Siirry sisältöön
Uutinen 28.07.2022

Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät neljänneksen edellisvuodesta kesäkuussa 2022

Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 1,78 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 0,37 miljoonaa vuorokautta kesäkuussa 2022.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 8 % enemmän kuin vuoden 2021 kesäkuussa. Ulkomaisten yöpymisiä oli nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä jäi kesäkuussa 2022 kuitenkin 6 % alemmalle tasolle kuin kesäkuussa 2019 ennen koronapandemiaa. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrästä kuukausittain kesäkuu 2018 – kesäkuu 2022. Ulkomaisten yöpymisten määrä alkoi vähitellen kasvaa vuoden 2021 jälkipuoliskolla koronapandemiasta aiheutuneen notkahduksen jälkeen. Kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut paikoin pandemiaa edeltävää tasoa korkeammaksi.

Pääkohdat

  • Uudellamaalla yöpymisten määrä kaksinkertaistui viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.
  • Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 40 % vähemmän kuin kesäkuussa 2019. Suurimmat matkailijaryhmät olivat Saksasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.
  • Hotellien yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa 38 % edellisvuodesta, kun taas muiden majoitusliikkeiden yöpymiset vähenivät 3 %.
  • Hotellihuoneiden käyttöaste oli 54 %. Edellisvuoteen verrattuna käyttöaste kasvoi
    14 prosenttiyksikköä.
  • Hotellihuoneen keskihinta oli 116 euroa ja vuotta aiemmin se oli 97 euroa. Suurista kaupungeista keskimäärin kalleimmat hotellihuoneet olivat Helsingissä, 135 euroa.

Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tilastopalvelu Rudolf, Visit Finland