Siirry sisältöön
Uutinen 04.10.2022

Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet

Pienenä kansantaloutena Suomen on tehtävä valintoja pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.

Tulevan vuosikymmenen aikana Suomen talouskasvu nojaa mm. digitalisaation keinoin tehtävään tuottavuusloikkaan, hiilineutraaleihin ja kestäviin energiaratkaisuihin, kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin, jätteettömyyteen ja kiertotalouteen sekä osallistaviin immersiivisiin kokemuksiin.

Pienenä kansantaloutena Suomen on tehtävä valintoja pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Meidän on aktiivisesti vaikutettava haluttuun suuntaan sen sijaan, että jäisimme odottamaan muutosten toteutumista. Business Finland on yhdessä sidosryhmiensä ja laajan kansainvälisen asiantuntijajoukon kanssa tunnistanut Suomelle yhdeksän merkittävintä tulevaisuuden kestävän kasvun mahdollisuutta, joihin suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kannattaa seuraavan kymmenen vuoden aikana tarttua ja Business Finlandin ja muun julkisen Suomen tehdä kohdennettuja tavoitteellisia toimia.

Tunnistettuja kasvumahdollisuuksia, joista Suomen kansantalouden tulevat kivijalat voidaan yhdessä rakentaa ovat

 • Tuottavuutta digitalisaatiosta
 • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
 • Hiilineutraali ja kriisinkestävä energiajärjestelmä
 • Kiertotalous ja nollahukka
 • Virtuaalirajapintojen osallistavat ja immersiiviset kokemukset
 • Eroon materiaaleihin liittyvistä resurssihaasteista
 • Turvallinen ja kestävä tulevaisuuden ravitsemus
 • Elämää rikastava rakennettu ympäristö
 • Luonnonvarojen vastuullinen käyttö

Panostamalla näihin tunnistettuihin kestävää kasvua kiihdyttäviin mahdollisuuksiin voimme yhdessä tehdä Suomesta ja Suomessa toimivista yrityksistä kansainvälisesti entistä kilpailukykyisempiä sekä kasvattaa maamme houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien ja investointeja pohtivien yritysten keskuudessa.

Suomelle merkittäviksi tunnistetusta kasvumahdollisuuksista Business Finland on valinnut omiksi temaattisiksi painopisteikseen viisi kasvumahdollisuutta, joihin erityisesti Business Finlandin ohjelmallista toimintaa seuraavien vuosien aikana kohdennetaan. Haluamme omalta osaltamme strategisilla valinnoillamme ja niihin pohjautuvalla pitkäjänteisellä työllä vaikuttaa siihen, että maailmaa ravistelevista murroksista ja niiden pohjalta syntyvistä kasvumahdollisuuksista avautuu suomalaisyrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Business Finlandin temaattisia painopistealueita ovat

 • Tuottavuutta digitalisaatiosta
 • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
 • Hiilineutraali ja kriisinkestävä energiajärjestelmä
 • Kiertotalous ja nollahukka
 • Virtuaalirajapintojen osallistavat ja immersiiviset kokemukset

Valinnat näkyvät jatkossa Business Finlandin toiminnassa muun muassa osana rahoituksen kohdistumista sekä tulevissa ohjelma- ja kampanjapainotuksissa.

Tutustu Business Finlandin temaattiseen strategiatyöhön ja tunnistettuihin tulevaisuuden kestävän kasvun mahdollisuuksiin

 

Lisätiedot

Hanna Viitala, Head of Strategy
hanna.viitala (at) businessfinland.fi
p. 040 167 8910

Soile Ollila, Head of Foresight
soile.ollila (at) businessfinland.fi
p. 050 557 7967

Miia Linnusmaa, viestintäpäällikkö
miia.linnusmaa (at) businessfinland.fi
p. 050 5577 958