29/4

Ansökan 1.3.-29.4.2022 och 4.4.-16.9.2022

Ansökan om finansiering som stöder hållbar tillväxt och digitalisering inom turistsektorn

Ansökan om finansiering som stöder hållbarhet och digitalisering inom turistsektorn.

Mer information

Enskilda företags projekt

Kontakta: tuija.tommila (at) businessfinland.fi

Gemensamma projekt

Kontakta: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

 

Ansökan

Se hela ansökningstexten (pdf).

Finansieringsansökan genomförs av Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av Europeiska unionens återhämtningsinstrument RRF (Recovery and Resilience Facility). Programmets syfte är att bygga upp ett miljövänligare och mer digitalt samhälle.

Målet är att på lång sikt öka turistsektorns FUI-intensitet och stärka samarbetet mellan turistföretag och forskningsorganisationer. De projekt som ska finansieras ska vara förenliga med målen för hållbar turism och grön omställning samt bidra till utvecklingen och utnyttjandet av digitala lösningar inom turistsektorn. De önskade resultaten måste syfta till att utveckla och tillämpa nya digitala lösningar i förhållande till nuvarande praxis inom den finska turistnäringen.

Finansieringen ska särskilt främja följande teman:

  • förlängning av turistsäsongen,
  • året runt-verksamhet och
  • nya kundgrupper.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Enskilda företags projekt

De godkända totalkostnaderna för ett projekt som finansieras är högst 100 000 euro. Business Finland beviljar företaget 50 procent av de godkända totalkostnaderna i bidrag, vilket innebär att bidragets maximibelopp är 50 000 euro. Finansieringen är de minimis-stöd.

Gemensamma projekt

  • Co-Innovation Light – modell för gemensamma projekt

Business Finland kan bevilja finansiering för gemensamma projekt mellan företag och forskningsorganisationer. Alla parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive andel.
De totala godkända kostnaderna för parallella utvecklingsprojekt för företag får uppgå till högst 100 000 euro och finansieras med högst 50 000 euro de minimis-stöd.

  • Forskningsprojekt

I ansökan kan finansiering också beviljas för forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer. Den sökande kan vara en eller flera forskningsorganisationer tillsammans. Alla deltagande parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive andel.

Hur ansöker man om finansieringen?

Enskilda företags projekt

Kontakta: tuija.tommila (at) businessfinland.fi

Gemensamma projekt

Kontakta: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Projektplanen bifogas ansökan. Om du inte har en färdig projektplan kan du använda projektplansmallen som ram. Tempo projektplan hjälp och mall (docx).

Fyll i grundläggande information om den sökande och ansökan i Business Finlands nätservice.

Tidsplan för utlysningen

  1. Ansökningstiden för enskilda företag inleds den 1 mars 2022 och ansökningarna ska lämnas in senast den 29 april 2022.
  2. Ansökningstiden för gemensamma projekt inleds den 4 april 2022 och avslutas den 16 september 2022.

För företag kommer ansökningstiden att avbrytas från 20 juni till 31 juli på grund av ett avbrott i Tempo ansökningstjänst.

Vid behov kan en andra ansökningsomgång öppnas våren 2023. Beslut om detta och den tillämpliga genomförandemodellen fattas före utgången av 2022.

Projekt som i denna ansökan finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 2024.

Bekanta dig med Finlands program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt

Denna ansökan granskas för närvarande av Europeiska kommissionen. Innehållet i ansökan kan ändras senare om kommissionen så begär.