Siirry sisältöön

16/9

Haku 12.5.-16.9.2020

Research to Business – rahoitusta tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen valmisteluun, haku 2/2020

Jätä hakemus viimeistään keskiviikkona 16.9.2020 klo 23:59.

Lisätietoja

Jaana Rantanen
050 396 2923
jaana.rantanen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Business Finlandin tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun tarkoitettua rahoituspalvelua uudistettiin vuoden 2020 alussa ja samalla palvelun nimi muutettiin Research to Business -palveluksi.

Research to Business tarjoaa nyt rahoituksen lisäksi kaupallistamisen valmistelua tukevia palveluja ja tapahtumia. Vuoden toinen rahoitushaku avautuu nyt ja päättyy 16.9.2020.

Hakuilmoitus

Business Finland rahoittaa Research to Business -haussa julkisten tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tekee kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimusidean mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat, jotka voivat johtaa liiketoimintaan joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai jo olemassa olevassa yrityksessä.

Business Finlandin rahoitustaso on 70% hyväksytyistä kustannuksista.

Tämä on vuoden 2020 täydentävä haku.

Hakemusten arvioinnissa tarkastelemme seuraavia asioita:

 • Projektitiimin osaaminen ja sitoutuminen, erityisesti kaupallistamisen valmistelusta vastaavien henkilöiden kokemus, osaaminen ja sitoutuminen
 • Tavoitellun liiketoiminnan laajuus
 • Projektin vaikutukset merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Projektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuus ja kypsyysaste
 • Projektisuunnitelman sisältämä kaupallistamispolku ja sen realistisuus: toimenpiteet, väli- ja lopputavoitteet
 • Ohjausryhmän kokoonpano ja osaaminen

Lisäksi edellytämme, että

 • Hakijalla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, edellytämme, että hakemus on prosessin arvioima ja hyväksymä.
 • Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.
 • Vähintään 40% projektin hyväksyttävistä kustannuksista käytetään kaupallistamisen valmisteluun.

Huomioimme arvioinnissa rahoituksesta kilpailevat muut hakemukset.

Rahoituskelpoisia toimia kaupallistamisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • ennakkouutuustutkimukset ja muut teollisoikeuksiin ja toiminnanvapauteen liittyvät selvitykset
 • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (Proof of Relevance)
 • asiakasarvon määrittäminen, markkinatutkimukset, asiakaskartoitukset
 • kilpailevien ratkaisujen kartoitukset
 • kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien ja potentiaalisten rahoittajien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • idean aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei ylläpitokustannukset)
 • projektia edistävät kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennukset

Hakeminen

Hakemukset pyydetään jättämään Business Finlandin asiointipalvelun kautta viimeistään keskiviikkona 16.9.2020 klo 23:59.

Hakemukseen tulee liittää projektisuunnitelma (suositus max 25 sivua), jossa kuvataan selkeästi:

 • kaupallistamisen valmistelun toimenpiteet ja resurssointi
 • kaupallistamista tukevan soveltavan tutkimuksen toimenpiteet ja resursointi
 • n. 6 - 9 kuukauden kohdalle ehdotetut välitavoitteet sekä lopputavoitteet

Hae rahoitusta Business Finlandin asiointipalvelussa

Lue lisää Research to Business -rahoituksesta

Usein kysytyt kysymykset 

Miten pitkä Research to Business -projekti voi olla?
Research to Business -projektien kesto vaihtelee tyypillisesti 12 - 24 kuukauteen riippuen projektin toimialasta ja idean valmiusasteesta.

Mitä Research to Business -projektirahoituksella voi tehdä?
Projektissa voi valmistella tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tehdä kaupallistamista tukevaa soveltavaa tukemista.

Voiko projektiin sisällyttää perustutkimusta?
Research to Business -projektit on tarkoitettu perustutkimuksen jälkeen tapahtuvaan tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun, ei enää perustutkimukseen. Kaupallistamisen valmistelua varten tehtävää soveltavaa tutkimusta voi tehdä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti.

Voiko projektissa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman?
Ei voi. Sen sijaan liiketoimintasuunnitelman taustalla olevia asioita voi selvittää tutkimuksen keinoin.

Voiko projektissa olla yhteydessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa?
Kyllä. Kaupallistamisen valmistelussa on tärkeää selvittää, mitä ongelmia tai tarpeita potentiaalisilla asiakkailla on. Sen voi tehdä esim. haastattelujen ja asiakasrajapinnassa tehtävien proof of concept -testien avulla.

Voiko projektissa tehdä tuotekehitystä?
Ei voi. Projektissa voi tehdä tutkimuksellisen idean toiminnallisuuden todentamisen (proof of concept). Valmiita myytäviä tuotteita asiakkaille ei kuitenkaan voi tehdä.

Miten toimin, jos tutkimusorganisaatiossani ei ole innovaatio-/kaupallistamisyksikköä, joka arvioi ideaani?
Ota yhteyttä tutkimusorganisaatiosi tutkimuksesta vastaavaan johtajaan ja/tai Business Finlandin yhteyshenkilöön.

Voiko startup-yrityksen perustaa ennen Research to Business -projektin päättymistä?
Mikäli projektin tavoitteena on startup-yrityksen perustaminen, projektin tavoitteet on saavutettu, jolloin rahoitus lopetetaan.

Mikä rooli projektin ohjausryhmällä on?
Research to Business -projektin ohjausryhmä on neuvoa-antava elin. Ohjausryhmä seuraa, että projektia toteutetaan hyväksytyn suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti ja että vähintään 40% projektin kustannuksista käytetään kaupallistamisen valmisteluihin.

Mitä hyötyä Research to Business -projektin rahoituksen vaiheistuksesta on?
Research to Business -rahoituksella on tarkoitus selvittää, voiko tutkimusidean pohjalta rakentaa kansainvälistä merkittävää liiketoimintaa. Projektin tuloksia kannattaa arvioida myös kesken projektin, jotta voidaan tarkistaa, ovatko projektin lopputavoitteet saavutettavissa eli mahdollisuus liiketoimintaan edelleen olemassa. Vaiheistetut projektit sisältävät yleensä merkittäviä riskejä sekä epävarmuuksia, joita yritetään hallita välitarkastelulla. Mikäli projekti ei etene tavoitteiden mukaisesti tai liiketoiminnan edellytykset huonolta, rahoitusta ei jatketa.

Voiko vastuullinen johtaja nostaa projektilta palkkaa?
Vastuullisen johtajan tehtävänä on johtaa projektia. Vastuullinen johtaja ei voi kohdentaa johtamisesta aiheutuvia suoria kustannuksia projektille. Mikäli vastuulliseksi johtajaksi nimetyn henkilön on välttämätöntä toimia projektissa myös tutkijana, tutkijan työstä aiheutuvat suorat kustannukset voidaan kohdentaa projektille. Suosituksemme on, että vastuullinen johtaja ei toimisi projektissa tutkijana.

Miten kahden tutkimusorganisaation rinnakkaishankkeissa huomioidaan 40% kaupallistamisen valmistelu?
Rinnakkaishankkeissa molempien tutkimusorganisaatioiden projektisuunnitelmissa pitää vähintään 40% kustannuksista kohdentua kaupallistamisen valmisteluun.