jotka tutkivat yhdessä yritysten kanssa tekoälyä ja alustataloutta sekä julkiset toimijat, jotka kehittävät innovatiivisia julkisia palveluja hankinnan keinoin yhteistyössä yritysten kanssa.

Palvelut

Yrityksille:

 • Rahoitusta tekoäly- ja alustataloustutkimukseen, tuotteiden ja palvelujen arvon kasvattamiseen tekoälyn ja alustatalouden keinoin sekä uusien disruptiivisten palvelujen kehittämiseen
  • Esimerkiksi tutkimuksellisten tekoälyä hyödyntävien Proof-of-Concept-hankkeiden rahoitus.
 • Tukea osaamisen kehittämiseen (AI Breakfast -tilaisuudet verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen, yhteistilaisuudet verkostoitumiseen muiden Business Finlandin ohjelmien kanssa)
 • Kansainvälisiä verkostoja ja uusia kumppanuuksia sekä tietoa sopivista EU-rahoituksesta
 • Pk- ja startup-yrityksille tarjottiin maksutonta laskentakapasiteettia merkittävissä Business Finlandin rahoittamissa tutkimusprojekteissa. Laskentapalvelun tarjosi Tieteen tietotekniikan keskus CSC
 • Uutta tietoa tekoälystä ja alustataloudesta
 • Markkinatietoa valikoiduista markkinoista ja kohderyhmistä
 • Ohjelma pyrki edistämään kansainvälisiä investointeja Suomeen

Tutkimusorganisaatioille:

 • Rahoitusta ja yrityksiä tutkimuskumppaneiksi esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin: nykyisten tekoälyteknologioiden puutteita ratkaisevat uudet teknologiat (esim. pienempi datan määrä, läpinäkyvyys, helppokäyttöisyys), luonnollisten kielten prosessointi (erityisesti kieliriippumattomat ratkaisut), ihmisen ja tekoälyn optimoitu yhteistoiminta, alustatalouden uudet liiketoimintamallit ja tekoälyn soveltaminen uusille alueille
 • Verkostoitumista tutkimusprojektien välillä

Julkisille toimijoille:

 • Uutta tietoa tekoälystä ja alustataloudesta
 • Rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin
 • Asiantuntemusta ja verkottamista alan toimijoihin yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa

Nelivuotisen ohjelman (2018-2021) laajuus oli yli 200 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus oli noin puolet. Lisäksi Kasvumoottori-rahoitusta hyödynnettiin digitaalisten alustojen kehittämiseen.

Tavoitteet

 • Lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta luomalla uusia tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvia innovaatioita
 • Kasvattaa tekoälyteknologioiden ja digitaalisten alustojen osaamista yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa
 • Edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä digitaalisilla alustoilla innovaatioiden synnyttämiseksi
 • Tehostaa julkisen sektorin tuottavuutta kannustamalla tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvien innovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • Rakentaa Suomeen alustataloutta ja tekoälyä hyödyntäviä innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä ja tehdä Suomesta globaalisti houkutteleva kohde sijoituksille

Ota
yhteyttä

Head of AI Business

Outi Keski-Äijö

+358 50 5577 663