Siirry sisältöön

5/3

Haku 13.1.-5.3.2020

Research to Business – rahoitusta tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen valmisteluun, haku 1/2020

Lähetä hakemukset viimeistään to 5.3.2020 klo 23:59 mennessä

Lisätietoja

Jaana Rantanen
+358 50 3962 923
jaana.rantanen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Business Finlandin rahoituspalvelua Tutkimuksesta uutta liiketoiminta (TUTLI) on uudistettu vuoden 2020 alussa ja samalla sen nimi on muuttunut. Rahoituspalvelun uusi nimi on Research to Business.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa tutkimuksesta syntyvien ideoiden kaupallistamista.

Uudistuksen myötä Business Finland ja hakija sopivat rahoitettaville projekteille 3-5 kaupallistamisen valmisteluun liittyvää konkreettista mitattavaa tavoitetta, jotka perustuvat projektisuunnitelmaan ja hakijan ehdotuksiin. Voimme harkintamme perusteella rahoittaa projekteja 1-2 jaksossa, jolloin jaksossa saavutetut tulokset vaikuttavat rahoituksen jatkumiseen. Projektin ohjausryhmän tehtävänä on jatkossa seurata projektin tavoitteiden toteutumista ja että kaupallistamisen valmisteluun käytetään vähintään 40% hyväksyttävistä kustannuksista.

Jatkossa tuomme rahoituksen rinnalle myös erilaisia kaupallistamisen valmistelua tukevia palveluja ja tapahtumia, joissa tiimit voivat verkostoitua ja kartoittaa sijoittajien ja muiden tahojen kiinnostusta sekä markkinamahdollisuuksia. Lisäksi avaamme DealFlow Finland -työkalumme loppuvaiheessa oleville Research to Business -projekteille kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen herättämiseksi.

Hakuilmoitus

Business Finland rahoittaa Research to Business -haussa julkisten tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tekee kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimusidean mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat, jotka voivat johtaa liiketoimintaan joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai jo olemassa olevassa yrityksessä.

Business Finlandin rahoitustaso on 70% hyväksytyistä kustannuksista.

Tämä haku on vuoden 2020 päähaku.

Hakemusten arvioinnissa tarkastelemme seuraavia asioita:

 • Tavoiteltavan liiketoiminnan laajuus
 • Projektin vaikutukset merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Projektitiimi, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö
  • Erityisesti kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden kokemus ja osaaminen
 • Projektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuus
 • Projektisuunnitelman sisältämä kaupallistamispolku ja sen realistisuus
  • toimenpiteet, väli- ja lopputavoitteet
 • Ohjausryhmän kokoonpano ja osaaminen

Lisäksi edellytämme, että

 • Hakijalla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, edellytetään, että hakemus on prosessin arvioima ja hyväksymä.
 • Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.

Arvioinnissa huomioimme rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Rahoituskelpoisia toimia kaupallistamisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • ennakkouutuustutkimukset ja muut teollisoikeuksiin ja toiminnanvapauteen liittyvät selvitykset
 • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (Proof of Relevance)
 • asiakasarvon määrittäminen, markkinatutkimukset, asiakaskartoitukset
 • kilpailevien ratkaisujen kartoitukset
 • kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien ja potentiaalisten rahoittajien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • idean aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei ylläpitokustannukset)
 • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennukset

Hakeminen

Hakemukset pyydetään jättämään Business Finlandin asiointipalvelun kautta viimeistään to 5.3.2019 klo 23:59. Mikäli hakija haluaa hakea projektin rahoitukseen EAKR-rahoitusta, tulee hänen merkitä siitä tieto hakemuksen Perustiedot-sivulla olevaan viitetietokenttään.

Usein kysytyt kysymykset

 • Miten pitkä Research to Business -projekti voi olla?
  Research to Business -projektien kesto vaihtelee tyypillisesti 12 - 24 kuukauteen riippuen projektin toimialasta ja idean valmiusasteesta.

 • Mitä Research to Business -projektirahoituksella voi tehdä?
  Projektissa voi valmistella tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tehdä kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta.

 • Voiko projektiin sisällyttää perustutkimusta?
  Research to Business -projektit on tarkoitettu perustutkimuksen jälkeen tapahtuvaan tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun, ei enää perustutkimukseen. Kaupallistamisen valmistelua varten tehtävää soveltavaa tutkimusta voi tehdä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti.

 • Voiko projektissa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman?
  Ei voi. Sen sijaan liiketoimintasuunnitelman taustalla olevia asioita voi selvittää tutkimuksen keinoin.

 • Voiko projektissa olla yhteydessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa?
  Kyllä. Kaupallistamisen valmistelussa on tärkeää selvittää, mitä ongelmia tai tarpeita potentiaalisilla asiakkailla on. Sen voi tehdä esim. haastattelujen ja asiakasrajapinnassa tehtävien proof of concept -testien avulla.

 • Voiko projektissa tehdä tuotekehitystä?
  Ei voi. Projektissa voi tehdä tutkimuksellisen idean toiminnallisuuden todentamisen (proof of concept). Valmiita myytäviä tuotteita asiakkaille ei kuitenkaan voi tehdä.

 • Miten toimin, jos tutkimusorganisaatiossani ei ole innovaatio-/kaupallistamisyksikköä?
  Ota yhteyttä tutkimusorganisaatiosi tutkimuksesta vastaavaan johtajaan ja/tai Business Finlandin yhteyshenkilöön.

 • Voiko startup-yrityksen perustaa ennen Research to Business -projektin päättymistä?
  Mikäli projektin tavoitteena on startup-yrityksen perustaminen, projektin tavoitteet on saavutettu, jolloin rahoitus lopetetaan.

 • Mikä rooli projektin ohjausryhmällä on?
  Research to Business -projektin ohjausryhmä on neuvoa-antava elin. Ohjausryhmä seuraa, että projektia toteutetaan hyväksytyn suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti ja että vähintään 40% projektin kustannuksista käytetään kaupallistamisen valmisteluihin.

 • Miksi Research to Business -projektin rahoitus voidaan vaiheistaa?
  Vaiheistetut Research to Business -projektit sisältävät yleensä merkittäviä riskejä sekä epävarmuuksia, joita yritetään hallita etenemisen välitarkasteluilla. Mikäli projekti ei etene tavoitteiden mukaisesti, rahoitusta ei jatketa.