Siirry sisältöön
Uutinen 28.09.2022

Digitaalisen kuntoutuksen alustaratkaisua kehitetään yhteistyössä innovaatiokumppanin kanssa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti on käynnistänyt innovatiivisten julkisen hankintaprojektin, jonka tavoitteena on vastata kuntoutuksen globaalisti kasvavaan tarpeeseen digitaalisen kuntoutuksen keinoin. Monialaisen kuntoutuksen koulutuksesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava Kuntoutusinstituutti osallistaa kehittämiseen alan yrityksiä, tutkijoita, kehittäjiä ja opiskelijoita.

Kuntoutusprosessi koostuu useista asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen vastaavista vaiheista, joihin on tarjolle erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Useat ratkaisut, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa, ovat kuitenkin käyttäjän näkökulmasta pirstaleisia eivätkä huomioi asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

 – Haluamme kehittää innovaatiokumppanin kanssa digitaalisen kuntoutuksen palvelumallin ja sitä tukevan alustaratkaisun. Alustalle kehitetään vuorovaikutuksellisia ja älykkäitä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kuntoutujan toimintakyvyn arvioinnin ja palvelupolun jatkuvuuden, kuvaa Kuntoutusinstituutin kansainvälisestä toiminnasta vastaava asiantuntija Kari-Pekka Murtonen.

Business Finland on myöntänyt hankkeelle innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta.

Tavoitteena osaamisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien kasvu

Hankintamenettelyksi valittu innovaatiokumppanuusmenettely pitää sisällään kehitys- ja pilotointivaiheen, jonka aikana alustaa ja sen älykkäitä ominaisuuksia päästään testaamaan. Ratkaisun toimiessa suunnitelmien mukaisesti voidaan siirtyä suoraan varsinaiseen toimitusvaiheeseen.

Kuntoutusinstituutti tulee hyödyntämään alustaa omassa opetus- ja TKI-työssään simulaatioympäristönä. Hankintaprojektin aikana selvitetään alustan ja sen ympärille syntyvän palvelumallin kaupallistamisen rooleja ja vastuita.

Alustalle voi myöhemmin liittyä sekä valmiiden että pilotointivaiheessa olevien ratkaisujen tarjoajia. Alan toimijoiden yhteistyötä tiivistävä alusta tukee uusien innovaatioiden syntymistä ja kansainvälistymistä hyödyttäen siten sekä kuntoutuksen palveluiden tuottajia, toteuttajia että käyttäjiä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintayksikölle innovaatiokumppanuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja uudistaa organisaation hankintaprosessia.

 – Pääsemme toteuttamaan kokonaan uudenlaisen hankintaprojektin, joka perustuu vahvasti yhteistyölle, kumppanuusajattelulle sekä vuorovaikutukselliseen tekemiseen kehitystyön kumppaneiden kanssa, toteaa hankkeen projektipäällikkö Henna Nyman.

Tarve kuntoutuksen ratkaisuille kasvaa globaalisti

Nykytilanteessa suuri osa maailman väestöstä on laadukkaan ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivan kuntoutuspalvelutarjonnan ulkopuolella ja tarve kuntoutuksen uusille ratkaisuille kasvaa jatkuvasti. Projektissa kehitettävä vuorovaikutuksellinen alustaratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa kuntoutuspalveluiden viennin tarpeiltaan vaihteleviin kohdemaihin.

 – Tavoitteemme on olla kansainvälisesti tunnistettu kuntoutuksen uudistaja. Kotimaisella osaamisella on paikkansa digitaalisen kuntoutuksen kasvavassa markkinassa, jonka ratkaisujen kehittymisessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti mukana, kertoo Kuntoutusinstituutin johtaja Mirja Immonen.

Digitaalinen kuntoutus voi tehdä kuntoutuksesta muutakin kuin ammattilaisen läsnäoloon, perinteiseen ohjaukseen ja paikkaan sidottua toimintaa. Parhaimmillaan se voi yhdistää omakuntoutuksen ja ammattilaisen ohjaaman kuntoutuksen. Digitaalinen kuntoutus lähtee aina käyttäjän tarpeesta. Kuntoutuspalveluiden räätälöinti yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi on yksi onnistuneen kuntoutusprosessin edellytyksistä.

Tutustu Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitukseen