Siirry sisältöön

Jälleen uusi selvitys vai konkreettista muutosta?

Ensivilkaisulla voi tuntua, että luovia toimialoja ja audiovisuaalista kenttää on kartoitettu, haastateltu ja tutkittu kerta toisensa jälkeen ilman mitään konkreettisia muutoksia. Tutkimukset ja kartoitukset ovat kuitenkin olleet osa loogista ja päämäärätietoista prosessia. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi toimialan kehittämisestä käydyn keskustelun taustaa.

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa nostettiin esiin luovien alojen potentiaali kansantaloudellisen kasvun rakentamisessa sekä tarve kehittää työelämää laadullisin mittarein. Tämän perusteella työ- ja elinkeinoministeriö laati vuonna 2020 tulevaisuuteen katsovan Luovan talouden tiekartan. Ministeriön alaisuudessa toimivaan Business Finlandiin luotiin Creative Business Finland -hanke viemään tätä tiekarttatyötä eteenpäin.

Vuodesta 2017 toiminnassa olleesta tuotantokannustimesta sekä sen vaikuttavuudesta tehtiin väliarvio. Arviossa katsottiin kannustimen toimineen hyvin, se on tuonut Suomeen työtä ja verotuloja sekä kansainvälistänyt tuotantoyhtiöiden toimintaa.

Luovan talouden tiekartan perusteella todettiin, että audiovisuaalisella toimialalla on potentiaalia tuoda Suomeen lisää vaurautta. Tämä liittyy suoraan Business Finlandin ydintehtävään: kotimaisten yritysten kansainvälisen kasvun edistämiseen ja verotulojen, työpaikkojen ja vaurauden luomiseen Suomessa.

Toinen erityisesti audiovisuaaliseen alaan keskittyvä tiekartta, Finnish Audiovisual Roadmap, valmistui keväällä 2021. Siinä kartoitettiin laajasti toimialaan vaikuttavia globaaleja muutoksia, tunnistettiin kasvun esteenä olevia haasteita sekä nostettiin esiin uusia mahdollisuuksia. Lue AV-alan tiekartta kokonaisuudessaan. Tiekartan tärkeimmät kohdat on tiivistetty näihin artikkeleihin: TOP 5 AV-alan kasvun haastetta ja TOP 5 AV-alan kasvun mahdollisuutta.

Audiovisuaalisen alan tiekartta vahvisti, että toimialalla on suurta kasvupotentiaalia. Näitä havaintoja syvennettiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Jukka Ihanuksen järjestämissä pyöreän pöydän keskusteluissa että VTT:n vuoden 2021 lopussa julkaisemassa selvityksessä AV-alan toimijoista ja talouden tunnusluvuista. Toimiala todistetusti kasvaa ja kansainvälistyy. Suomalaisten tuotantoyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja työllisyys on noususuuntaista, samoin kuin vientitulot ja tuontimenot. Kansainvälisen kaupan käynnistyminen tuo selvästi maahan vaurautta.

Tähän taustatyöhön perustuen työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistävät Kasvusopimus -hankkeen. Kasvusopimus tulee olemaan yksi toimialan kehittämisen työkaluista, jolla haetaan pysyvää dialogia julkisten toimijoiden ja elinkeinoelämän välille. Muita toimia ovat muun muassa AV-alan opetuksen määrän lisääminen ja laadullinen kehittäminen sekä tiedonhankinnan ja analysoinnin edistäminen. Kasvusopimus ei siis vastaa kaikkiin toimialan haasteisiin, mutta se ottaa merkittävästi kantaa kotimaisten yritysten sekä julkisten toimijoiden näkemykseen tulevaisuudesta. Sopimuksessa sovitaan lisäksi käytännön toimista ja työnjaosta halutun päämäärän saavuttamiseksi.