Siirry sisältöön
Uutinen 20.09.2022

AV-tuotantokannustimelle jo toinen lisäbudjetti – vuoden 2023 rahoituksen vähimmäisvaatimukset muuttuvat

Business Finlandin audiovisuaalisille tuotannoille myöntämän AV-tuotantokannustimen vähimmäisvaatimuksiin tulee muutoksia vuodelle 2023. Muutokset tähtäävät suurten kansainvälisten tuotantojen saamiseen Suomeen kannustimen avulla. Loppuvuodelle 2022 on myönnetty jo toinen lisäbudjetti vastaamaan AV-tuotantokannustimen historiallisen kovaan kysyntään.

Vuoden 2022 aikana annettu AV-tuotantokannustimen myöntövaltuus 9,5 miljoonaa sekä kesäkuussa saatu 7,5 miljoonan euron lisärahoitus on kiinnitetty vireillä oleviin rahoitushakemuksiin ja -päätöksiin. AV-tuotantokannustin on saamassa jo toisen kerran tänä vuonna lisärahoitusta loppuvuodelle 3 miljoonaa euroa, joten kannustimen hakemuspalvelu pysyy normaalisti auki.

Rahoituksen vähimmäisvaatimuksiin muutoksia vuodelle 2023

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön AV-tuotantokannustimen ohjausryhmä on päättänyt syyskuussa uusista vähimmäisvaatimuksista kannustimen saamiseksi.

– Kannustimen tavoitteena on saada enemmän kansainvälisiä tuotantoja Suomeen, joista kotimainen toimiala saa myös oppia omaan kasvuun. Muutoksella ei haeta nopeita voittoja vaan kestävää kasvua, jonka avulla suomalainen av-toimiala voi kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi, työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne kertoo.

Merkittävin muutos koskee Suomen ulkopuolelta tulevan rahoituksen määrä, jonka on oltava vähintään 25 prosenttia tammikuusta 2023 alkaen. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on vaihdellut viime vuosina: koronapandemian takia Suomen ulkopuolelta tulevan yksityisen rahoituksen osuutta laskettiin 15 prosenttiin vuodelle 2022, kun se vuonna 2021 oli 20 prosenttia. Ulkomaisella yksityisellä rahoituksella tarkoitetaan ulkomaista levittäjää, jakelijaa, osatuottajaa tai muuta yksityistä rahoittajaa. Lisäksi muutosten myötä tuotantojen vähimmäiskulutus Suomessa nousee kaikilla tuotantotyypeillä 350 000 euroon. Kokonaistuotantobudjettivaatimus pysyy samana kuin 2022, pois lukien dokumenttielokuvien kokonaistuotantobudjetti, joka nousee 600 000 euroon.

Av-tuotantokannustimen rahoitusehtoihin voi lisäksi vielä tulla pieniä tarkennuksia ensi vuodelle, sillä esimerkiksi asiakkaan tunnistaminen (KYC/TA=tunne asiakkaasi) ja Ukrainan sodasta johtuvat kansainväliset pakotteet edellyttävät muun muassa konsernitasoisten taloustietojen toimittamista.

AV-tuotantokannustimen vähimmäisvaatimukset kokonaisbudjetin ja kulutuksen osalta vuonna 2023

AV-tuotantokannustin kehittää alaa pitkällä tähtäimellä

Suomen ulkopuolisen rahoituksen muutos viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin tulee näkymään erityisesti kotimaisissa tuotannoissa.

– AV-kannustimen tavoitteena on pitkän tähtäimen rakenteellisen kehityksen aikaansaaminen suomalaisessa av-kentässä, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä.

AV-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista. Vuoden 2023 myöntövaltuuden odotetaan olevan yhtä paljon kuin alkuvuodesta 2022, eli 9 500 000 euroa.

Lisätietoja

AV-tuotantokannustimen rahoitustiimi 
productionincentive (a) businessfinland.fi

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin – Business Finland