Siirry sisältöön

16/9

Haku 4.4.-16.9.2022

Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Rahoitushaku matkailualan kestävyyden ja digitaalisuuden tukemiseen.

Lisätiedot

Yrityshankkeet: tuija.tommila (at) businessfinland.fi, 0400 472 070

Tutkimus- ja yhteishankkeet: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Hakuinfo

RRF-hakuinfon 8.3.2022 esitykset

RRF-hakuinfon 8.3.2022 tallenne

Haku

Katso koko hakuteksti (pdf)

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility) ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa.

Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden edellytetään olevan sopusoinnussa kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa sekä edistävän matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

  • matkailijoiden viipymän pidentäminen,
  • ympärivuotisuus ja
  • uudet asiakasryhmät.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Yksittäisten yritysten hankkeet

Rahoitettavan kehityshankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa. Business Finland myöntää yritykselle avustuksena rahoitusta 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, joten avustuksen enimmäismäärä on 50 000 euroa. Rahoitus on de minimis -tukea. 

Yhteishankkeet

  • Co-Innovation Light -yhteishankemalli

Business Finland voi myöntää rahoitusta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeille. Kaikki osapuolet hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin.
Yritysten rinnakkaisten kehityshankkeiden hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa ja niitä rahoitetaan maksimissaan 50 000 euron de minimis -ehtoisella avustuksella.

  • Tutkimushankkeet

Haussa rahoitusta voidaan myöntää myös tutkimusorganisaatioiden toteuttamille tutkimushankkeille. Hakijana voi olla yksi tai useampi tutkimusorganisaatio yhdessä. Kaikki osallistuvat tahot hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin

Miten rahoitusta haetaan?

Ota aina ensin yhteyttä Business Finlandiin. Keskustelu ennen rahoitushakemuksen jättämistä auttaa sinua nopeammin eteenpäin.

Yrityshankkeet: tuija.tommila (at) businessfinland.fi 0400 472070

Tutkimus- ja yhteishankkeet: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Hakemukseen liitetään projektisuunnitelma. Jos sinulla ei ole valmista projektisuunnitelmaa, voit käyttää runkona projektisuunnitelmamallia: Tempo-projektisuunnitelman ohje ja mallipohja (docx).

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuaikataulu

  1. Yksittäisten yritysten haku käynnistyy 1.3.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.4.2022. Yksittäisten yritysten haku on päättynyt.
  2. Yhteishankkeiden osalta haku käynnistyy 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022.

Yritysten osalta haku keskeytetään 20.6.-31.7 väliseksi ajaksi Tempo-hakemuspalvelun tauon vuoksi.

Tarvittaessa voidaan avata toinen hakukierros keväällä 2023. Päätös asiasta ja sovellettavasta toteutusmallista tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2024.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

#KestäväKasvu

Tämä hakuilmoitus on parhaillaan Euroopan komission tarkastettavana. Hakuilmoituksen sisältöä saatetaan haun aukioloaikana muuttaa, mikäli komissio tätä edellyttää.