Siirry sisältöön
Uutinen 24.08.2021

Suomen valmistava teollisuus polkee paikallaan – ilmastonmuutoksen torjunnasta uusi kilpailutekijä

Business Finlandin Sustainable Manufacturing -ohjelma tähtää kotimaisen valmistavan teollisuuden uudistamiseen sekä ympäristöllisessä että liiketaloudellisessa mielessä. Keskeistä on tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen vastaamaan teollisen tuottavuuskehityksen ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.

Kotimaisen valmistavan teollisuuden tuottavuuskehitys on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana vaihtelevaa. 2000-luvun alun erinomainen kehitys katkesi vuoden 2008 finanssikriisistä käynnistyneeseen talouden syöksykierteeseen, joka päättyi vasta vuonna 2014. Syöksyä seurasi muutama kasvun vuosi, jonka jälkeen tahti on kuitenkin hidastunut. Vuodesta 2017 lähtien teollisuuden tuottavuuskehitys on polkenut paikallaan.

Kilpailijamaiden tahdista jäänyt tuottavuuskehitys rapauttaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Samaan aikaan teollisuus on uudenlaisen haasteen edessä, sillä edes laadukkain ja halvin ei enää riitä – asiakkaat, kauppakumppanit ja omistajat vaativat yrityksiltä kustannustehokkuuden ohella yhä laajempaa ympäristöllisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien ottamista huomioon myös teollisessa tuotannossa.

Osana Sustainable Manufacturing -ohjelman vaikuttavuuden seurantaa toteutettiin analyysi, jossa yritysten toimintaa tutkiva UpRigh Oy analysoi 75 ohjelmaan osallistuvan yrityksen nettovaikuttavuutta suhteessa verrokkiyritysten joukkoon. Analysoitavia ulottuvuuksia on neljä: yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö. Analyysin mukaan ohjelmaan osallistuvissa yrityksissä on töissä runsaasti korkeasti koulutettua työvoimaa, jonka työpanoksella saadaan tällä hetkellä aikaan runsaasti kansantaloudellista lisäarvoa ja siten myös verotuloja. Yrityksissä rakennetaan yhteiskunnallisesti merkittävää uutta tietoinfrastruktuuria ja tuotetaan ja levitetään paljon tietoa – mutta valitettavasti myös välillisesti lisätään kasvihuonekaasuja.

Yritysten leikattava päästöjään

Sustainable Manufacturing -ohjelma tarttuu juuri tähän näkökulmaan: päästöjen leikkaaminen on edellytys ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle, mutta muutos täytyy saada aikaiseksi vahingoittamatta yritysten taloutta. Pelkkä fossiilisista energialähteistä luopuminen ei yksistään riitä,  vaan toimintatavat ja joissain tapauksissa liiketoimintamallit on suunniteltava uudelleen.

Teollisuuden on löydettävä keinoja esimerkiksi käyttää raaka-aineita entistä tehokkaammin, tuottaa vähemmän jätettä ja ennen kaikkea saada sama tuote aikaan entistä energiatehokkaammin. Liiketoiminnan hiilijalanjäljen arvioinnissa tarkastelun laajuus pitää ulottaa myös oman yksikön ulkopuolelle niihin toimitusketjuihin kokonaisuudessaan, joihin yritys kytkeytyy. Tällöin muun muassa kiertotalous, orastava teollinen alustatalous ja hajautettu valmistus ovat merkittäviä kehityskohteita.

- Suomalaisten yritysten on ensiarvoisen tärkeää olla ensimmäisten joukossa kehittämässä ratkaisuita ilmastonmuutoksen haasteisiin, koska niihin pohjautuva liiketoiminta tarjoaa merkittävän globaalin kasvumarkkinan suomalaisyrityksille 2020-luvulla, sanoo Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman johtaja Toni Mattila.

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan ovat tervetulleita kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset, jotka pyrkivät nopeaan kansainvälistymiseen ja etsivät ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin.

Tutustu ohjelman palveluihin 

UpRight-raportti: The Net Impact of Business Finland’s Sustainable Manufacturing Program (pdf)

Lisätietoja

Toni Mattila
toni.mattila (at) businessfinland.fi
Puh. 040 500 9909