Siirry sisältöön

Palveluiden ja toiminnan uudistaminen

Rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelujen ja toiminnan uudistamiseen. 

Tietoa
rahoituksesta

Mitä?

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardilla eurolla. Tulevien vuosikymmenten muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää ennakkoluulotonta ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä. Innovaatioita hyödyntämällä julkinen sektori voi tuottaa kansalaisille parempia palveluja pienemmin kustannuksin. Siten myös palveluiden ja tuotteiden toimittajilta tulee vaatia nykyistä enemmän uusia innovaatioita. Parhaimmillaan julkinen sektori voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja toimimalla ratkaisun ensiostajana.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat hankintayksiköt, joilla on

  • motivaatiota, mahdollisuus ja tarve palvelujen ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja uudistamiseen
  • kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta
  • tahto ja strateginen sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen uudistamiseen

Mihin rahoitusta  
voi käyttää?

Tavoitteet

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa siten, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa haastavia tavoitteita tai hankinnan rajausta uudella tavalla. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa esimerkiksi

  • pienemmillä elinkaarikustannuksilla
  • paremmalla laadulla
  • uudistuneilla ja tehokkaimmilla tuottamisprosesseilla
  •  ympäristöystävällisyydellä
  • digitalisten ratkaisujen myötä muuhun kehittämistyöhön vapautuneilla resursseilla.

Hankinnan koko ja yhteistyö

Hankinnan kokoluokan on oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti. Innovatiivisen hankinnan suunnittelun ja valmistelun tulee sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Yhteiskehittämisen ja innovoinnin mahdollistavia hankintamenettelyjä ovat esimerkiksi 

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö määrittelee hankintailmoituksessa tarpeensa sekä arviointiperusteet, joiden pohjalta se valitsee tarjoajat neuvotteluihin. Myös hinta-laatusuhteen vertailuperusteet tulee ilmoittaa. Valittujen ehdokkaiden kanssa aloitetaan neuvottelut, joiden tarkoituksena on kartoittaa, millä keinoilla hankintayksikön tarpeet voitaisiin täyttää. Jos neuvottelu on vaiheittainen, mukana olevien ratkaisujen määrää voidaan vähentää neuvotteluiden edetessä. Osallistujille on mahdollista maksaa raha- tai muita palkkioita tai antaa palkintoja. Neuvottelut jatkuvat, kunnes hankintayksikkö valitsee ratkaisumallit, joilla sen tarpeet voitaisiin täyttää. Hankintayksikkö ilmoittaa tarjoajille neuvotteluiden päättymisestä ja pyytää lopulliset tarjoukset, jotka arvioidaan hankintailmoituksessa asetettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Innovaatiokumppanuus

Innovaatiokumppanuus-menettelyssä hankintayksikkö määrittelee hankintailmoituksessa tarpeensa innovatiiviselle tavaralle, palvelulle tai rakennusurakalle, jota ei vielä ole saatavilla markkinoilta. Osallistumishakemuksista valitaan tarjoajat, joiden kanssa neuvottelut aloitetaan. Innovaatiokumppanuus perustetaan joko yhden tai useamman sellaisen tarjoajan kanssa, jotka toteuttavat erillisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja. Lue lisää menettelystä innovaatiokumppanuus käsikirjasta.

Business Finlandin rahoituksen määrä

Rahoitus on tyypillisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Maksamme rahoituksen jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella

Ota
yhteyttä

Riikka Munne
riikka.munne (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7464