Siirry sisältöön

4/3

Hakuaika 20.12.2021-4.3.2022

Energiainvestointitukien ensimmäinen haku

Työ- ja elinkeinoministeriön haku

 

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa.

 

Ensimmäisen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 4.3.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti hausta infotilaisuuden 14.1.2022.

Tallenne ja materiaalit infotilaisuudesta

Usein kysytyt kysymykset hakua koskien

Haku on päättynyt!

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa.

Tuettavat hankkeet

Tukiohjelma on kohdistettu seuraaviin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman pilari 1:n mukaisiin investointeihin, joiden on valmistuttava viimeistään 30. kesäkuuta 2026:

1) Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1)
2) Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2)
3) Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1)
4) Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2)

Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1112/2021.

Hakukierros suuren kokoluokan energiainvestointeihin

Ensimmäisellä hakukierroksella tuetaan vain sellaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa.

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden:

  • energia- ja päästövaikutuksia,
  • kustannustehokkuutta,
  • toteutettavuutta,
  • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa,
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Ehdot 

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointien erityiset tukikelpoisuusehdot ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen.

Tuettavien hankkeiden tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia. Hankkeet eivät saa sisältää toimia, jotka sisältyvät Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (2021/0317) liitteessä määriteltyyn poissulkemisluetteloon. Hankkeiden tulee noudattaa Euroopan Unionin ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on saatavissa hakuohjeista.

Tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyy myös muita erityisiä ehtoja sekä tuen saajalle asetettavia velvollisuuksia, jotka on määritelty asetuksessa ja tarkemmin kuvattu hakuohjeissa.

Hakeminen

Ensimmäisen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 4.3.2022.

Tukea haetaan Business Finlandin kautta. Rahoitushakemus voidaan jättää Business Finlandin Asiointipalvelussa.

Rahoitusta haetaan energiatuki -hakemuksella. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Energiainvestointituki. Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet.

Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakuohjeet (pdf) päivitetty 8.2.2022

Hakulomake (pdf)

Ensimmäisen hakukierroksen hakemukset käsitellään Työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta. Tavoitteena on, että ensimmäiset tukipäätökset tehdään keväällä 2022.

Valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö

Juho Korteniemi, johtava asiantuntija (ohjelmakokonaisuus, energia)
puh. 029 504 7054

Jyrki Alkio, johtava asiantuntija (ohjelmakokonaisuus, teollisuus)
puh. 029 504 7103

Ossi Paanala, erityisasiantuntija (hankekäsittely)
puh. 029 504 7310

Saara Ylikraka, erityisasiantuntija (juridiikka)
puh. 029 504 7321

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.

  #KestäväKasvu