Siirry sisältöön
Uutinen 03.05.2022

Business Finlandin yhteiskuntavastuuraportti 2021 julkaistu – Kestävyysteemat ja kehityskohteiden tunnistaminen raportin ytimessä

Kuva: Mikko Törmänen

Yhteiskuntavastuu on keskeisessä roolissa Business Finlandin jokapäiväisessä toiminnassa. Business Finland uudisti strategiansa vuosille 2021–2025, minkä ydinalueet ovat talouskasvu, kestävyys ja kilpailukyky. Ne luovat pohjan vauraudelle, jota Business Finland pyrkii luomaan Suomelle.

Kestävä kehitys on uuden strategian ytimessä. Business Finland edistää kestävyyttä varmistamalla omien ja asiakkaidemme toimintojen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden ja lieventämällä toiminnan negatiivisia vaikutuksia. Vahvempi painotus kestävään kehitykseen vaatii vielä suunnittelua käytännön toteutuksesta ja siitä, miten se näkyy Business Finlandin työtavoissa ja tarjoamassa. Vuoden 2021 aikana muodostimme kestävän kehityksen tiekartan, johon liittyvät toimenpiteet on tarkoitus implementoida 2021–2025.

Tiekartan lisäksi Business Finland valitsi kolme toiminnallemme merkittävintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Valitsemissamme tavoitteissa (SDG 8, 9 & 13) painotetaan kestävää talouskasvua, infrastruktuuria, teollisuutta ja innovaatioita, sekä kestävää kehitystä.

Vuoden 2021 merkittävimpiin avauksiin kuului Business Finlandin hiilineutraalisuus- (Zero Carbon Future) ja digitalisaatiomissioiden (Digital Native Finland) käynnistäminen. Pilottimissioiden avulla luomme arvoa yhteiskunnalle ja etsimme merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Vuoden vaikuttavimpiin toimenpiteisiimme lukeutui myös veturihaastekilpailu. Veturiyritysten ja -ekosysteemien mittava rahoitus lisää merkittävästi kilpailun voittaneiden yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostuksia ja edesauttaa hallitusohjelman neljän prosentin tki- ja 75 prosentin työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Palkkauksen tasa-arvon edistäminen nousi henkilöstöjohtamisen näkökulmasta Business Finlandin keskeiseksi toimenpiteeksi vuonna 2021. Tutkimuksessamme tunnistettiin palkkaeroja, jotka eivät suoraan selittyneet eroilla työn vaativuudessa, koulutustasossa tai työkokemuksessa. Näiden henkilöiden palkkoja korotettiin erillisellä tasa-arvoerällä. Palkkatasa-arvotyön on määrä jatkua vuonna 2022 siten, että tarkastelun kohteeksi tulee koko Business Finland Oy:n henkilöstö Suomessa ja ulkomailla.

Business Finlandin toiminalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä vastuullista toimintaa. Lakien, säännösten ja tulossopimuksen lisäksi Business Finlandilla on yleinen säännöstö ja ohjeet, jotka ohjaavat tapaa, jolla Business Finland toimii asiakkaidensa, henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneidensa suhteen kaikessa toiminnassaan. Näistä keskeisimpiä ovat Business Finlandin Code of Conduct, sidonnaisuuslinjaukset, riskienhallinnan linjaukset, johtamisen periaatteet, tietoturvapolitiikka, tietosuojaohjeistus sekä erilaiset turvallisuusohjeet.

Lupauksemme strategiakauden 2021–2025 aikana on edistää kestävää kehitystä asiakasyrityksissä, tehdä työtä ja edistää kestävää kehitystä Suomen kansantalouden menestystekijänä ja toimia itse kestävästi.

Linkki raporttiin